Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Kunst og kultur i dagtilbud

Find en kunstner eller kulturinstitution

Tidlig kulturstart

01

Kunst og kultur i dagtilbud

Kunstnere og kulturinstitutioner kan gøre en forskel og sammen med pædagoger give børn en anderledes og berigende oplevelse i hverdagen, som kan sætte spor. 

Den styrkede pædagogiske læreplan har under området kultur følgende målsætning:

Kultur, æstetik og fællesskab

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Vi vil gerne bidrage til, at denne målsætning kan komme i spil ved at give en håndsrækning i form af dette ”værktøj”.

02

Find en kunstner

Vi har truffet aftale med et udvalg af kunstnere, som har stillet sig til rådighed for kunstnerbesøg i dagtilbud. Listen er ikke komplet, og har man et nyt kunstnerforslag, vil vi gerne optage vedkommende i dette ”katalog”, så andre også kan få glæde af den pågældende kunstner.
Skriv til Birgitte Boelt: bboe@ucsyd.dk

Siden skal betragtes som et ”udstillingsvindue” med kontaktinfo, og dagtilbud tager selv kontakt med en kunstner og træffer aftaler om et eventuelt besøg.

Anette Jahn

Historiefortælling

Anette Jahn

#historiefortælling
#eventyr
#sanglege
#eventyrmassage
#eventyrværksted
Det Flyvende Kuffertcirkus

Det Flyvende Kuffertcirkus

Søren Visby

#cirkus
#gøgl
#kuffertcirkus
#cirkusprojekt
#cirkusskole
#cirkusworkshop
Søren Lyngbye

Multikunst

Søren Lyngbye

#land art
#collage
#maleri
#skrotkunst
#musikmaskiner
Tegnebattle

Tegnebattle

Hans Laurens & Patrick Steptoe

#fortælling
#historier
#tegning
#illustrationer
Inga Momsen

Multikunst

Inga Momsen

#installations-kunst
#landart
#skulptur
#sceneri
#material eksperimenter
# (collage og assemblage)
Iris Fridriksdottir

Billedkunst

Iris Fridriksdottir

#billedkunst
Helle Binding

Multikunst

Helle Binding

#Legende læring
#Maleri
#Farver
#Ler
#Skulpturer
#Akvarel
Søren Brynjolf

Multikunst

Søren Brynjolf

#safari show
#musical
#bugtaler
#sang
#dans
#musik
Kamille Macholm

Musik skal der til

Kamille Macholm

#musik
#sang
#leg
#bevægelse
03

Find en kulturinstitution

Begrebet ”kulturinstitution” dækker over et bredt område lige fra museer, biblioteker til musik- og kulturskoler m.m.

Vi har truffet aftale med flere kulturinstitutioner, som henviser til deres tilbud her på siden. Man kan komme på besøg eller i nogle tilfælde også få besøg.

Kultur-og musikskoler råder over et antal dygtige undervisere, som dagtilbud også vil kunne få glæde af enten på stedet – eller træffe aftale om et besøg i ens egen institution.

Museum Sønderjylland

Kulturinstitution

Museum Sønderjylland Tønder/Højer

#museum
#formidling
#historie
#kunst
#kultur
#natur
Tønder Kulturskole

Kulturinstitution

Tønder Kulturskole

#musik
#teater
#billedkunst
04

De gode historier

Gennem små film fra afviklede forløb i projektet: Tidlig kulturstart – impuls og fordybelse kan dagtilbud her hente inspiration til egne formål.

Det er den gode historie og de magiske øjeblikke, som vi herigennem vil vise. Der er også interviews med det pædagogiske personale, som fortæller, hvad deres dagtilbud har fået ud af kunstnerbesøg og et samarbejde med en kulturinstitution.

Filmstribe

Se filmene på YouTube

05

Anbefalinger

 • Dialogmøde med Kunstneren inden besøget
 • Forventningsafstemning inden et besøg på en kulturinstitution
 • Kompetenceløft af personalet i form af workshop inden et kunstnerbesøg
 • Kunstnerforløb med børn og voksne – definer en klar målgruppe
 • Forældreinddragelse er en god afslutning på forløb
 • Leder skal bakke personalet op i form af evt. flere timer
 • Børn kan koncentrere sig i længere tid end man tror
 • Lytte til børn – gribe hvad børn kommer med
 • Skabe et rum hvor tingene sker
 • Mange fra samme dagtilbud skal deltage – en fælles indsats
 • Leder skal ville det og kaste timer i det.
 • Tryghed i personalegruppen
 • Aftalt rollefordeling – alle er lige vigtige