Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Erhvervsuddannelse

Bliv pædagogisk assistent

Skab en spændende hverdag for børn, unge og voksne

01

Bliv pædagogisk assistent

Overalt i vores institutioner er der brug for pædagogiske assistenter med både teoretisk og praktisk viden om børn, unge og voksnes udvikling. Som selvstændigt kan sætte aktiviteter i gang og reflektere undervejs, og som kan samarbejde og understøtte pædagogernes vigtige arbejde ved at motivere, støtte og yde omsorg for børnene. 

I vores dag- og døgninstitutioner for mennesker med handicap eller særlige udfordringer er den pædagogiske assistents evner til at igangsætte meningsfulde aktiviteter, håndtere konflikter samt støtte og vejlede om bl.a. kost og motion uundværlige for at skabe en tryg og stimulerende hverdag for beboerne. 

Du skal læse til pædagogisk assistent, hvis du gerne vil tæt på de mennesker, du kommer til at arbejde med. Du skal være åben over for at bruge dig selv mentalt og fysisk – både på uddannelsen og i dit arbejdsliv.

”Uddannelsen kan sammenlignes med en kuffert, som fyldes op undervejs. Min fornemmelse og intuition bliver til sikker viden, jeg kan omsætte til noget konkret, som jeg fagligt kan begrunde. Det er det, vores samfund kræver lige nu, at vi kan argumentere fagligt for det arbejde, vi laver. Jeg føler mig på mere sikker grund.”

Heidi, 49 år, ansat som medhjælper i en daginstitution

Fakta

Pædagogisk assistent

 • Type : Erhvervsuddannelse (EUV1)
 • Beliggenhed : Esbjerg, Kolding, Tønder og Aabenraa
 • Varighed : 42 uger
 • Antal pladser pr. årgang : 96
 • Praktik : Ingen, den får du merit for 
 • Adgangskrav : Du skal være fyldt 25 år og have 2 års relevant erhvervserfaring

Samarbejde er nøgleordet på uddannelsen og i dit arbejdsliv

Jobbet som pædagogisk assistent stiller krav til både din faglighed og din person. Det samme gør vi hos UC SYD. Hele vejen igennem din uddannelse klæder vi dig på til at kunne samarbejde med andre fagpersoner og byde ind med din viden og erfaring, hvilket er en stor del af dét at være pædagogisk assistent. 

Undervejs i dit uddannelsesforløb møder du en farverig pallette af undervisere, der, udover at have kandidater i pædagogik, sociologi og filosofi, har baggrunde som musikterapeuter, biologer, lærere og pædagoger. Samtidig underviser de på pædagoguddannelsen ved UC SYD. På den måde får du det største faglige udbytte af din uddannelse, fordi det er pædagogerne, du som oftest kommer til at samarbejde med på din fremtidige arbejdsplads. Det tætte samspil mellem pædagogiske assistenter og pædagoger allerede på uddannelsen, giver dig de bedste forudsætninger for at få et spændende og meningsfyldt arbejdsliv. 

Du skal trives med at bruge dine hænder og gå på opdagelse i naturen. På uddannelsen fylder faget digital kultur meget, hvor du arbejder aktivt med læringsapp’s. Du lærer f.eks. at redigere små videoer i IMovie, lave præsentationer i Book Creator og oprette online quizzer i app’en Kahoot. Alt sammen noget, du kan gå direkte ud og bruge, når du er færdiguddannet. 

”I starten tænkte jeg om faget, ej, jeg kan altså godt finde ud af at bruge en computer. Men jeg må sige, hold da op det er fedt! Nu kan jeg lave faglige aktiviteter på iPad’en. I dag handler det om at gribe børnene dér, hvor de er, og det er på de digitale medier, så dem skal vi selvfølgelig lære at bruge. Jeg kan slet ikke kan vente med at komme tilbage på arbejdet og komme i gang.”

Rikke, 33 år, om faget digital kultur

02

Adgangskrav & optagelse

Pædagogisk assistent starter hvert år i februar i Kolding og i september i Esbjerg, Aabenraa eller Tønder. 

