Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv administrationsbachelor

Skab sammenhænge på tværs

01

Bliv administrationsbachelor

En uddannelse med et væld af muligheder

På administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD giver vi dig kompetencerne til at løse administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af professioner og sektorer. 

Du får gennem uddannelsen forståelse for opbygningen og kompleksiteten af den offentlige sektor, og du får kompetencerne til at kunne facilitere processer, koordinere, kommunikere og indgå i tværfaglige sammenhænge. Gennem et solidt teoretisk og metodisk fundament bliver du i stand til at bidrage med et skarpt analytisk og strategisk blik på arbejdsopgaverne.

Med administrationsbacheloruddannelsen får du en stærk faglig profil, og du får mulighed for at målrette din uddannelse mod det, som du brænder allermest for. Uddannelsen giver dig gode muligheder for job og karriere i både den offentlige og private sektor.

Fakta om administrationsbacheloruddannelsen

Professionsbachelor i offentlig administration

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : Ca. 53
 • Praktik : 4,5 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav

Du kommer tæt på virkeligheden

Vi har et tæt samarbejde med kommuner, regioner, stat og andre frivillige og private organisationer. Vi stræber efter at forme en uddannelse, hvor det, du lærer i undervisningen, afspejler det, du skal kunne i praksis, så du bliver attraktiv for fremtidige arbejdspladser. 

Vi har sammensat en uddannelse, der er aktuel for dig, der kommer direkte fra din gymnasiale uddannelse eller erhvervsuddannelse indenfor kontorområdet.

Administrationsbacheloruddannelsen er også en naturlig overbygning for dig, der allerede arbejder med administrative opgaver på kontor, og som vil opkvalificere dine kompetencer.

Administrationsbachelor, Pierre, studieportræt

En studerende fortæller

Pierre læser til administrationsbachelor

Pierre læser til administrationsbachelor og er særligt glad for de mange muligheder man har når man er færdig.
Louise Hansen underviser administrationsbachelor

Mød en underviser

Administrationsbachelor- uddannelsen skaber mening

Hvis de studerende bliver optaget af noget spændende der er relevant for økonomifagets mål, tager vi det op i undervisningen, så indholdet forbliver spændende og relevant for de studerende.
Simone Lykkeskov

En studerende fortæller

Fra politibetjent til administrationsbachelorstuderende

Simones mål er at arbejde med udvikling og innovation, og der finder hun energien i at gøre op med det støvede og firkantede billede af offentlig administration.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Vær opmærksom på

Uddannelsen hedder 'Professionsbachelor, offentlig administration' på optagelse.dk.

Studiestart

Der er studiestart på uddannelsen til administrationsbachelor en gang om året. Der er studiestart i slutningen af august.

Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

Optag

Administrationsbacheloruddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til administrationsbachelor

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have bestået engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til administrationsbachelor

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

Erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere om supplering på ug.dk

Kvote 2: Vurderingskriterier til administrationsbachelor

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder og skal ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Du må gerne oplyse alle relevante aktiviteter, du har, samt hvilke aktiviteter med en varighed på maks. 12 måneder, du vil vurderes på.

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier: 

 • Erhvervserfaring minimum 6 mdr. og minimum 25 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde f.eks. indenfor administration og planlægning. Erhvervsarbejde fra 18-24 timer om ugen godkendes med halvdelen af de antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet beregnes som gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng.
 • Udenlandsophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng. Der lægges særlig vægt på, om du har haft et erhvervsarbejde, deltaget i kurser, uddannelse eller frivilligt arbejde.
 • Organisatorisk erfaring f.eks. fra fritidsledervirksomhed, foreningsarbejde eller politiske- og sociale organisationer. 

Andre aktiviteter og kvalifikationer, der også bliver vægtet:

 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen.
 • Motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du beskrive dine grunde og mål for at søge om optagelse på administrationsbacheloruddannelsen. Det er en personlig beskrivelse af dig selv, og hvilke kvalifikationer, evner og egenskaber du har med dig, og som du mener, kan have relevans for uddannelsen og faget. 
Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger

Hvorfor kan jeg ikke finde administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk?

