Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv professionsbachelor i Skat

Vær med til at holde hånden under velfærden i Danmark - læs en uddannelse med fokus på skattejura, regnskab, kommunikation og forretningsforståelse.

01

Bliv professionsbachelor i Skat

Uddannelsen er sat i bero

Professionsbachelor i skat er sat i bero pr. 2024 og optager derfor ikke nye studerende.

For studerende, der allerede er optaget på uddannelsen, fortsætter forløbet som hidtil planlagt.

Det er vores skattekroner, der betaler regningen, når vi går til lægen, kører på motorvejen, læser på drømmeuddannelsen eller modtager økonomisk hjælp mellem jobs.

Med en Professionsbachelor i Skat er du med til at sikre fundamentet for finansieringen af Danmark. Du kan være ansat i en af Skatteministeriets syv styrelser eller i den private sektor, f.eks. i revisionsbranchen, konsulenthuse eller større internationale virksomheder. Du kan arbejde dybdegående med skattefaglige problemstillinger og komme med konkrete løsninger til borgere og virksomheder.

Professionsbachelor i Skat er en specialiseret uddannelse, hvor du lærer om skattejura, regnskab, revision og forretningsforståelse. Uddannelsen er for dig, der er god til både jura, tal og mennesker. Hør vores studerende fortælle om uddannelsen herunder!

Fakta

Professionsbachelor i Skat

 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Praktik : 4 måneder
 • Pladser pr. årgang : 80
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, 3-årig erhvervsuddannelse, 4 enkeltfag + specifikke adgangskrav
 • Digital : 20 % online undervisning

En målrettet uddannelse med mange muligheder

Du finder ikke en anden uddannelse, der på samme måde kombinerer jura, revision og forretningsudvikling med danske og internationale skatteregler. Vi gør meget ud af at have et godt samarbejde med dine fremtidige arbejdsgivere, som bl.a. er i den danske skatteforvaltning og i private virksomheder. Det gør vi, fordi vi er en uddannelse, der gerne vil være tæt på praksis og vise vores studerende de mange job- og karrieremuligheder som uddannelsen åbner op for. 

Malte, studerende på skatteuddannelsen

En studerende fortæller

Skat - det er lige Malte

Malte læser skatteuddannelsen på UC SYD i Haderslev: En uddannelse, der passer perfekt til ham, da han her får en stor og specialiseret viden om de områder, der optager ham allermest.
Karina Wind studerer PB i skat

En studerende fortæller

På skatteuddannelsen kan Karina kombinere passionen for mennesker med matematik

Karina Wind er i gang med fjerde semester af sin professionsbachelor i skat. Hun håber, flere vil søge uddannelsen, som giver mange jobmuligheder.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Professionsbachelor i skat er sat i bero pr. 2024 og optager derfor ikke nye studerende.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til skatteuddannelsen

For at søge optagelse på skatteuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener opfylde de specifikke krav til fag:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

med engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til skatteuddannelsen

For at søge optagelse på skatteuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener og opfylde de specifikke krav til fag:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX. Alle med engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk C, samfundsfag C, samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

En erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Alle med dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Kvote 2: Vurderingskriterier til skatteuddannelsen

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. Det kan for eksempel være seks måneders arbejde, fire måneders udlandsophold og to måneders højskoleophold.  

De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder og skal ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Du må gerne oplyse alle relevante aktiviteter, du har, samt hvilke aktiviteter med en varighed på maks. 12 måneder, du vil vurderes på.

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier: 

 • Erhvervserfaring minimum seks måneder og minimum 25 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde f.eks. indenfor administration og planlægning. Erhvervsarbejde fra 18-24 timer om ugen godkendes med halvdelen af de antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet beregnes som gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng.
 • Udenlandsophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng. Der lægges særlig vægt på, om du har haft et erhvervsarbejde, deltaget i kurser, uddannelse eller frivilligt arbejde.
 • Organisatorisk erfaring f.eks. fra fritidsledervirksomhed, foreningsarbejde eller politiske- og sociale organisationer. 

Andre aktiviteter og kvalifikationer, der også bliver vægtet:

 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen.
 • Motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du beskrive dine grunde og mål for at søge om optagelse på skatteuddannelsen. Det er en personlig beskrivelse af dig selv, og hvilke kvalifikationer, evner og egenskaber du har med dig, og som du mener, kan have relevans for uddannelsen og faget. 
Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

 Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Merit for tidligere uddannelse og beskæftigelse

Vidste du, at du har pligt til at oplyse om tidligere uddannelse og beskæftigelse, så du kan få merit?

Hvad er merit?