Ansøgningsfrister

Pædagogisk assistentuddannelsen starter hvert år i februar i Kolding, og hvert år i september i Esbjerg, Aabenraa eller Tønder.

Du kan søge om optagelse til pædagogisk assistentuddannelsen gennem vores ansøgningsportal nemStudie.dk, der er linket til nedenfor. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsportalen nemStudie.dk, kan du kontakte:

Malene Bonde
Studieadministrativ medarbejder
malb@ucsyd.dk eller 7266 2054

 

Opstart til EUV1 i Kolding

· Ansøgningsfrist: 9. februar 2025
· Studiestart: 17 februar 2025

Søg om optagelse på pædagogisk assistentuddannelsen på Campus Kolding her
(Linket vil derfor kun være aktivt i optagelsesperioden, så hvis linket ikke virker, er det fordi der ikke er åben for tilmelding endnu)

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om du kan blive optaget på uddannelsen, kan du kontakte vores PAU-koordinator:

Elsebeth Fuglsig Helgesen
PAU-koordinator i Kolding
efhe@ucsyd.dk eller 7266 5279

 

Opstart til EUV1 i Esbjerg

· Ansøgningsfrist: 9. september 2024
· Studiestart: 16. september 2024

Søg om optagelse på pædagogisk assistentuddannelsen på Campus Esbjerg her

(Linket vil derfor kun være aktivt i optagelsesperioden, så hvis linket ikke virker, er det fordi der ikke er åben for tilmelding endnu)

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om du kan blive optaget på uddannelsen, kan du kontakte vores PAU-koordinator:

Lilian Madsen
PAU-koordinator i Esbjerg
lima@ucsyd.dk eller 7266 3127

 

Opstart til EUV1 i Aabenraa

· Ansøgningsfrist: 9. september 2024
· Studiestart: 16. september 2024

Søg om optagelse på pædagogisk assistentuddannelsen på Campus Aabenraa her
(Linket vil derfor kun være aktivt i optagelsesperioden, så hvis linket ikke virker, er det fordi der ikke er åben for tilmelding endnu)

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om du kan blive optaget på uddannelsen, kan du kontakte vores PAU-koordinator:

Ditte Nørup Petersen
PAU-koordinator i Aabenraa og Tønder
dnpe@ucsyd.dk eller 72 66 54 27

 

Opstart til EUV1 i Tønder

· Ansøgningsfrist: 9. september 2024
· Studiestart: 16. september 2024

Holdet i Tønder oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt med ansøgere. Hvis holdet ikke oprettes, tilbydes der studiestart i Aabenraa eller Esbjerg.

Søg om optagelse på pædagogisk assistentuddannelsen på Campus Tønder her
(Linket vil derfor kun være aktivt i optagelsesperioden, så hvis linket ikke virker, er det fordi der ikke er åben for tilmelding endnu)

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om du kan blive optaget på uddannelsen, kan du kontakte vores PAU-koordinator:

Ditte Nørup Petersen
PAU-koordinator i Aabenraa og Tønder
dnpe@ucsyd.dk eller 72 66 54 27

Optagelseskrav til Den pædagogiske assistentuddannelse hos UC SYD

Den pædagogisk assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse. Den er tilrettelagt som forskellige forløb, og det er din alder og din tidligere erhvervserfaring, som afgør, hvilket forløb der passer til dig. UC SYD udbyder kun EUV1-forløb.

EUV1 - tag uddannelsen hos os på UC SYD

UC SYD tilbyder kun EUV1.

EUV1-forløbet er for dig, der:

 • Er fyldt 25 år
 • Kan dokumentere mindst 2 års pædagogisk relevant erhvervserfaring med en ugentlig arbejdstid på 25 timer eller derover erhvervet indenfor de sidste 4 år.
  Hvis din ugentlige arbejdstid har ligget mellem 8-24 timer, tæller relevant erfaring med som 50%, dvs. du i dette tilfælde skal kunne dokumentere relevant erhvervserfaring fra de sidste 4 år.

Uddannelsen tager 42 uger, da du får merit for dine 2 års pædagogiske erhvervserfaring, og derfor ikke skal deltage i grundforløb samt i praktikdelen.