Du kan ikke finde administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk, fordi uddannelsen officielt hedder Professionsbachelor i offentlig administration. For at søge ind på uddannelsen skal du derfor vælge 'Professionsbachelor, offentlig administration' på optagelse.dk.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på administrationsbacheloruddannelsen, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

 

03

Uddannelsens opbygning

Det tager tre et halvt år at blive professionsbachelor. Administrationsbacheloruddannelsen består af seks grundmoduler, fire valgmoduler, et praktikforløb og et bachelorprojekt.

Sådan er uddannelsen bygget op

Uddannelsesoversigt Administrationsbachelor

Grundmoduler

På studiets første et og et halvt år vil du blive undervist i seks obligatoriske grundmoduler, som dækker over fire kerneområder:

 • Administration
 • Borger og demokrati
 • Politik og policy
 • Kvalitet og innovation

Valgmoduler

Efter grundmodulerne får du det næste år mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse ved at specialisere og målrette din faglige profil på fire valgmoduler.

Valgmodulerne på UC SYD udbydes på Campus Esbjerg eller Campus Haderslev. Afhængig af hvilke valgmoduler, du vælger, skal du være indstillet på, at du under dine valgmoduler muligvis kommer til at modtage undervisning på et andet campus end det, som du oprindeligt er tilknyttet. En del af vores valgmoduler understøttes af E-learning. Udbuddet af valgmoduler findes i vores studieordning.

Praktik

To og et halvt år inde i uddannelsen har du fået din teoretiske rygsæk fyldt op, og du skal nu og prøve dine kompetencer af i praksis. Praktikken varer et halvt år. I det halve år kommer du i praktik på en arbejdsplads og skal indgå og deltage i de daglige opgaver.

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen, og her skal du bruge alle de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Som studerende kan du udarbejde bachelorprojektet individuelt eller i gruppe. Mange studerende laver desuden deres bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikplads eller en anden offentlig organisation.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

04

Studieliv

Du kan læse mere om studielivet i Esbjerg og Haderslev.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Job og karriere

Som professionsbachelor i offentlig administration er du en medarbejder, der har det store overblik, forstår vigtigheden af koordination og samarbejde, og ved hvad service og opgaveløsning kræver. Det ruster dig til en bred vifte af administrative jobs.

Du kan f.eks. arbejde som:

 • Administrator: Her kan du blandt andet arbejde med administrative driftsopgaver, koordinering, kvalitetssikring, opfølgning, sagsbehandling og meget andet.
 • Konsulent: Det kan eksempelvis være som HR-, økonomi eller udviklingskonsulent.
 • Vejleder: Du kan arbejde med vejledning inden for f.eks. beskæftigelsesområdet, hvor du kan gøre en forskel for andre mennesker, som skal finde den rette karrierevej.
 • Koordinator: Som koordinator vil du være bindeled i den opgaveløsning, der skal udføres, og du skal have overblikket over processen i opgaverne. Du kan f.eks. arbejde med ledelsesunderstøttelse som udvalgssekretær eller lignende.

Administrationsbacheloruddannelsen åbner dørene til endnu flere jobmuligheder. Og du kan forme din faglige profil, så du får adgang til de administrative områder, du brænder allermest for.

Hvilke stillinger kan jeg få som administrationsbachelor?

Som administrationsbachelor kan du løse mange forskellige arbejdsopgaver. Her får du nogle konkrete eksempler.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Et hit hos Energistyrelsen og i sundhedsvæsenet

Vidste du, at du som administrationsbachelor får en eftertragtet profil hos Energistyrelsen i Esbjerg? Energistyrelsen har nemlig fået øje på administrationsbachelorernes brede og stærke kompetencer.

