Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Bliv socialrådgiver: Tag uddannelsen på deltid

Læs på dine præmisser. Med deltidsuddannelsen til socialrådgiver får du fuld fleksibilitet.

Bliv socialrådgiver på deltid. Så kan du tage ønskeuddannelsen som deltid uden at skulle flytte familien eller sige dit job op.

Job & karriere med deltidsuddannelsen

Med deltidsuddannelsen til socialrådgiver opnår du titlen professionsbachelor. Du kan f.eks. få job som:

 • Socialrådgiver
 • Projektkoordinator
 • Udviklingskonsulent
 • Familierådgiver
 • Jobkonsulent
 • Børn- og ungerådgiver
Hvor lang tid tager deltidsuddannelsen til socialrådgiver?

Uddannelsen på deltid tager 4 år. Studieformen baserer sig på, at du kan have et arbejde ved siden af studiet. Den består af samlinger af 2-3 dages varighed, 5-6 gange per semester (heraf 1-2 lørdage). Det kalder vi for studiesamlingerne.

Skal jeg have en computer?

Du får brug for din egen computer, for kommunikation og samarbejde foregår på et netbaseret forum - både mellem de studerende og mellem studerende, undervisere og administration.

I undervisningen anvender vi varierede studie- og arbejdsformer. Der vil være holdundervisning, erfaringsudveksling, diskussion, studiegruppearbejde og projektarbejde. Vi arbejder også i studiegrupper. Det er op til grupperne selv, hvordan arbejdet tilrettelægges. Mange vælger at mødes hjemme hos hinanden, og andre grupper ”mødes” på nettet.

Praktik

Praktikken foregår på godkendt praktiksted, hvor der udføres socialt arbejde. Uddannelsen finder og fordeler praktikpladserne. Praktikken gennemføres i UC SYD’s område (Esbjerg, Varde, Billund, Vejen, Kolding, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev Kommuner). Kun i særlige tilfælde kan det komme på tale at låne pladser i andre områder af landet. Der kan ikke garanteres mulighed for praktikpladser i andre områder end UC SYD’s eget. Kontakt til potentielle praktiksteder samt eventuelt lån af plads fra et andet område, kan kun ske efter forudgående aftale med socialrådgiveruddannelsens praktik- og praksiskoordinator.

Ansøgningsfrist

Der er løbende optag på deltidsuddannelsen til socialrådgiver frem til studiestart.
For at være sikret en studieplads opfordrer vi dig til at ansøge om optagelse hurtigst muligt.

Alle, der opfylder adgangsbetingelserne, vil blive optaget på studiet.

Søg ind her

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til os.

Adgangskrav

Adgangskrav:

 • stx - studentereksamen
 • hf - højere forberedelseseksamen
 • hhx - højere handelseksamen
 • htx - højere teknisk eksamen særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C og naturfag C samt engelsk D
 • fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C
 • godkendt udenlandsk eksamen

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end en gymnasial eksamen, har du mulighed for at få en individuel kompetencevurdering.

Samlinger i 2024 og 2025

Samlinger i 2024 og 2025

 • Den 5., 6. og 7. september 2024 (studiestart)
 • Den 2., 3. og 4. oktober 2024
 • Den 31. oktober og den 1. november 2024
 • Den 21., 22. og 23. november 2024
 • Den 10., 11. og 12. december 2024
 • I januar måned 2025 vil der være eksamen for 1. semester
 • Den 6. og 7. februar 2025
 • Den 6., 7. og 8. marts 2025
 • Den 9., 10. og 11. april 2025
 • Den 21., 22. og 23. maj 2025
 • Den 4. og 5. september 2025
 • Den 2., 3. og 4. oktober 2025
 • Den 29. og 30. oktober 2025
 • I uge 46 vil der være eksamen for 2. semester

Vi tager forbehold for ændringer i datoerne.

Pris

Uddannelsens deltagerbetaling er kr. 9.500,- pr. halve år. Hertil kommer udgifter til bøger på ca. kr. 15-20.000,- for hele studiet. Den største bogudgift er på første år, hvor der skal købes grundbøger (ca. kr. 5.000,-). Der vil også være udgifter til transport og overnatning i forbindelse med studiesamlingerne.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget, da den er under Lov om Åben Uddannelse. Der er mulighed for at tage uddannelsesorlov og søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) i praktik- og bachelorperioden.

Tilskud fra Omstillingsfonden

Få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse

Ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for at søge om op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.
Fra 2024 kan faglærte, ufaglærte eller ansøgere med en professionsbachelor få mulighed for at få op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en ny trepartsaftale, som med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet skal sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.
Du søger om tilskuddet, når du ansøger om optagelse på deltidsuddannelsen som socialrådgiver hos UC SYD og forud for hvert semester. Herefter tager vi os af at undersøge, om du kan få tilskuddet.
Men skynd dig! Fondens midler fordeles efter ”først til mølle”, og dækker deltagergebyret for hvert semester med op til 10.000 kr. om året. Du kan dog tidligst søge fire måneder før studiestart/semesterstart.

Kan du få tilskud til videreuddannelse?

Hvis du er faglært, ufaglært eller professionsbachelor - og i job – er du i målgruppen for fondens midler.
Pengene dækker deltagerbetalingen for hvert semester til deltidsuddannelsen som socialrådgiver.
Læs mere her om Omstillingsfonden og om du er i målgruppen, der kan søge disse midler. 

Hvad skal du gøre?

Hvis du er i målgruppen for at søge midler fra Omstillingsfonden og gerne vil søge disse midler, når du ansøger om optagelse til deltidsuddannelsen som socialrådgiver hos UC SYD, skal du notere det ved ansøgning, at du ønsker at søge Omstillingsfonden.
Når vi behandler din ansøgning, vil vi sende en tro-og loveerklæring til dig, som du skal underskrive og sende retur. Dermed bekræfter du, at du opfylder betingelserne for at kunne søge midler fra omstillingsfonden. Bemærk i forbindelse med udfyldelsen af erklæringen, at dato og underskrift skal udfyldes i hånden - det er ikke nok blot at skrive sin underskrift med ”maskinskrift”.  
Du vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt din ansøgning om midler fra Omstillingsfonden er blevet godkendt.

Tidsfrist:

Ansøgning om tilskud til deltagerbetaling skal ske ved ansøgning og forud for hvert semester. Tro- og loveerklæringen skal være returneret senest 14 dage før studiestart/semesterstart. I tilfælde, hvor ansøgning ligger senere end førnævnte, er fristen for ansøgning ansøgningsdatoen.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Malene Weilkiens
Studieadministrativ medarbejder 
maan@ucsyd.dk