Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Grafisk kommunikation

Bliv en skarp visuel kommunikatør

01

Bliv grafisk kommunikatør

SVK, logo

På grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner og professionelt grafisk  design på tværs af medier. Og i en verden med stigende behov for visuel kommunikation, er der flere og flere virksomheder, der har brug for skarpe visuelle kommunikatører. 

Du uddannes til at udvikle kreative koncepter og grafisk design f.eks. i reklamer, apps, magasiner, TV-grafik, websites og visuelle identiteter til virksomheder.

Klassiske discipliner og nyeste trends

Som studerende på grafisk kommunikation arbejder du med fagets mange forskellige områder.
Der er fokus på kreativitet og idehøjde samtidig med, at vi arbejder praksisnært med relevante teknologier, software og spændende kommunikationsproblematikker.

Du lærer klassiske discipliner som typografi, farvelære, grafisk formgivning og art direction. Derudover kommer du til at arbejde med tekst og billede i motion graphic design, digitalt design og udvikle kreative strategier til kampagner. Vi har lavet en showcase, hvor du får en smagsprøve. Se den her.

Fakta om grafisk kommunikation

Tidligere kendt som Skolen for Visuel Kommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Kolding
 • Varighed : 3 år
 • Praktik : 4-6 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
 • Showcase : Uddannelsen har sin egen showcase.

Konceptudvikler 

Med viden om kommunikation, billedsprog, designhistorie og brugeradfærd bliver du i stand til at skære et kommunikations- og designkoncept skarpt til den rette målgruppe.

Du lærer at arbejde med research, analyse og kommunikationsstrategi, og du kommer også til at udvikle logoer, corporate og visual identity, branding og kampagner.

Skab din unikke profil

Studiet giver dig rig og praksisnær mulighed for at udvikle dine egne styrker, skaber din egen faglige profil, grafiske stil og kommercielle identitet.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12

Du kan kun søge ind på uddannelsen via kvote 2.

Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation sker kun via kvote 2. Alle ansøgere skal dog også bestå en optagelsesprøve.

For at blive optaget på grafisk kommunikation skal du have:

ENTEN

 • Gymnasial eksamen. Du skal have afsluttet en gymnasial eksamen (f.eks. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller lignende.

ELLER

 • En relevant erhvervsuddannelse: grafisk tekniker, digital media, mediegrafiker (trin 2) eller skiltetekniker.

Alle, der opfylder disse krav, bliver inviteret til en optagelsesprøve og samtale. Læs mere om det nedenfor.

Individuel kompetencevurdering

Ansøgere med særlige faglige kvalifikationer eller anden relevant faglig baggrund end adgangskravene kan muligvis komme i betragtning og søge optagelse via en såkaldt individuel kompetencevurdering. Skriv til os på vejledning@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål til dette. Desuden skal du bestå optagelsesprøven.

Optagelsesprocessens tre dele: portfolio, optagelsesprøve og samtale

Alle, der opfylder uddannelsens adgangskrav, inviteres til at deltage i optagelsesprocessens tre dele. Her skal du:

 1. Uploade din portfolio.
 2. Deltage i en optagelsesprøve.
 3. Have en samtale/interview med os.
Portfolio

Hvis du opfylder adgangskravene, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Du skal inden optagelsesprøven uploade din portfolio via et link, vi sender til dig.

Deadline for portfolioaflevering er tirsdag den 16. april 2024 kl. 12.00. Optagelsesprøven afholdes fredag den 26. og lørdag den 27. april 2024.

Hvad skal min portfolio indeholde?

Du finder her en liste over, hvad din portfolio skal indeholde.

Optagelsesprøve

Hvis du opfylder adgangskravene og uploader din portfolio, vil du blive inviteret til at deltage i optagelsesprøven, hvor vi gerne vil lære dig lidt bedre at kende.

Vi afholder prøven fredag den 26. og lørdag den 27. april 2024. Du skal kun deltage én af dagene og får sidst i marts nærmere besked om prøven på din ansøgning i nemStudie. Du kan læse mere om dagen her  

Optagelsesprøven vil foregå i Kolding og vare fra cirka klokken 9:30-15:30.

Prøvedagen er en rigtig hyggelig dag. Du møder nærværende studerende, der kan fortælle dig om, hvordan det er at være studerende på Grafisk Kommunikation (og nok også hjælpe dig lidt med evt. nervøsitet).

På prøvedagen skal du løse og aflevere et par kreative/konceptuelle opgaver.

Samtale/interview

I løbet af optagelsesprøvedagen vil du have en samtale/interview med et par af uddannelsens medarbejdere.

Interviewet er en samtale med dig om dine arbejder, din motivation, baggrund, drømme, ambitioner osv.

Din motivation og studieegnethed indgår også̊ i bedømmelsen.