Har du tidligere bestået dansk og/eller samfundsfag på C-niveau kan uddannelsen yderligere afkortes med enten 2, 3 eller 5 uger.

Krav til dokumentation af erhvervserfaring

De 2 års relevant erhvervserfaring kan dokumenteres på følgende måder:

 • Ansættelseskontrakt med information om ansættelsesstart og ugentligt arbejdstid samt senest lønseddel fra arbejdsgiveren
 • Lønsedler (første og seneste lønseddel fra det pågældende. ansættelsesforhold) hvorpå dine timer fremgår. 
 • Udtalelser som bekræfter ansættelsesforholdets længde samt ugentlige arbejdstid.
 • Ved mange, kortvarige vikaransættelser kan du undersøge, om kommunens/arbejdsstedets lønningskontor vil udarbejde en oversigt over antal timer/udregne din anciennitet.

Hent skema for arbejdsgivererklæring her.

Opfylder du ikke kravene til EUV1?

Har du mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, eller er du under 25 år? Så har du mulighed for at tage Den pædagogiske assistentuddannelse på en SOSU-skole.

EUV2 - tag uddannelsen på en SOSU-skole

EUV2 er for dig, der er over 25 år og har erhvervserfaring (mindre end 2 år) eller anden uddannelse.

For at tage EUV2, skal du tage kontakt til en SOSU-skole med henblik på at tage grundforløb 2, hvorefter du kan søge en elevplads i en kommune og derved komme ind på hovedforløbet hos UC SYD.

EUV3 - tag uddannelsen på en SOSU-skole

EUV3 er for dig, der er over 25 år og ikke har erhvervserfaring eller anden uddannelse.

For at tage EUV2, skal du tage kontakt til en SOSU-skole med henblik på at tage grundforløb 2, hvorefter du kan søge en elevplads i en kommune og derved komme ind på hovedforløbet hos UC SYD.

EUD - tag uddannelsen på en SOSU-skole

EUD er for dig, der er under 25 år.

For at tage en EUD skal du tage kontakt til en SOSU-skole med henblik på at starte på grundforløb 1 og 2. Herefter kan du søge en elevplads i en kommune, og det giver dig mulighed for at komme ind på hovedforløbet.

03

Uddannelsens opbygning

Brug dig selv til at skabe noget for andre 

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. den lokaleundervisningsplan (LUP), selvevaluering og opfølgningsplan samt love og bekendtgørelser

Fysisk aktivitet er en naturlig del af uddannelsen, for som færdiguddannet pædagogisk assistent er det dig, der går forrest og igangsætter spændende aktiviteter for både store og små. I alle fag tager vi ud af huset og prøver teorien af i praksis. I de teoretiske fag er der indlagt power pauser, så du ikke sidder stille for lang tid ad gangen. 

På uddannelsen kommer du igennem fire profil-fag: 

 1. Natur og udeliv 
 2. Digital kultur
 3. Bevægelse og idræt: 
 4. Sundhedsfag 

Du har fag som pædagogik, psykologi, kulturelle udtryksformer og kommunikation. Af valgfag kan du vælge mellem engelsk, arabisk og Innovation, ledelse og design. 

Uddannelsen er et fuldtidsstudie på 37 timer om ugen. Du skal regne med at være på skolen ca. 30 timer om ugen, hvor du deltager i undervisning, gruppearbejde og andre læringssituationer. Resten af tiden bruger du på at læse og forberede dig til undervisning.  

Du kommer typisk på hold med 20 andre, og det er det samme hold, du følges med hele vejen gennem uddannelsen. Det gør, at du hurtigt kommer til at kende dine medstuderende. Holdet er en blanding af mænd og kvinder i alderen 25-60 år med vidt forskellige baggrunde som fx dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere.

Det gode ved uddannelsen er, at det foregår i et voksenmiljø, og man har mulighed for at inddrage ens egen livs- og erhvervserfaring i undervisningen. Det giver nogle super gode diskussioner på klassen, og det lærer vi rigtig meget af.