Merit er når et eller flere beståede fag fra tidligere uddannelse eller tidligere beskæftigelse kan stå i stedet for dele af den uddannelse, du er optaget på. Det kan både være fra danske og udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Der findes to former for merit:

 • Obligatorisk merit
 • Ansøgt merit

Hvad er obligatorisk merit?

Når du søger optagelse på en uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede uddannelseselementer på tidligere danske eller udenlandske uddannelsesforløb, uanset om du har fuldført eller afbrudt uddannelsen undervejs. Det samme gælder for relevant beskæftigelse.

Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du har pligt til at oplyse alt relevant og så vil vi lave en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Du får kun merit for fag eller beskæftigelse, som er på samme niveau, som den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, kan du ikke følge undervisningen eller gå til prøve.

Hvad skal jeg oplyse?

Når du søger ind på en uddannelse, skal du oplyse om:

 • tidligere gennemførte uddannelser på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor, universitetsbachelor eller kandidat*).
 • tidligere beståede fag på en uddannelse på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor-, universitetsbachelor- eller kandidatniveau*).
 • relevant beskæftigelse i forhold til den uddannelse, du søger ind på (for eksempel arbejde i hjemmeplejen, hvis du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen.)

*og erhvervsakademiuddannelse, hvis du søger optagelse på laborant.

Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på samme niveau eller højere, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelser

Du skal medsende dokumentation, så vi kan vurdere, om du skal have merit. Det kan være eksamensbeviser, studiejournal, studieprotokol, en udtalelse fra tidligere arbejdsgiver, ansættelsesbevis og lignende.

Hvornår får jeg svar?

Vi foretager meritvurderingen, når du er optaget. Du får svar inden studiestart.

Skal jeg læse i kortere tid så?

Du forkorter ikke din uddannelse, hvis du får merit. I de fleste tilfælde vil det betyde, at du får perioder i løbet af dit studie, hvor arbejdsbyrden er mindre, da du kan springe et eller flere fag over.

Der findes to særlige merituddannelser, hvor du tager uddannelsen på kortere tid. Det er meritlæreruddannelsen og meritpædagoguddannelsen.

Hvad er ansøgt merit?

Hvis du kan dokumentere at du har erhvervet dig kompetencer, som kan sidestilles med de læringsmål, der er sat for et fag, forløb eller modul, kan du søge om at få merit. I modsætning til obligatorisk merit, er det valgfrit, om du vil søge merit. Det kan du både gøre, inden du starter på studiet eller undervejs i studietiden. I begge tilfælde, skal du søge i god tid.

Sådan ansøger du om merit

Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder på din uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor.

Læs derfor studieordningen for din nuværende uddannelse grundigt og sammenlig med dine erhvervede kompetencer fra din tidligere uddannelses studieordning og eventuelle relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning. Du kan finde studieordningen for din uddannelse på UC SYD under afsnittet uddannelsens opbygning på den enkelte uddannelse.

Merit ved overflyttelse

Går du nu på et uddannelsessted og ønsker at skifte til samme uddannelse men på UC SYD, skal du henvende dig direkte til studievejlederen på den uddannelse, som du gerne vil overflyttes til.

Kan jeg klage over en meritafgørelse?

Hvis du vil klage over et afslag på merit, kan du indsende din klage til Kvalifikationsnævnet inden for en frist af fire uger, fra den dag du modtager meritvurderingen. I afgørelsen får du en klagevejledning.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på skatteuddannelsen, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i skat varer 3½ år, heraf et semester med praktik (4 mdr.), og er et fuldtidsstudium. De første 4 semestre (to år) på uddannelsen er ens for alle studerende og består af 13 grundfag. På 5. og 7.  semester skal du vælge valgfag, som giver dig mulighed for at spore din uddannelse i særlig retning. På de obligatoriske moduler er meget af undervisningen klasseundervisning, men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer, blandt andet case- og projektarbejde, øvelser i grupper, virksomhedsbesøg og online undervisning. Læs mere om uddannelsens elementer herunder.

Sådan er uddannelsen bygget op

Uddannelsesoversigt SKAT 2023

Læs mere om indholdet af de enkelte grundfag

Den offentlige sektor og makroøkonomi

Faget giver dig baggrundsviden om det politiske system, den offentlige sektors opgaver og finansiering, samt om de makroøkonomiske forhold, der har betydning for det skatteretlige område. Du får dermed indsigt i, hvor store skatteindbetalinger der skal til for at drive velfærdssamfundet og de prioriteringer, der må foretages. Desuden lærer du om, hvilke former for beskatning staten kan anvende.