Vi informerer dig om, hvordan du booker en plads til prøven og samtalen i Kolding, når vi sender invitation og information om optagelsesprøven og din portfolio via nemStudie.

Sådan søger du

Ansøgning om optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT) kvote 2 senest den 15. marts kl. 12:00. Du søger optagelse via optagelse.dk. Her skal du søge efter 'Professionsbachelor i Grafisk Kommunikation'.

Når du søger ind:

 • Du skal udfylde ansøgningen og vedhæfte dit adgangsgrundlag i form af eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen eller lignende.
 • Du skal IKKE medsende portfolio på dette tidspunkt. Du får i stedet tilsendt et link, hvor du skal uploade den.
 • Du skal IKKE medsende en motiveret ansøgning. Vi tager i stedet en samtale med dig, hvis du går videre i ansøgningsprocessen.

Du kan kun ansøge elektronisk (med NemID). Har du ikke et NemID? Ansøg om ét på nemid.nu. Ansøgningsfristen gælder også for ansøgere, der først afslutter en adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen og for ansøgere, der skal gennem individuel kompetencevurdering.

Er der efter ansøgningsfristen stadig ledige studiepladser, kan disse dog søges frem til studiestart. Du finder oversigten over ledige studiepladser her.

En fordel, at du har erfaring

Det er en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til eller erfaring med grafisk design eks. via højskolekurser eller lignende - men det er ikke et krav.

På uddannelsen arbejder vi med Adobe Creative Cloud (f.eks. Photoshop, InDesign og Illustrator og Adobe Fonts samt XD, After Effects, og Premiere). Det er derfor rigtig godt, hvis du har kendskab til og gode færdigheder i Photoshop, InDesign og Illustrator inden studiestart.

Sådan får du svar

Vi sender svar på, om du bestod prøven i slutningen af maj. Du får endeligt svar på, om du har fået en plads den 26. juli.

Vi regner med at kunne optage 42 studerende på baggrund af kvalifikationer og vurdering af optagelsesprøvens dele.

Søg ind på grafisk kommunikation

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12

På optagelse.dk skal du: Søge under videregående uddannelse › Professionsbachelor i grafisk kommunikation.
Optagelsesområdenr. er 47560.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Spørgsmål og svar

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

Selvkørende og teamplayer

På uddannelsen lægger vi vægt på at forberede dig til livet efter uddannelsen. Derfor vil du både arbejde med rammesatte briefs og selv-initierede opgaver, selvstændigt og i teams.

Nysgerrig på mere? Få en smagsprøve.

Projekter, cases, studieliv og et indblik i undervisningen - vi har samlet det hele til dig i grafisk kommunikations egen showcase.

Helt tæt på virkeligheden

Du bliver undervist af et team af faste in-house-undervisere med stærke kompetencer og gode forbindelser, samt et udvalg af professionelle gæsteundervisere med benene solidt plantet i de aftagerfelter, vores uddannelse retter sig imod.

Studielivet er krydret med besøg hos bureauer, designstudier, museer og gallerier, studieture og gæsteforelæsere fra både indland og udland. Der er også mulighed for et udvekslingssemester med en af vores partnerinstitutioner i udlandet.

Stærke kompetencer

Med uddannelsen får du:

 • Din grafiske værktøjskasse op på et professionelt niveau.
 • Viden og evner til at designe og kommunikere visuelt.
 • Evnen til at arbejde professionelt som kreativ og tage selvstændige og bevidste valg både under og efter din uddannelse.

Forløbet i uddannelsen

Første år

Modulerne på første år er tilrettelagt, så du lærer at beherske den værktøjskasse, der er relevant for grafisk kommunikation. Der er særligt fokus på dine færdigheder og evne til at skabe original formgivning og producere på tværs af medier og med relevante teknologier samt indledende kommunikationsforståelse og indsigter. 

Moduler på første år

 • Grafisk formgivning og produktion 1&2 (Værktøjer, materialer og metoder i grafisk formgivning. Farvelære, typografi, symboler, piktogrammer og layout. Redaktionelt design i trykt og elektronisk publicering. Formater og materialer)
 • Billedkommunikation (grafisk kommunikation gennem tekst og billeder. Fotografi, illustration og typografi i grafisk design)
 • Kreativitet og idegenerering
 • Film og motion graphics (værktøjer og metoder til at skabe enkle fortællinger med levende billeder og grafik i bevægelse. Lyd og klipning i kombination med visuel storytelling)
 • Grafisk kommunikationsprojekt (førsteårsprøve)
Andet år

På andet år arbejdes der med din viden om brugere, medier og kommunikationsforståelse. Der er særligt fokus på dine evner til, gennem research og analyse, at skabe originale indsigter om målgrupper og brugeradfærd, og på den baggrund problemløse og kreativt konceptudvikle design- og kommunikationsløsninger. Du anvender viden og værktøjer, som du har tilegnet dig på første året, og som videreudvikles på andet året.