Helle, studerende på PAU EUV1, baggrund som dagplejer

Gruppearbejde fylder meget på uddannelsen, så du skal være indstillet på at samarbejde, deltage aktivt i diskussioner af faglige emner og være rummelig i forhold til, at dine holdkammerater kommer med hver deres erfaring og ressourcer.  

Du skal undervejs bestå 2-5 eksamener, som alle er mundtlige.

Der er studiestart på uddannelsen medio februar og medio september.

Mulighed for videreuddannelse

Uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til: 

 • pædagoguddannelsen 
 • socialrådgiveruddannelsen 
 • ergoterapeutuddannelsen

Som du alle kan læse på UC SYD.

Bogliste til uddannelsen

Undervisningen tager udgangspunkt i en række grundbøger, som vi forventer, du køber inden uddannelsesstart. Boglisten opdateres løbende, men to måneder før du begynder på uddannelsen, vil boglisten være opdateret med de bøger, du vil skulle bruge. 

Se boglisten her.

04

Studieliv

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Fysisk aktivitet og kulturmøder – en naturlig del af uddannelsen

Den første fredag i måneden er der fredagssamling for alle studerende og undervisere på campus Aabenraa. I Kolding er der fredagssamling hver fredag. Til fredagssamlingen er der praktiske info, meddelelser fra studerende, sjove indslag og sang og musik. I Esbjerg er der fællessamling én til to gange pr. semester, hvor du mødes med PA-elever og pædagogstuderende omkring et fagligt oplæg.

På holdet har de fleste familie, børn og andre ting, der fylder i hverdagen uden for studiet, så du skal være indstillet på selv at være opsøgende og tage initiativ i forhold til at få sociale arrangementer op at stå. 

I løbet af skoleperioden har du faget Natur og Udeliv, hvor I måske skal overnatte under åben himmel. Tidligere hold har f.eks. været ved Løverodde syd for Kolding, Naturcenteret ved Marbæk eller besøgt Houens Odde Spejdercenter ved Kolding. Turene er fyldt med sjove aktiviteter med et fagligt sigte. Vi laver bål, tager på sejltur, begiver os på refleksløb i den mørke skov og reflekterer undervejs over, hvordan vores kroppe reagerer på de forskellige udfordringer.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.


I løbet af uddannelsen er der en studietur på tre dage. I er som hold selv med til at arrangere indholdet ud fra de to fag, der er koblet på turen.

05

Job og karriere

Nogle af dine vigtigste styrker som pædagogisk assistent er dine evner til at udvikle og skabe en meningsfuld hverdag for børn, unge og voksne i tæt samarbejde med andre faggrupper. Mulighederne indenfor hele det pædagogiske felt spænder derfor vidt, men du vil typisk komme til at arbejde i 

 • vuggestuer, børnehaver og SFO'er
 • som dagplejer
 • institutioner for børn og unge med sociale problemer 
 • dag- og døgninstitutioner for mennesker med specielle problemer eller funktionsnedsættelse
 • aktivitetstilbud, botilbud og sociale opholdssteder. 

Derudover har vi uddannet pædagogiske assistenter, som arbejder med flygtninge, domsanbragte unge eller demente.

I 2017 undersøgte UC SYD, hvad vores dimittender fra Esbjerg og Kolding kommer i gang med, når de afslutter uddannelsen. Der var 85 tidligere PA-elever med i undersøgelsen, som bl.a. viste, at 64 % af dem er i arbejde og tre er begyndt på pædagoguddannelsen. 

Man er altså ikke garanteret et arbejde fra første dag som nyuddannet, men der er gode chancer for det.

Undersøgelsen viste desuden, at 29 % har været eller er ansat inden for vuggestue/børnehaveområdet, 27 % på bosteder, 20 % har været eller er ansat som dagplejer, 7% inden for dagtilbud for voksne eller unge og 4 % i SFO/klub.

