Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Erhvervsakademiuddannelse

Bliv sundhedsadministrativ koordinator

Skab kvalitet i den sundhedsadministrative praksis

01

Bliv sundhedsadministrativ koordinator

Er du god til at samarbejde med mennesker? Og trives du samtidig med struktur og overblik? Så kan du kombinere begge dele som sundhedsadministrativ koordinator.

Vi har brug for at være i trygge og professionelle hænder i sundhedsvæsenet. Det er uanset, om vi blot skal til et simpelt besøg hos lægen, er indlagt som patient på sygehuset eller er i et komplekst genoptræningsforløb fra vores hjem. Vi skal vide, at alle forstår vores situation, kender vores journal, giver både os og vores pårørende de nødvendige informationer og husker at få taget de rigtige prøver og sendt os videre til de rette. Her spiller du som sundhedsadministrativ koordinator en nøglerolle.

Fakta

Sundhedsadministrativ koordinator

 • Type : Erhvervsakademiuddannelse
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 2,5 år
 • Praktik : 9 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav.

Du sikrer kvalitet i opgaveløsningen

Som sundhedsadministrativ koordinator er du med til at skabe sammenhængende forløb for patienter og borgere. Det kræver et godt samarbejde med de sundhedsprofessionelle kollegaer og en grundig forståelse af den administrative understøttelse, som sikres igennem god planlægning, dokumentation og opfølgning på kvalitet.

LÆS OGSÅ: Ny uddannelse til lægesekretær er populær: - De sundhedsadministrative koordinatorer kommer til at skabe stor værdi

Som sundhedsadministrativ koordinator vil dine opgaver spænde vidt. Du kan f.eks. komme til at varetage opgaver som f.eks. sags- og journalbehandling, kontakt med borgere og patienter, databehandling, administrative- koordinerende og planlægningsmæssige opgaver.

Fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator har erstattet det, vi tidligere kendte som ’lægesekretær’. Men i dag skal du ikke være lægens sekretær. Du skal kunne møde borgeren i øjenhøjde, løse bagvedliggende administrative opgaver og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle som f.eks. læger, sygeplejersker og sundhedsassistenter. Derfor skal du være god til mødet med mennesker, til at forstå deres patientperspektiv og til at løse administrative opgaver med stort overblik og struktur.

Her kan du læse mere om forskellen på lægesekretær og sundhedsadministrativ koordinator

Studieportræt SAK - Cecilie

Mød en studerende

Cecilie læser til Sundhedsadministrativ koordinator 

Det er fedt at gøre en forskel på deres besøg på sygehuset. Jeg har selv været gennem et sygdomsforløb, så jeg kender vigtigheden i mødet med personalet, der ikke er læge eller sygeplejerske, og ser én som person og ikke patient.
Lotte Christina Waldhauer medarbejderbillede UC SYD

Mød en underviser

Lotte Christina har undervist på SAK siden sommeren 2022 

God undervisning skabes i samspillet mellem underviser og studerende, ingen tvivl om det. Det er vigtigt for mig, at de studerende oplever mig som ægte og nærværende i min undervisning. Jeg ønsker, at de kan mærke mit engagement og begejstring for det sundhedsadministrative fag.
02

Adgangskrav og optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Der er studiestart på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator en gang om året. Der er studiestart i slutningen af august.

Optag

På uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator optager vi 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til sundhedsadministrativ koordinator

For at søge optagelse på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have bestået Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til sundhedsadministrativ koordinator

For at søge optagelse på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

Relevant erhvervsuddannelse: 

 • Generel kontoruddannelse
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Social- og sundhedsassistent 

eller

Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed med engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere om supplering på ug.dk

Kvote 2: Vurderingskriterier til sundhedsadministrativ koordinator

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • erhvervsarbejde (min. 30 timer pr. uge i mindst 6 måneder)
 • udlandsophold, højskoleophold eller militærtjeneste (min. fire sammenhængende måneder)
 • frivilligt arbejde

Andre aktiviteter og kvalifikationer, der også bliver vægtet:

 • Motiveret ansøgning.

I den motiverede ansøgning skal du beskrive dine grunde og mål for at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator. Det er en personlig beskrivelse af dig selv, og hvilke kvalifikationer, evner og egenskaber du har med dig, og som du mener, kan have relevans for uddannelsen og faget. 
 