Juridisk metode og forvaltningsret

Med dette fag lærer du at tænke juridisk ved at du får redskaber til at analysere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information til løsning af et problem. Faget gennemgår de danske og EU-retslige retskilder, retskildernes indbyrdes forhold samt metoder til fortolkning og informationssøgning. Faget gennemgår, hvilke retlige aktører og institutioner, som påvirker vores retsregler. Faget giver dig indblik i den almindelige forvaltningsret.

Personbeskatning

Faget giver dig en grundlæggende forståelse for beskatning overordnet set, ved først at gennemgå skattelovgivningens struktur og indkomstbegreberne. Herefter går faget i dybden med personbeskatning, både for så vidt angår skattepligt og ophør, de forskellige indkomstarter samt familiebeskatning.

Formueret

Faget introducerer dig til formueretten, der giver dig en forståelse for de civile rettigheder, der er styrende for skatteretten. Faget giver kendskab til familieret, aftaleret, køberet, kreditaftaler, fordringer og civilproces.

Moms

Faget giver en introduktion til indirekte beskatning og giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger inden for momsområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse momsretlige problemstillinger.

Regnskab I (internt regnskab)

Faget giver dig forståelse for der er processer og metoder der anvendes internt i en virksomhed i forbindelse med den løbende regnskabsførelse og afslutning af årsregnskab.

Kapitalgevinster, erhvervsdrivende, ejendomme og international skat

Faget bygger videre på viden fra ”Personbeskatning”. Faget har hovedvægten på erhvervsbeskatning, herunder virksomhedsskatteordningen. Faget starter med kapitalgevinster, som lægger sig op ad ”Personbeskatning” på 1. semester. Efter erhvervsbeskatning gennemgås vurdering og beskatning af ejendomme og international skatteret

Forretningsudvikling og IT

Formålet er at give dig indsigt i it-systemers opbygning, funktionen i datatræk og have forståelse for mulighederne i big data. Du bliver også klædt på til at kunne forholde sig kritisk til validiteten af de data, der trækkes.

Faget giver også en indføring i systemopbygningen, forretningsprocesser og dataforståelse. Hensigten er både at give dig forståelse for de systemer, som skatteberegninger foretages i generelt, og også at sætte dig i stand til at kunne deltage i arbejdet med at udarbejde kravsspecifikationer og indgå i en dialog med it-leverandører i forbindelse med udvikling af nye it-systemer.

Faget vil opbygge en teoretisk baggrund til at indgå i arbejdet med at anvende og udvikle it-systemer til håndtering af store datamængder.

Afgifter og introduktion til told

Faget giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at kunne vurdere og formidle problemstillinger inden for punktafgifter samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for komplekse afgiftsretlige problemstillinger. Faget giver en introduktion til told og de oftest forekommende toldretlige problemstillinger.

Selskaber og insolvensret

Faget bygger videre på person- og erhvervsbeskatning på 1. og 3. semester. Faget giver indføring i selskabsretten, som grundlag for at forstå selskabernes opbygning og dermed deres beskatningsform. Der gives en basal indføring i selskabsbeskatning, primært skattepligt, indkomstopgørelse, deltagere, hovedaktionær og koncerner. Insolvensretten gennemgås, herunder konkurs og gældssanering, med fokus på insolvens for selskaber.

Regnskab II (eksternt regnskab)

Faget giver dig forståelse for, hvad omverdenen kan bruge en virksomheds regnskab til. Der gives redskaber til at vurdere et regnskabs kvalitet og virksomhedens egentlige økonomiske fundament.

Kommunikation og service

Faget giver dig forståelse for kommunikations- og informationsstrømme i såvel offentlige som private organisationer. Herigennem opnås bevidsthed om magtfordelingen i organisationerne, herunder bevidsthed om rollen som myndighedsudøver, rådgiver og serviceproducent. Faget styrker kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre en effektiv og serviceminded kontakt. Faget sikrer kendskab til kundeprofiler og konflikthåndtering.

Skatteforvaltningsret og skattestrafferet

Faget giver dig indsigt i skattevæsenets struktur, klagevej, domstolsindbringelse, skatteforvaltningsretlige sagsbehandlingsregler samt de strafferetlige sanktioner for skatteunddragelse. Skatteprocessen og skatteforvaltningsretten vil være vægtet lige. Skattestrafferetten er et mindre tema, der har karakter af orientering.

Projektskrivning

Faget sætter dig i stand til at udfærdige sit bachelorprojekt. Faget har fokus på, at du kan analysere og vurdere komplicerede problemstillinger inden for det skatteretlige område og kan behandle disse på en systematisk og dybdegående måde, samt formidle sin viden

 Læs mere om valgfag, praktik og praksis i undervisningen

Valgfag

Efter 4. semester skal du vælge valgfag, der giver dig mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse ved at specialisere og målrette din faglige profil på to valgfag. 