Læs hele beskæftigelsesundersøgelsen

Mød nogle færdiguddannede

Færdiguddannet pædagogisk assistent

Hør om Jespers job

Livet efter PAU

Jesper Andersen arbejder som pædagogisk assistent på Dalby skole. Han blev færdig på PAU i 2016 og har fået nye værktøjer med tilbage på arbejdspladsen.
Helle Hoier sidder på hug ude i naturen

Læs Helles historie

Fra piskesmæld til pædagogisk assistent: -Hvis jeg ikke havde lyttet til min krop, havde jeg aldrig fået mit drømmejob

Da Helle Hoier rammes af et piskesmæld, ser fremtiden som lagerarbejder sort ud. Heldigvis ender jobcentret med at betale størstedelen af uddannelsen til pædagogisk assistent – og dét har sikret hende drømmejobbet.
Adam Alhamdou med sønnen Ibrahim på skødet - i deres hjem i Kolding

Læs Adams historie

Seks år efter Adams flugt fra krigsramt Syrien: - Jeg havde aldrig troet, jeg kunne få en uddannelse

Da 33-årige Adam Alhamdou flygter fra Syrien til Danmark, tør han ikke håbe på en fremtid med plads til drømme. Stik mod forventninger og statistikker står han seks år senere med et fuldtidsjob – og nu også en uddannelse som pædagogisk assistent.
06

Økonomi

Udgifter til studiestart

Når du starter på uddannelsen, skal du regne med følgende omkostninger forbundet med studiestart. Beløbene er kun vejledende: 

 • Bøger ca. 2.-3.000 kr. (Mulighed for at få udgifterne dækket af din arbejdsgiver eller FOA’s kompetencefond). 
 • Transport: Tilskud til transport afhænger af, hvor du bor og dit eventuelle ansættelsesforhold.
 • Studieture: Skolen betaler. Du betaler kun selv kost.
 • Computer: Har du ikke en bærbar computer ved studiestart, anbefaler vi, at du anskaffer dig en.

Muligheder for SU, løn eller dagpenge under uddannelsen

Om du er berettiget til SU, løn eller dagpenge under uddannelsen afhænger af følgende:

EUV1

Uddannelsesløn: Hvis din arbejdsgiver sender dig på uddannelse, kan du få uddannelsesløn under din uddannelse. Din arbejdsgiver kan få refusion op til 110 procent af højeste dagpengesats. Din arbejdsgiver skal som noget nyt udarbejde en digital uddannelsesaftale på lærepladsen.dk. Se vejledning her. Såfremt uddannelsesaftalen ikke er os i hænde inden uddannelsesstart bortfalder muligheden for refusion via AUB (Arbejdsgivernes Udbetalings Bidrag) til arbejdsgiveren. Refusion kan dermed først udbetales fra den dag, aftalen er registreret af UC SYD.

Jobplan: Er du ledig, kan du lave en aftale med dit jobcenter om at få dagpenge under din uddannelse. Dit jobcenter har mulighed for at søge puljen til uddannelsesløft. Har du aftalt en jobplan med din sagsbehandler, skal denne fremsende købsaftalen til UC SYD inden uddannelsen påbegyndes.

SU (Statens Uddannelsesstøtte): Den Pædagogiske Assistentuddannelse giver ret til SU under uddannelsen. Du skal søge om SU på su.dk med dit NemID. Hvis uddannelsen påbegynder inden den 20. i måneden, kan du søge SU fra denne måned. Påbegynder den efter den 20. i måneden, vil du først være SU berettiget måned efter. Du kan læse mere om betingelserne for SU her, og hvad SU satserne er her.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

07

Spørgsmål og svar

Hvordan er undervisningen på pædagogisk assistentuddannelsen?

På PAU er der ikke så meget læsestof. Til gengæld er der en del undervisningstimer, typisk 20 skemalagte undervisningstimer om ugen. I klasselokalet på PAU er der langt imellem undervisernes PowerPoints men til gengæld fokus på aktiv undervisning, som både foregår indenfor og ude i naturen.  

Hvordan er jobbet som pædagogisk assistent?

Som pædagogisk assistent samarbejder og understøtter du pædagogernes arbejde ved at motivere, støtte og yde omsorg. Den pædagogiske assistent er den, der igangsætter aktiviteter, går i skoven med en lille børneflok og tænder bål, tager på skattejagt med IPad’en og fordyber sig sammen med børnene i det, I møder på jeres vej.  