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads til sommer betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af original eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Særligt for norske ansøgere
For norske ansøgere gælder det, at beviser fra den norske eksamensdatabase (e-vitnemål) ikke kan bruges som gyldigt adgangsgrundlag. Det norske adgangsgrundlag (førstegangs vitnemål) skal være det originale bevis udleveret af uddannelsesinstitutionen (vedhæftet ansøgningen som pdf).

Særligt for ansøgere fra en ikke EU-medlemsstat eller uden for en EØS-stat
Søger du optagelse på baggrund af en eksamen fra en ikke EU-medlemsstat eller uden for en EØS-stat, kan du alene søge gennem kvote 2. Dette gælder dog først for Storbritannien efter sommeroptagelsen 2023.

Særligt for ansøgere med et eksamensbevis fra Storbritannien
Det er af Uddannelses- og Forskningsministeren besluttet, at der etableres en overgangsordning til og med sommeroptagelsen 2023, således at ansøgere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien i denne overgangsperiode også (som hidtil) vurderes i kvote 1 på baggrund af deres omregnede gennemsnit. Efter udløbet af overgangsordningen vil ansøgere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien – uanset statsborgerskab – alene kunne søge om optagelse via kvote 2 på samme måde som ansøgere med eksamensbeviser fra øvrige tredjelande, fx USA.

Selvbetalt uddannelse

Er du ansøger og statsborger uden for EU/EØS landene, er din opholdstilladelse afgørende for, om du har ret til statsfinansieret videregående uddannelse i Danmark, eller om du selv skal betale for din uddannelse (selvbetalende). Læs mere om reglerne her.

Som selvbetalende ansøger skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere, og du er underlagt de samme regler. Du vil også som andre ansøgere modtage svar på optagelse ultimo juli. 

Når du søger optagelse, er det vigtigt, at du uploader en afgørelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, så vi kan se hvilken form for opholdstilladelse, der er tale om. 
Hvis din opholdstilladelse ikke giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, vil du modtage særskilt information om priser og betaling, når vi har behandlet din ansøgning. 

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, er du velkommen til at kontakte Team optagelse og SU på vejledning@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2250.

Særligt for ansøgere fra Storbritannien 
Britiske statsborgere med rettigheder efter udtrædelsesaftalen er i vidt omfang stillet som EU-borgere.

Har du endnu ikke inden ansøgningsfrist 5. juli modtaget dit nye opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen, vil du som udgangspunkt være stillet som EU-borger, hvis du i stedet til ansøgningen vedlægger dokumentation i form af: 

 • kvittering for ansøgning om opholdsdokument.
 • et andet opholdsdokument, der viser ophold i Danmark før udgangen af 2020 (f.eks. det såkaldte registreringsbevis).
 • sygesikringsbevis.

Det afgørende er, at du kan dokumentere, at du har haft ret til ophold i henhold til EU-retten indtil udgangen af 2020, også selvom du ikke har fået udstedt det nye opholdsdokument endnu.

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

2,5 år med 9 måneder i praktik

Det tager 2,5 år at blive sundhedsadministrativ koordinator. Det vil sige, at uddannelsen varer fem semestre af et halvt års varighed.

Første semester

Allerede på dit første semester skal du i praktik, efter du har gennemført dine tre første fag. Fagene giver dig den allerførste faglige forståelse af arbejdet som administrativ koordinator. Med dit tidlige praktikforløb får du hurtigt koblet praktisk erfaring sammen med din teoretiske forståelse, og du kan også på dine næste semestre drage paralleller mellem teorien og dit tidlige indblik i praksis.

Andet og tredje semester

På dit andet og tredje semester udbygger du din viden om bl.a. administrative flows, sammenhænge i patientforløb, jura, data, fysiske og psykiske sygdomme og konflikthåndtering. Du arbejder på at tilegne dig konkrete grundlæggende færdigheder og kompetencer, som du skal bruge i din praksis som sundhedsadministrativ koordinator.

Fjerde semester

Det ruster dig alt sammen til dit praktikforløb på fjerde semester, hvor du for alvor får afprøvet din teoretiske viden i praksis og får en smagsprøve på jobbet, der snart venter dig.

Femte semester

På dit femte og sidste semester modtager du først undervisning i tre forskellige fag, og herefter er du klar til at afslutte din uddannelse med dit afsluttende afgangsprojekt.

