Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogram for pædagogik og pædagogisk praksis

Vi skaber viden om pædagogik og de mangfoldige måder den udspiller sig på

01

Om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammets forskning understøtter at pædagoger og andre fagprofessionelle kan skabe positive forandringer i menneskers liv. Derfor begynder vores forskning ofte midt i praksis i en søgen efter nye forståelser, der kan kvalificere den faglige samtale om, hvad god pædagogisk praksis kan siges at være

Børn, unge og voksne, der har brug for pædagogisk støtte, har krav på at møde dygtige fagprofessionelle, som møder mennesker, deres liv og fællesskaber med pædagogisk omhu og omtanke.

Det kræver viden, som er udviklet med forståelse for kompleksiteten i pædagogisk praksis. 

Sammen om praksis

Vi arbejder tæt sammen med kommuner og pædagogiske institutioner. Sammen med fagprofessionelle udforsker vi dilemmaer, modsætninger, spændingsfelter og muligheder, sådan at vi i fællesskab kan blive klogere og får nye perspektiver på praksis.

Viden bliver bæredygtig, når spørgsmål, svar og nye tilgange udvikles i samarbejde med kompetente professionelle. Vi samarbejder desuden med organisationer og med forskningsmiljøer på universiteter og andre professionshøjskoler i ind- og udland gennem projekter og netværk.

De gennemgående temaer i programmet er: 

 • Barndom, leg og børnefællesskaber 
 • Æstetik, pædagogisk takt og dømmekraft
 • Fællesskab, forskellighed og forskellige livssituationer, udsathed og deltagelsesmuligheder
 • Dannelse og læring - også i pædagoguddannelsen
 • Omsorg, trivsel og myndiggørelse
 • Institutionelle vilkår, materialitet, rammer og definitionsmagt
 • Pædagogikkens historie, paradokser, vidensformer og værdier
 • Dokumentation, læreplaner, kvalitetsudvikling, evaluering, undersøgelse og udvikling af pædagogisk faglighed

Afsæt i den pædagogiske praksis

Vores arbejde tager ofte afsæt i afgrænsede problematikker i praksis, men den viden vi udvikler, udvikles og bringes i spil i en pædagogisk praksis, hvor hensynene og perspektiverne er mange. Eksempelvis kan pædagogerne på en skole vælge i en periode at fokusere på børnenes liv på de sociale medier, men det betyder ikke, at de ikke også skal støtte det sociale liv og den enkeltes udvikling i klassen og i skolegården.

Beboere med udviklingshandicap på et bosted skal støttes i at være selvhjulpne og kunne mestre hverdagen i egen bolig, men de skal samtidig også støttes i at deltage i fritidstilbud uden for bofællesskabet.

02

Ph.d.-projekter

Evaluering af læreprocesser og gennemførsel af prøver, der tager afsæt i Playful Learning

Om projektet

Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan evaluere læreprocesser og gennemføre prøver, der tager afsæt i Playful Learning på pædagoguddannelsen.

Undersøgelser viser, at evalueringer kan gribe styrende ind i planlægningen og gennemførslen af undervisningen. Brug af traditionelle evalueringer kan føre til, at mere kreative og legende undervisningsformer udelades. Derfor er der et behov for at finde nye måder at evaluere på. 

Forskningen tager udgangspunkt i design-based research. Tilgangen er undersøgende og eksperimenterende, og igennem Design: Labs, interviews og observationer udvikles der i samarbejde med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen ny viden og et nyt evalueringsdesign.

Projektmedarbejder

Mikkel Vinding

Playful Learning - Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med leg ved curriculære temaer i pædagog- og læreruddannelsen

Om projektet

I projektet er et særligt fokus på at udforske, hvordan brugen en kropslig engagerende undervisningsformer kan være med til at styrke legende kvaliteter i undervisningen på en relevant måde.

Fordi læreruddannelsen selv bør være drivkraften bag udviklingen af egen undervisningskultur (Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2018) tager projektet udgangspunkt Design-Based Research (DBR).

Her er det er muligt, gennem eksperimenter i det naturlige undervisningsmiljø, at studere det, som ikke er der i forvejen og dermed skabe en kobling mellem uddannelsesteori/forskning og uddannelsespraksis (Barab og Squire 2004).

Metoden passer godt sammen med professionshøjskolernes ambition om at gøre læreruddannelsen til et udviklingslaboratorium for god undervisning (Danske Professionshøjskoler 2018) 

Projektets eksperimenter udvikles i iterative processer mellem forsker, undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelsen med fokus på at designe, gennemføre, evaluere og videreudvikle eksperimenter. 

Projektmedarbejder

Lise Hostrup Sønnichsen

03

Projekter

Forskningsprogram, Pædagogik og pædagogisk praksis

På nedenstående side, kan du læse mere om konkrete projekter og udgivelser fra forskningsprogrammet her.
Du bliver videresendt til UC Viden.

04

Forskere

Se alle vores forskere i forskningsprogrammet. Du finder både kontaktoplysninger og CV under hvert navn på UC Viden.

Se alle vores forskere i forskningsprogrammet her

05

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål? Kontakt

Ane Bjerre Odgaard

Docent

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane forsker i børns muligheder for at være kulturproducerende i deres institutionelt rammesatte hverdagsliv.

Hun er ph.d. og underviser også på pædagoguddannelsen på UC SYD og på UC SYD's diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.