Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Skræddersyede efter- og videreuddannelser

For kommuner og organisationer

Skræddersyet videreuddannelse inden for undervisning og pædagogik

Har din organisation et uddannelsesbehov, der rækker ud over ”one size fits all”? Så lad os skræddersy et forløb efter jeres behov og virkelighed – både i forhold til indhold og rammer. 

01

Kompetenceudvikling i din organisation

Har du og din organisation brug for et effektivt uddannelsesforløb med aktualitet, relevans, tyngde og fremdrift? Så er UC SYD din mulighed.

Vi tager afsæt i vores viden, forskning og tætte samarbejde med praksis indenfor undervisning og pædagogik. Sammen med dig og din organisation former vi et særligt tilrettelagt forløb, der udvikler din organisation og dine medarbejdere. Og bevæger jer – i den rigtige retning.

Vi har videreuddannelser fra diplom- og akademiuddannelser til enkeltstående fagmoduler, kurser, konferencer og temadage. Alt sammen skabt til at matche din organisations ambitioner og behov.

Udvikl et fælles børnesyn

Fælles fagligt afsæt og fælles børnesyn, der skaber et fælles professionelt sprog. Vi tilbyder dig og dine medarbejdere et forløb, hvor I i tæt samspil udvikler eller videreudvikler jeres fælles børnesyn.

Skab inkluderende læringsmiljøer med KaMiBe

Når I arbejder med KaMiBe-konceptets Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse, udvikler I inkluderende læringsmiljøer, der kan forberede elevernes læring og trivsel med øget koncentration, bedre refleksionsniveau, øget sproglig bevidsthed, et fælles ressourceorienteret sprog og syn, bedre kropskontrol og bedre kropsbevidsthed.

Hoppeline

Projekt Hoppeline bidrager først og fremmeste til, at børn får sjove oplevelser med bevægelse sammen med andre. Legen er en vigtig del af det gode børneliv, og derfor er den fælles, fantasifulde kropslige og legende fortælling hjertet i Hoppeline.

Vi har udarbejdet en lang række gratis materialer. Og er man rigtig heldig kan daginstitutionen få besøg af Frække Frø og Hoppeline, der leger nogle af Hoppelinelegene.

Styrk de faglige kompetencer om barnets første 1000 dage

Giv dine medarbejdere et kompetenceløft med de nye puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet. UC SYD kan hjælpe dig med at styrke det pædagogisk personale fagligt, så dagplejere, pædagoger og pædagogiske assistenter i dine institutioner styrker den vigtige tidlige indsats til små børn i udsatte positioner.

Læs mere om:

Uddan dine medarbejdere til vejledere

Uddan dine medarbejdere til vejledere. Med moduler fra Den pædagogiske diplomuddannelse kan vi sammensætte særlige forløb til dine medarbejdere målrettet den faglighed du har brug for:

Tag et enkeltfag fra læreruddannelsen

Få opkvalificeret dine medarbejderes kompetencer indenfor f.eks. billedkunst, kristendom eller idræt. Vi tilbyder særlig tilrettelagte forløb af enkeltfag fra læreruddannelsen til en gruppe af dine medarbejdere.

02

Konsulentydelser

Har du brug for nye perspektiver på dine og dine medarbejderes udfordring? Vores konsulenter kan bidrage med den nyeste forskning fra praksis og solid erfaring, der skaber udvikling, muligheder og nye perspektiver på netop jeres problemstilling.

Vi tilbyder konsulentydelser inden for:

 • Skoleudvikling
 • Fagligt indhold
 • Teamsamarbejde
 • Pædagogisk udvikling af dagtilbud
 • Workshop med den kreativ platform som metode
 • Udarbejdelse af den styrkede læreplan, sparringssamtale. 
 • Supervision f.eks. kollegial supervision, forumteatermetode m.m.

Kontakt os her.

03

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Vi tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser inden for det pædagogiske område, der henvender sig til pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere.

De pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer.

Medarbejderes kompetencer har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Uddannelse af den samlede medarbejdergruppe herunder også pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter giver et samlet kompetenceløft, som øger muligheden for faglig refleksion og fokus på pædagogiske læringsmiljøer i forhold til børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser kræver ikke deltagerbetaling, så længe man tilhører målgruppen af ufaglærte eller faglærte med en erhvervsrettet uddannelse, eks. pædagogiske assistenter.

Se vores aktuelle udbud af pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser her.

Godtgørelse og tilskud

Ved deltagelse i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne kan deltagere få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Få information om VEU-godtgørelse og befordringstilskud som borger eller virksomhed på borger.dk.

04

Skal vi sammen forske i din organisation?

Vi forsker i og undersøger de spørgsmål, udfordringer og muligheder, der kan forbedre den pædagogiske praksis. Vi skaber ny viden, nye redskaber, nye modeller og nye resultater, der gør lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere dygtigere.  

Vores forskning tager altid udgangspunkt i praksis, så vi kan ikke forske uden relevante samarbejdspartnere som dig og dine medarbejdere.

Bidrag med erfaringer og deltag i vores forskningsprojekter

Er du interesseret i, at vi sammen udvikler og søger midler til et forskningsprojekt i din organisation, er du velkommen til at kontakte os.

Forskningsprojekter du og dine medarbejdere kan deltage i

Deltag i projektet om Pædagogers forandringsrejser

UC SYD samarbejder med Legofonden og de tre andre professionshøjskoler Absalon, UCN og UCL om forskningsprojektet Pædagogers forandringerrejser. Her undersøger vi leg, læring og kreativitet...

Se et tidligere projekt mellem UCL, Esbjerg Kommune, Billung Kommune og Legofonden.

05

Få ny viden

Vi forsker i pædagogik og undervisning og er med til at styrke det fagfelt, som pædagoger, lærere, undervisere, pædagogiske assistenter og dagplejere arbejder i hver dag. Vi er med til at kvalificere vores professionsuddannelser og videreuddannelser med forskningsbaseret viden.

Inden for undervisning og pædagogik har vi forskningsprogrammerne Barnsdomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme samt Skole og undervisning.

Bliv klogere med vores videnstemaer

Vores videntemaer samler vores forskning i temaer, der gør det let for dig at samle ny viden inden for lige dét emne, der vedrører dig.

Find vores eksperter

Du finder et udvalg af vores eksperter lige her.

Book en forsker til et oplæg

Kunne det være interessant for dig og dine medarbejdere at få en af vores forskere ud og holde et oplæg? Så hjælper vi meget gerne med at finde ud af, hvilket tema og hvilken forsker der er særlig interessant for netop jer.

Kontakt os her.

06

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Måske har du uddybende spørgsmål til nogle af vores tilbud? Eller du leder efter noget, du ikke kan finde svaret på? Så kontakt os endelig.

Anja Anderskouv

Uddannelseskonsulent

Anja Hassig Lyberth Anderskouv (AAND)

Anja er uddannelseskonsulent for 0-6 års-området og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan.
Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.