På en specialskole kan arbejdet bestå i at gå ture med børn, der har brug for meget motion eller deltage i planlægning af maddag, der bliver god både for allergikere og børn med synkebesvær.

På sociale opholdssteder kan arbejdet for den pædagogiske assistent bestå i at lave livshistorier med mennesker, der ikke har kontakt med deres familie og som ikke husker deres barndom ret tydeligt. Så kan den pædagogiske assistent hjælpe med at stimulere hukommelsen med sanseindtryk og samtale. 

I et botilbud kan arbejdet bestå i at støtte og guide voksne udviklingshæmmede i rengøring i eget hjem samt indkøb af både mad, tøj og møbler.

På alle de pædagogiske områder gælder det, at den pædagogiske assistents arbejde er at være tæt på de mennesker, der arbejdes med. 

Hvad afgør, om jeg kan få merit, så jeg kan komme ind på EUV1?

Inden du kan blive optaget på uddannelsen, skal du have udarbejdet en uddannelsesplan, det sker i samarbejde mellem dig og os. 

Uddannelsesplanen laver vi i forbindelse med din realkompetencevurdering, som foretages før selve uddannelsen begynder. Du bruger en dag på skolen på dels at blive klædt på til at træffe de rigtige valg i forhold til din uddannelse, dels at få afdækket dine kompetencer i forhold til læsning og skrivning, dels en samtale med koordinatoren, hvor uddannelsesplanen udarbejdes i praksis. Du får herefter uddannelsesplanen med dig hjem.

Af uddannelsesplanen fremgår det, om du har merit for nogle af uddannelsens fag samt hvilke fag. Det fremgår også, hvornår din uddannelse forventes at slutte, samt hvorvidt du har behov for SPS og evt. andre studierelevante oplysninger.

Hvordan søger jeg om Specialpædagogisk Støtte (SPS)?

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve- sænkebord m.v. Loven om specialpædagogisk støtte gælder for studerende med funktionsnedsættelser uanset om du modtager SU, revalideringsydelse eller andet.

For at kunne modtage SPS skal du: 

 • være optaget på en uddannelse, der er SU berettiget 
 • være studieaktiv 
 • have en funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte til at gennemføre uddannelsen 
 • være dansk statsborger eller - sidestillet med en dansk statsborger. 

Ønsker du at søge SPS, henvender du dig til din studievejleder/studieadministration, for at få udleveret et ansøgningsskema, som I sammen udfylder. Du skal medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse, f.eks. kopi af lægejournal, eller anden dokumentation fra en fagperson. 

Læs mere og søg SPS

Hvordan får min arbejdsgiver sin refusion?

Det sker ved, at de udfylder undervisningsministeriets uddannelsesaftale og sender den til os. Når vi har tastet den, kommer refusionen automatisk ind på arbejdsgiverens konto.

Du finder aftalen her

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os i enten Esbjerg, Kolding eller Aabenraa.

Studievejleder på pædagogisk assistent

Campus Kolding

Elsebeth Fuglsig Helgesen
Studiekoodinator
EFHE@ucsyd.dk
7266 5279

Anette Theet Rasmussen
Studieadministrativ medarbejder
ATRA@ucsyd.dk
7266 5407

Campus Esbjerg

Lilian Madsen
PAU-koordinator i Esbjerg
lima@ucsyd.dk 
7266 3127

Anette Theet Rasmussen
Studieadministrativ medarbejder
ATRA@ucsyd.dk
7266 5407

Campus Aabenraa

Ditte Nørup Petersen
Adjunkt
DNPE@ucsyd.dk
7266 5427

Anette Theet Rasmussen
Studieadministrativ medarbejder
ATRA@ucsyd.dk
7266 5407

Andre kigger også på

Pædagogstuderende

Undervisning og pædagogik

Bliv pædagog

Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.
Skolelærer i skolegård

Undervisning og pædagogik

Bliv lærer

Vil du hjælpe børn og unge godt på vej? Sætte gode rammer for andres læring, og være mester i at formidle din viden videre? Tag uddannelsen til lærer.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.