Moduler på andet år 

 • Kreativ konceptudvikling (Kreativ metode til undersøgelse af problemfelter, grafisk kommunikation og reklame, research, dataindsamling, iteration og designproces
 • Digitalt design (brugeradfærd, navigationsdesign, UX-design)
 • Motion graphic design og interaktivitet (animation, motion graphic til visuelle koncepter til tv, digitale skærme og håndholdte mobile enheder, touch- og interaktionsdesign)
 • Visuel identitet og branding (CI, case-baserede problemstillinger, implementering af visuel identitet på tværs af medier)
 • Koncept og kampagne (kommunikations- og medieplanlægning, strategi, storytelling, manuskript og art direction i kampagner, begrunde og argumentere for valg af budskaber)
 • Visuelt kommunikationsprojekt - valgfag (valgfag varierer hvert år og kunne være: Medier og design, redaktionelt design, typografi og fontdesign, motion graphics design, designledelse, kommunikation: strategi & planlægning, kampagne og corporate branding, emballage, udstillingsdesign)
Tredje år

Uddannelsens tredje år har særligt fokus på at udvikle dine innovative kompetencer samt refleksion over egen praksis. Du skal arbejde med din faglighed i nye problemfelter og bidrage kreativt til at se og udvikle kommunikations- og designløsninger i et nyt problemfelt. Gennem praktikken styrkes din brancheforståelse og relationer. På tredje år opsummeres og konkretiseres viden og færdigheder fra første og andet år og omsættes i praksis.

Moduler på tredje år

 • Profession grafisk kommunikator (innovation og entreprenørskab)
 • Praktik
 • Bachelorprojekt og opgave.
Praktik

På femte og sjette semester skal du i praktik. Det giver dig muligheden for at afprøve det, du har lært på uddannelsen.

Internationale muligheder

Du har flere muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Du vil bl.a. støde på internationale undervisere og have mulighed for at deltage i studieture – både til ind- og udland. Dit studieophold og praktik på hhv. andet og tredje år kan du også vælge at tage i udlandet.

  Mød nogle studerende

  Kat Giphardt og Line Sindberg er til Creatice Circle Award 2020

  Mød Line og Kat

  Studerende fra grafisk kommunikation nomineret til fornem kreativ pris

  Kat Giphardt og Line Sindberg har tilkæmpet sig praktikpladser ved to af landets mest anerkendte bureauer – og er blevet nomineret til en prestigefyldt award, som er for de dygtigste kreative i branchen.
  Foto af studerende

  Mød Marie

  Marie brænder for form og farve

  Marie læser grafisk kommunikation og form og farve betyder meget i hendes liv både privat og professionelt.
  Foto af studerende

  Mød Nina

  Ninas plakat kommer i engelske biografer

  Nina Nordstrøm Rye læser grafisk kommunikation og i løbet af sin uddannelse har hun lavet filmplakater i sin praktik i New York og London.

  Regler og rammer for uddannelsen

  Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

  04

  Studieliv

  Du kommer til at studere i spritnye bygninger

  Som studerende kommer du til at opleve et fantastisk studiemiljø i den nye bygning, der er åben og imødekommende, og som i sig selv inviterer til samarbejde på tværs af uddannelserne. Udover grafisk kommunikation og lyddesign, huser den nye bygning pædagog og pædagogisk assistent.

  På grafisk kommunikation er der et rigt studiemiljø ved siden af studierne, og de studerende har et godt sammenhold på uddannelsen. Campus er næsten altid åben, og undervisning, arbejde, præsentationer (og sociale aktiviteter) gør, at den kommer til at fungere som dit andet hjem.

  På Campus Kolding kommer der også en anden kommunikationsuddannelse, nemlig lyddesign, som vi arbejder en del sammen med, både formelt og uformelt, dvs. både som integrerede undervisningsforløb og studerendes personlige projekter, bands, events osv.

  Kvinde på grafisk kommunikation med plakater i bggrunden

  Et stærkt sammenhold blandt tilflyttere

  Når vi slår dørene op på vores nye topmoderne Campus Kolding, vil ca. 700 studerende komme til at få sin daglige gang på campus. 

  Mange af vores studerende kommer fra andre dele af landet, men flytter hertil i forbindelse med studiet. Tit tages aftener (og natten!) i brug for at gøre opgaverne og pitchene færdige til afleveringer og præsentationer.

  Studerende arrangerer yoga-, fitness-, og filmaftener, man ser ”Den Store Bagedyst”, boksning, Oscars, Melodi Grand Prix osv. sammen. Derfor bliver der hurtigt et stærkt sammenhold mellem alle tilflytterne. Man bor, arbejder, og tilbringer en stor del af fritiden sammen.