For nuværende kan vores studerende vælge mellem flg. valgfag:

 • International skat
 • Inddrivelse
 • Revision
 • Generationsskifte og omstrukturering
Praksis i undervisningen

Vi er en praksisnær uddannelse, der i den daglige undervisning er skarpe på at belyse den teoretiske viden med praktiske eksempler. Derfor er vi glade for at have et godt samarbejde med medarbejdere i Skatteministeriets styrelser og i de private virksomheder, som besøger os i undervisningen. Her underviser de vores studerende, enten et par timer ad gangen eller over et halvt til et helt semester.

Vi er også glade for at komme ud i praksis og besøge virksomhederne der hvor de er! Det kan være et besøg i tilknytning til et af grundfagene eller et besøg med henblik på at kende job- og karrieremulighederne i den konkrete virksomhed / branche.  

Praktik

To og et halvt år inde i uddannelsen har du fået din teoretiske rygsæk fyldt op, og du skal nu og prøve dine kompetencer af i praksis. Praktikken varer et halvt år. Her kommer du i praktik på en arbejdsplads og skal indgå og deltage i de daglige opgaver. 

i sørger for praktikpladsen og garanterer pladser til alle studerende. Hvis du har særlige ønsker til praktikken, har du mulighed for selv at skabe kontakt til et praktiksted under forudsætning af, at vi godkender praktikstedet. Det kan være på både offentlige eller private arbejdspladser, og du kan også være i praktik i udlandet.

Du afslutter praktikforløbet med at skrive en praktikopgave med en selvvalgt problemstilling. Praktikken er ulønnet, men du får naturligvis SU undervejs.

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen, og her skal du bruge alle de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Du kan vælge at lave dit bachelorprojekt alene eller sammen med andre. Bachelorprojektet kan desuden også laves i samarbejde med dit praktiksted eller en anden offentlig organisation.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Hør vores studerende fortælle om uddannelsen: 

Mød en praktikant

Martin Schmidt, studerende på skatteuddannelsen

En studerende fortæller

Martin fixer fejl for danske selskaber: - Det er dejligt at mærke, at jeg gør en forskel

I Skattestyrelsen spotter Martin fejl og sikrer især, at danske selskaber får deres penge tilbage. Et stort ansvar for en praktikant – men ét, han er klar til at løfte som studerende på professionsbacheloren i skat.
04

Studieliv

Uddannelsen er en del af UC SYD, Campus Esbjerg med omkring 2500 studerende på 13 uddannelser eller Campus Haderslev,  som har over 1000 studerende fordelt på syv uddannelser. På begge campusser er der gymnastiksal, en håndboldhal og fitnesscenter. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser.

Hør Malte fortælle om sine oplevelser med uddannelsen

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Professionsbacheloruddannelsen i Skat giver dig redskaber til at arbejde med skattefaglige, regnskabsfaglige og juridiske problemstillinger og opgaver. Med dine stærke analytiske evner og din skattefaglige viden, er du en attraktiv medarbejder for både den offentlige og private sektor. 

Du kan få job inden for eksempelvis disse områder:

I en Skatteministeriets styrelser:

 • Skattestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Administrations- og Servicestyrelsen

Revisionsbranchen, f.eks. med opgaver inden for regnskab.

Regnskabsrådgivende virksomheder, f.eks. med opgaver inden for skatterådgivning.

It-virksomheder, der leverer it-løsninger til det offentlige, f.eks. med opgaver inden for forretningsudvikling.

Større koncerner, f.eks. med opgaver inden for international beskatning 

Som erfaren medarbejder vil der også senere være muligheder for job i advokatbranchen på baggrund af den skattemæssige erfaring.

 

Professionsbacheloren i Skat er stadig en ny uddannelse, og de første studerende dimitterede i januar 2022. De skatteuddannede dimittender er eftertragtet arbejdskraft. Vi kunne optage mange flere, og de ville gå direkte i job, når de var færdiguddannede.

Alexander von Oettingen, rektor på UC SYD

06

Økonomi

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

 

08

Kontakt os

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på skat

Kresten Kjær Krenzen
Studiekoordinator og studievejleder
kkre@ucsyd.dk
7266 2442

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Andre kigger også på

Administrationsbachelorstuderende

Samfund

Bliv administrationsbachelor

Tag en bred uddannelse, hvor du lærer om jura, økonomi og projektledelse og får kompetencerne til at facilitere processer, koordinere, kommunikere og vejlede.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.