Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Om UC SYD

Kvalitetssikring

Kvalitet i undervisning og arbejdsplads.

01

Kvalitetssikring på UC SYD

UC SYD blev senest institutionsakkrediteret i 2022

Professionshøjskolen UC SYD blev i positivt institutionsakkrediteret for første gang i marts 2017 og for anden gang i november 2022. Den nuværende akkreditering gælder til og med den 24. november 2028. 

Men hvad betyder det egentlig, at UC SYD er institutionsakkrediteret?

Når UC SYD er institutionsakkrediteret, betyder det, at vi som uddannelsesinstitution har opnået bemyndigelse til at bedrive uddannelse, og til – efter prækvalifikation – selv at oprette nye uddannelser.

Som studerende eller samarbejdspartner kan du derfor være sikker på, at UC SYDs uddannelser er af høj kvalitet, at de løbende udvikles og at de hele tiden er relevante ift. samfundets og arbejdsmarkedets behov.

Dét sørger vores systematiske og velfungerende kvalitetssystem for, hvor vi løbende evaluerer vores uddannelser.

Hvert sjette år sikres kvaliteten på både uddannelsesniveau og institutionsniveau igennem det, der kaldes turnusakkreditering og institutionsakkreditering.

De studerendes rolle i kvalitetssikringen på UC SYD

Som studerende er du med til løbende at sikre uddannelseskvaliteten. Det er du ved at deltage i systematiske evalueringer af din uddannelse på enten semester- eller modulniveau. På den måde bidrager du til høj kvalitet på netop din uddannelse.

Igennem evalueringerne har du direkte indflydelse på, hvordan uddannelserne på UC SYD tilrettelægges og gennemføres, at uddannelserne har det rette faglige niveau, og at du som studerende får størst muligt udbytte af undervisningen.

Når du bidrager til evalueringerne, bidrager du også til en god og saglig evalueringskultur på UC SYD, og du lærer både at give og modtage konstruktiv feedback og kritik.

Studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse

UC SYD har i 2021 vedtaget en politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse.

Det er politikkens formål at give et fælles billede af, hvorfor studenterinddragelse er vigtig, og hvordan UC SYD på en struktureret måde kan arbejde med at opnå reel studenterinddragelse. Politikken tydeliggør infrastrukturen i de studiepolitiske organer, som UC SYD kan tage udgangspunkt i, når de studerende skal inddrages.

Politikken tjener også til at beskrive, hvad de studerende og de ansatte forventer af hinanden, og hvad rollefordelingen er. Samtidig skal politikken også fungere som grundlag for dialog om status på studenterinddragelse i organisationen.

Læs mere om UC SYDs kvalitetssikring

I UC SYDs kvalitetspolitik kan du læse hvordan kvalitetssikringsarbejdet understøtter UC SYDs mål for uddannelseskvalitet og relevans. Kvalitetspolitikken er styrende for kvalitetssikringssystemets udformning og en forudsætning for en positiv institutionsakkreditering.

Kvalitetspolitikken og de tilhørende bilag giver et overblik over, hvordan kvalitetssikringsarbejdet understøtter UC SYDs overordnede mål for uddannelseskvalitet og –relevans, og omfatter hovedelementer i kvalitetssikringsarbejdet samt et overblik over, hvilke aktører der er ansvarlige og de overordnede mål for uddannelseskvalitet og relevans.

Kvalitetspolitik
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

02

Undervisningsmiljøvurderinger

Vil du vide, hvordan de studerende vurderer vores undervisning?

Se de seneste undervisningsmiljøvurderinger fra vores fire campusser og for hele UC SYD.

Næste undervisningsmiljøvurdering udkommer medio 2024.

03

Eksamensgennemsnit

Er du interesseret i at se eksamensgennemsnittet på vores uddannelser?

Her har vi samlet eksamensgennemsnittene for alle vores uddannelser.

04

Læs mere

Er du interesseret i at vide mere om kvalitetssikring og akkreditering?

Så læs mere her:

Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemfører akkrediteringerne, der er med til at sikre kvaliteten af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Danmarks evalueringsinstitut er med til at udvikle kvaliteten af uddannelser og undervisning gennem evalueringer og analyser.