Sundhedsadministrativ Koordinator SAK

En studerende i praktik

Lene er med i hele patientforløbet - "Det er ikke bare en journal, det er et rigtigt menneske"

Lene Bønning Rose gik mod strømmen og fik en praktikplads på et privathospital, mens de fleste andre ønskede en praktik på et offentligt sygehus. Det valg har hverken hun eller praktikstedet fortrudt.
Line Birkegaard sidder og smiler

En studerende i praktik

Hos Esbjerg Kommune blev Line den første praktikant fra sundhedsadministrativ koordinator-uddannelsen

Esbjerg Kommunes Fritids-, Sundheds- og Omsorgsområde har haft mange praktikanter fra det sundhedsfaglige uddannelsesområde gennem årene. Men ikke fra uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator. Her var Line Birkegaard den første.

Uddannelsen er bygget op af fem kerneområder

 • Sundhedsadministration og koordinering
 • Jura
 • Sundhed og sygdom
 • Kommunikation
 • Teknologi og data
Grafisk oversigt over sundhedsadministrativ koordinator
Grafisk oversigt over uddannelsen

Små hold med tætte relationer

Hos os får du holdundervisning i klasselokaler, hvor undervisningen foregår i en dialog mellem dig, dine medstuderende og underviseren.

Du kommer til at lære gennem praksisøvelser, gruppearbejde, oplæg og dialog. Og så har underviserne en tæt relation til praksisfeltet, så de kan give dig den bedste viden og det skarpeste indblik i den virkelighed, du selv kommer ud i.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger her.

04

Studieliv

Bliv en del af studielivet i Esbjerg

Du kommer til at studere på vores største campus. Her er en masse muligheder - bl.a. kantine, fredagsbar og idrætsanlæg. Men selvom vi er et stort campus, går vi stadig op i nærvær, små hold og tætte relationer.

Læs mere om studielivet i Esbjerg.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Job og karriere

Bliv ansat i det regionale, kommunale eller private sundhedsområde

Du vil blive ansat som sundhedsadministrativ koordinator, og dine arbejdsopgaver vil spænde bredt over bl.a. kontakt med borgere og koordinering af patientforløb, sags- og journalbehandling samt udførelsen af administrative opgaver i dialog med f.eks. læger, sygeplejersker og ledelse.

Du kan arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan eks. være på offentlige regionale sygehuse og klinikker og i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, eller hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller i andre private sundhedspraksisser f.eks. hos fysioterapeuter eller kiropraktorer.

Gode muligheder for at læse videre

Du vil efter endt uddannelse kunne videreuddanne dig inden for det administrative- og sundhedsfaglige område. Du vil f.eks. kunne søge ind på uddannelsen til administrationsbachelor, som er en professionsbachelor, og her kan du søge merit for ét eller flere moduler. Du kan også søge ind på en af de mange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, og her kan du søge om individuel kompetence- og meritvurdering.

Med to års relevant erhvervserfaring kan du også søge ind på en diplomuddannelse f.eks. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Sundhedsfaglig diplom i borgernær sundhed.

06

Økonomi

Udgifter til litteratur

Du skal på hvert semester regne med, at der er udgifter til litteratur. Udgifterne kan variere meget fra semester til semester og afhænger også af, om du eks. kan købe noget af litteraturen brugt.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

Hande Iversen er studerende på UC SYD
'

Læs også: Hande fik råd til at tage en uddannelse på S.U. med mand, hus og børn

Hande Iversen er 42 år og valgte at skifte karrierespor midt i livet. Det krævede en snak med hendes mand om det økonomiske og nogle valg og fravalg. Men nu laver hun også dét, hun drømte om.

Er du i tvivl, om du kan læse en uddannelse på SU? Bliv inspireret af Handes historie her.

07

Spørgsmål og svar

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

08

Kontakt os

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Andre kigger også på

Administrationsbachelor

Samfund

Bliv administrationsbachelor

Tag en bred uddannelse, hvor du lærer om jura, økonomi og projektledelse og får kompetencerne til at facilitere processer, koordinere, kommunikere og vejlede.
Studerende på skatteuddannelsen

Samfund

Bliv professionsbachelor i Skat

Vil du lære om jura, IT og kommunikation samt økonomi, regnskab og revision? Arbejd med både tal, samfund og mennesker. Tag uddannelsen i skat.