  Studerende på grafisk kommunikation står sammen og smiler og spiser
  Studerende på grafisk kommunikation

  Kolding som studieby

  Kolding er en levende by, som du let kommer til med tog, bus eller bil. Campus kommer til at ligge i centrum tæt på byens andre uddannelsesinstitutioner. Du kan gå til koncert på Godset, i teatret på Mungo Park eller være med i den årlige Light Festival, hvor Koldings nattehimmel lyser op i fantastiske farver og former.

  Byen ligger smukt ved fjorden og tæt på skov og bakkede landskaber, så det er oplagt at dyrke friluftsliv som f.eks. jagt, kajak eller mountain bike.

  Find din nye bolig i Kolding

  Studieby Kolding har samlet en række informationer, der hjælper dig på vej med din boligsøgning. Læs også om boliggarantien i Kolding. Når du er på jagt efter en studiebolig i Kolding, kan du bl.a. skrive dig op til en bolig hos StudentKolding.

  Læs mere om Kolding som studieby her.

  Studielivet på UC SYD

  Vi har spurgt studerende fra UC SYD om, hvordan deres studieliv er. Svarene har de studerende filmet, som vi efterfølgende har klippet sammen til en lille video, du kan se herunder.

  Instagram 

  Du kan også følge uddannelsen for Grafisk Kommunikation på Grafisk Kommunikation på Instagram. Her kan du se glimt fra hverdagen på uddannelsen og se mere om hvordan dine næste 3.5 år kunne se ud.  

  Besøgende til Åbent hus

  Kom og mød os

  Åbent hus 2024

  Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
  Foto af studerende

  Kom og mød os

  Bliv studerende for en dag

  Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

  I tvivl om uddannelse?

  Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

  05

  Job & karriere

  Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation kan du få arbejde som grafisk designer, interaktiv designer, webdesigner eller art director. Du kan også arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver. 

  Typiske arbejdspladser er web-, design- eller reklamebureauer, men du kan også blive ansat på forlag, aviser, inhouse tegnestuer og lign. 

  Et stigende antal vælger at freelance  eller starte egen  kommunikationsvirksomhed. Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge veje. Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.

  Julie Renee Jensen står foran en væg med billeder

  Læs også: Julie skaber digitalt design for store danske brands

  Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation er det lykkedes Julie Renee Jensen at gå fra praktikant til fastansat i Creuna – Nordens største digitale bureau. Og det betyder, at hun nu skaber digitalt design for nogle af landets største brands. Læs om Julies job.

  Videreuddannelse

  Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation har du gode kort på hånden til at søge om optagelse på en lang række videregående uddannelser; både diplom-, master- og kandidatuddannelser. Du kan derfor altid vælge at bygge videre på din uddannelse både i Danmark og i udlandet, hvis du ønsker det.

  06

  Økonomi

  Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

  Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

  Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

  Vejledning om SU

  Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

  Er du kommende studerende? Kontakt os her.

  Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

  Du kan også ringe til os.

  Dine muligheder for studiestøtte

  Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

  Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

   

  07

  Spørgsmål & svar

  Hvad er en professionsbachelor?

  Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
  Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

  Praktik

  Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

  Videreuddannelse

  En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

  Hvad er en professionshøjskole / et University College?

  En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

  Hvad med Skolen for Visuel Kommunikation?

  Uddannelsen hedder grafisk kommunikation, men omtales også som Skolen for Visuel Kommunikation. I over 10 år har vi hørt til hos UC SYD, og selve uddannelsens navn er professionsbachelor i grafisk kommunikation.

  Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

  Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

  En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

  Hvor kan jeg se mere?

  Du kan følge uddannelsen på de sociale medier:

  Og se mere på uddannelsens egen showcase.

  08

  Kontakt os

  Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

  Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

  Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

  Spørgsmål til uddannelsen?

  Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studieleder Tina Have Lauesen-Day

  Telefon: 7266 5100
  E-mail: tlhd@ucsyd.dk

  Få praktikanter i din virksomhed

  Ønsker du at tale med os om muligheder for at få vores studerende som praktikanter i din virksomhed? Så kontakt studieleder Tina Have Lauesen-Day på

  Telefon: 7266 5100 
  E-mail: thld@ucsyd.dk

  Design Danmark logo

   

   

  Vi er medlem af Design denmark

  Grafisk kommunikation er medlem af Design denmark. Læs mere om Design denmark her.

   

  Andre ser også på

  Pædagogstuderende

  Undervisning og pædagoggik

  Bliv pædagog

  Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.
  Lyddesignstuderende

  Kommunikation

  Bliv lyddesigner

  Vil du skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd? Og arbejde med lyd på alle mulige måder? Tag uddannelsen i lyddesign.