LÆS NYHEDEN: Administrationsbachelorer et et hit hos Energistyrelsen

Sundhedssektoren kan også bruge dine evner som administrationsbachelor til at lave skarpe sagsfremstillinger, dagsordener og referater – og dét har sekretariat på Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg også fået øjnene op for.

LÆS NYHEDEN: ”Ja tak” til administrationsbachelorer i sundhedsvæsenet

Det laver de i dag

Portræt af Klaus Ingvordsen

En færdiguddannet fortæller

Klaus tog en kandidatuddannelse

Ved at bygge en kandidatuddannelse oven på sin professionsbachelor i offentlig administration har Klaus nu både et godt udgangspunkt i det administrative med fokus på detaljer og processer og er samtidig fokuseret på udvikling.
Foto af administrationsbachelorstuderende i job

En færdiguddannet fortæller

Tina arbejder med HR, projektkoordinering og meget andet

I mit arbejde som specialist hos Kolding Kommunale Tandpleje har jeg mange forskellige kasketter på dagligt. Den ene er HR-delen, hvor jeg sidder med alt i forbindelse med personale for hele tandplejen. Her navigerer jeg i ansættelser, fratrædelser, ferieberetninger, sygemeldinger, barsler...
martin administrationsbachelor

En færdiguddannet fortæller

Martin fik drømmejobbet som ungevejleder

Efter et praktikophold er Martin blevet tilbudt en fastansættelse som ungevejleder. Det er en drøm, der går i opfyldelse.

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.
06

Økonomi

Der vil på hvert semester være udgifter til litteratur. I nogle tilfælde kan du låne eller købe brugt litteratur, der er billigere.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

Hande Iversen er studerende på UC SYD
'

Læs også: Hande fik råd til at tage en uddannelse på S.U. med mand, hus og børn

Hande Iversen er 42 år og valgte at skifte karrierespor midt i livet. Det krævede en snak med hendes mand om det økonomiske og nogle valg og fravalg. Men nu laver hun også dét, hun drømte om.

Er du i tvivl, om du kan læse en uddannelse på SU? Bliv inspireret af Handes historie her.

07

Spørgsmål & svar

Hvad er aldersfordelingen på uddannelsen?

Vi ved, at nogle af vores nye studerende har gået med overvejelser om, om deres kommende medstuderende på administrationsbacheloruddannelsen enten ville være meget ældre end dem selv eller meget yngre.

Men vi oplever også, at uanset, om de ligger i den ene eller anden ende af aldersskalaen, så oplever de ikke alderen som et problem, når først de er startet hos os.

Sådan er aldersfordelingen på uddannelsen:

 • 18-24 år: 54, %
 • 25-34 år: 31 %
 • 35+ år: 15 %

Tallene er fra 2018-2021

Hvad er kønsfordelingen på uddannelsen?

Lige nu oplever vi, at flest kvinder bliver optaget på administrationsbacheloruddannelsen. Men det betyder ikke, at der ikke er plads til dig som mand. Vi gør meget for, at du både som kvinde og mand føler dig godt tilpas og oplever et godt studiemiljø – både på din egen uddannelse og på tværs af alle vores uddannelser.

Sådan er kønsfordelingen på uddannelsen:

 • Kvinder: 76 %
 • Mænd: 24 %

Tallene er fra 2018-2021

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på administrationsbachelor

Sabrina Poscholann Schmidt
spsc@ucsyd.dk
72 66 27 86

Andre kigger også på

Studerende på skatteuddannelsen

Samfund

Bliv professionsbachelor i Skat

Vil du lære om jura, IT og kommunikation samt økonomi, regnskab og revision? Arbejd med både tal, samfund og mennesker. Tag uddannelsen i skat.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.
Sundhedsadministrativ Koordinator SAK

Sundhed og Samfund

Bliv sundhedsadministrativ koordinator

Vil du skabe sammenhængende forløb for patienter og borgere i sundhedsvæsenet? Tag uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.