Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Korte forløb og konsulentydelser

At videreuddanne er at skabe fremdrift. At udvikle. Følge tiden. Forfølge drømmen. Lægge til. Forme og vokse. Som menneske, som medarbejder og som organisation.

Skræddersyede forløb og konsulentydelser for kommuner og organisationer

Har din organisation et uddannelsesbehov, der rækker ud over ”one size fits all”? Så lad os skræddersy et forløb efter jeres ønsker og virkelighed – både i forhold til indhold og rammer. 

Vi tilbyder

 • Diplomuddannelser
 • Akademiuddannelser
 • Enkeltstående fagmoduler
 • Kurser
 • Temadage
 • Konferencer
 • Konsulentopgaver
 • Udviklingsopgaver
 • Projekter

Med afsæt i vores professionsuddannelser, professionsforskning og tætte samarbejde med praksis får du et effektivt uddannelsesforløb med aktualitet, relevans, tyngde og fremdrift. Et forløb, der udvikler jeres medarbejdere. Og bevæger dem – i den rigtige retning.

Vi har videreuddannelser på alle niveauer fra master-, diplom- og akademiuddannelser til enkeltstående fagmoduler, kurser, konferencer og temadage. Alt sammen skabt til at matche din organisations ambitioner og behov inden for:

Vi kan skræddersy forløb ud fra vores eksisterende udvalg af uddannelser og kurser. Derudover tilbyder vi også særlige tilbud, der er målrettet kommuner.

Du kan se, hvilke diplom- og akademiuddannelser og -moduler vi tilbyder og vores aktuelle kurser, temadage og konferencer ved at søge direkte i vores database. Her kan du også finde inspiration til jeres skræddersyede videreuddannelsesforløb.

Særlige tilbud til kommuner

Du finder vores nuværende specialdesignede tilbud til kommuner herunder:

Aldring og demens

Blandt mennesker med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse/udviklingshæmning er levealderen generelt stigende. En række faktorer bl.a. fokus på sundhed, livskvalitet og lighed i rettigheder er medvirkende årsager hertil. En stigende levealder betyder dog også en højere forekomst af aldersbetingede sygdomme såsom demenssygdomme.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har ca. 5 % af alle over 65 år i normalbefolkningen en behandlingskrævende demens, hvorimod der for mennesker med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse/udviklingshæmning er der tale om 22 %. Demenstypen Alzheimers sygdom udvikles således hos omkring 80 % af mennesker med Downs syndrom, og
Landsforeningen for udviklingshæmmede (LEV) skønner, at mellem 300-500 personer med udviklingshæmning har demens.

Det er derfor særdeles vigtigt, at medarbejdere fagligt har øje for tegn på demens, og tværfagligt kan handle herpå.

Kompetenceudviklingsforløbet er udviklet med baggrund i Danmarks nationale demenshandlingsplan 2025.

Temaer, vi beskæftiger os med på kurset, er:

 • Aldersbetingede behov og demenssygdomme
 • Den personcentrerede omsorg
 • Værdighed og respekt i mødet med borgeren
 • Problemskabende adfærd - hvordan forstås og arbejdes hermed?

Du kan læse mere om kurset i folderen her.

Har du spørgsmål til kurset, eller vil du gerne tilmelde dig det, kan du kontakte vores faglige leder Lene-Theresa Hansen.

Genoptræningsplaner i forhold til rehabilitering og recovery

Siden 2014 har det ved lov, jf. bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 og vejledning nr. 9759 af 8. oktober 2014, været obligatorisk for kommuner at skulle tilbyde genoptræning på det psykiatriske område. Denne genoptræning skal ske på lige fod med genoptræningen på det somatiske område (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018).

Af delevalueringen af aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatsen fremgår det, at implementeringen er udfordret hvilket understøttes af ergoterapeuten der i 2016 pointerede at genoptræningsplanerne på det psykiatriske område stadig mangler en fuld implementering. Samme holdning kommer fra danske fysioterapeuter, der i 2018 ligeledes pointerer, at der stadig mangler et fokus på genoptræningen på det psykiatriske område. Der tegner sig således at billede af at genoptræningen på det psykiatriske område ikke er fuldt implementeret på det kommunale område.

Kursets mål 
Formålet med kurset er at skabe viden om- og forståelse for ergoterapeutiske og fysioterapeutiske indsatser over for borgere med sindslidelser i relation til at varetage psykiatrisk genoptræning i kommunalt regi.

Du kan læse mere om kurset i folderen her. 

Har du spørgsmål til kurset, eller vil du gerne tilmelde dig det, kan du kontakte vores faglige leder Lene-Theresa Hansen.

Kompetenceudvikling, der matcher jeres behov

Vores undervisere er i løbende dialog med praksis og har derfor viden om de udfordringer, I møder i praksis. Med et skræddersyet udviklings- eller videreuddannelsesforløb får dine medarbejdere:

 • Kompetenceudvikling, der matcher din organisations faglige behov og -ønsker
 • Det mest aktuelle indhold fra relevante fagområder
 • Den nyeste viden fra forskning og praksis
 • Størst mulig motivation hos dine medarbejdere
 • Fleksibilitet i forhold til lokation og tidspunkt
 • Mulighed for digital videreuddannelse
 • Dygtige og kompetente undervisere.

Det er afgørende, at vores medarbejdere har den nyeste viden, kompetencer og uddannelse, der matcher sundhedsvæsenets udvikling. Derfor er jeg og mine kollegaer altid i dialog og samspil med UC SYD, som er vores foretrukne uddannelsessted.


Christian Jørgensen, Ledende oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Om videreuddannelsessamarbejdet med UC SYD

Kontakt os

Har du, dine medarbejdere eller din organisation brug for skræddersyet udvikling eller videreuddannelse eller konsulentydelser, så kontakt os til en uforpligtende snak.

Anja Anderskouv

Uddannelseskonsulent

Anja Hassig Lyberth Anderskouv (AAND)

Anja er uddannelseskonsulent for 0-6 års-området og koordinator for den styrkede pædagogiske læreplan.
Pia Øxenberg Hansen

Studieleder

Pia Øxenberg Hansen (POHA)

Leder af UC SYDs sundhedsfaglige videreuddannelse i forhold til professionerne: sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, laborant, jordemoder og indenfor ernæring og sundhed
Betina Lykke Bergmann, medarbejderbillede UC SYD

Lektor

Betina Lykke Bergmann (BLBE)

Områdeleder

Trine Tybjerg Holm (TTHO)

Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.

Hans-Henrik Jessen

Områdeleder

Hans-Henrik Jessen (HHJE)

Hans-Henrik er kandidatuddannet i pædagogisk psykologi og konsulentuddannet i systemisk ledelse og organisationsudvikling. Han har stor praksiserfaring i arbejdet med ledelse- og organisations psykologi inden for børn og ungeområdet i den offentlige sektor.  

Efter- og videreuddannelseschef

Søren Boy Gravgaard Larsen (SBLA)

Studieleder

Mette Kristensen Rasmussen (MKRA)

Mette er studieleder i institut for pædagog med ansvar for efter-og videreuddannelse, Meritpædagoguddannelse samt pædagog-og pædagogisk assistent uddannelse , Filial Tønder