Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Lotte Christina har undervist på SAK siden sommeren 2022 

- Uddannelsen fyldt med viden, deling af erfaringer og læring

Publiceret:

Fakta

Navn: Lotte Christina Waldhauer 

Underviser på Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen 

Har undervist på uddannelsen siden 01.06.2022 

Er selv uddannet: Master i kvalitet og ledelse, diplom i projektledelse, lægesekretær (2001) (arbejdet med sundhedsadministration i 28 år) 

Sundhedsadministrativ koordinator-uddannelsen er forholdsvis ny og er i høj grad er afhængig af de studerendes input, evalueringer og generelle nysgerrighed og deltagelse. 

Hvad er det bedste ved at være underviser på din uddannelse? 

- Det er summen af flere forhold, men jeg vil fremhæve interaktionen med de studerende. Uddannelsen er forholdsvis ny, så vi er i en udviklingsfase, der i høj grad er afhængig af de studerendes input, evalueringer og generelle nysgerrighed og deltagelse i klasserummet. Jeg oplever studerende, der er nysgerrige, byder ind med egen viden, udfordrer mig som underviser, og som har klare forventninger til det, vi som uddannelsesinstitution tilbyder.
Derfor ser jeg det som et privilegie at være med til at udvikle og forme uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator i samarbejde med mine dygtige kolleger, men også med input fra de studerende. Det er jo ret unikt at være med til at få en ny uddannelse op at stå og udvikle en ny fagprofil til det danske sundhedsvæsen. 

Hvordan ser en typisk undervisningsdag ud?  

- En typisk dag er fyldt med ny viden, deling af erfaringer og praksisnær læring.
Vi mødes i klasserummet, og dagen begynder typisk med oplæg og drøftelse på klassen. Der er være både små, individuelle summeøvelser og ”side-makker-snakke”, men også større gruppeøvelser i studiegrupper, hvor de studerende skal researche et emne, analysere en case, være kreative og udvikle et produkt til fremlæggelse på klassen eller i plenum.  

Hvilke forventninger har du som underviser til de studerende?  

- Jeg har en forventning om, at de studerende deltager aktivt i undervisningen, at de møder ind velforberedte og med ønsket om, i fællesskab, at skabe et fordrende læringsmiljø. Jeg forventer, at de selv tager et medansvar for læringen. At de møder ind nysgerrige, lyttende og deltagende og at drøftelserne foregår i respekt for hinanden for de forskelligheder, vi repræsenterer.
De studerende er bredt sammensat i forhold til alder, erfaringer, faglige og uddannelsesmæssige baggrunde, interesser og værdier. Vi har de helt unge, der kommer lige fra gymnasiet, og de lidt ældre studerende, som har været flere år på arbejdsmarkedet og har en anden, forudgående uddannelse med sig i rygsækken. 

Hvordan er samspillet mellem dig som underviser og de studerende?  

- God undervisning skabes i samspillet mellem underviser og studerende, ingen tvivl om det. Det er vigtigt for mig, at de studerende oplever mig som ægte og nærværende i min undervisning. Jeg ønsker, at de kan mærke mit engagement og begejstring for det sundhedsadministrative fag.
Det er grundlæggende vigtigt for et godt samspil, at jeg som underviser tror på og kan se vigtigheden i uddannelsen. Et godt samspil afhænger desuden af, at vi kan udfordre, og dermed udvikle hinanden.
Det sker blandt andet i et læringsmiljø, der er åbent for at alle spørgsmål og svar er lige værdige, alle input og bidrag til undervisningen lige værdifulde. 

​​​​​​​Når den studerende får et selvstændigt ansvarsområde og får vist tillid fra praktikstedet, så vokser deres faglige selvværd, og de kan tydeligere se meningen med deres uddannelse. De kan se at de kommer ud og gør en forskel for patienterne. Når en studerende når dette punkt, så stråler de. Det er tydeligt for mig som underviser at se, at de har en følelse af at være på den rette hylde. Det er et fantastisk øjeblik. 

Lotte Christina Waldhauer

Underviser på Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen

En professionsuddannelse er både teori og praksis. Hvor meget og hvordan arbejder I med koblingen mellem de to? 

- Vi arbejder til hver undervisningssession med at skabe en kobling mellem teori og praksis. Den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning kræver blandt andet, at jeg som underviser tydeligt, kobler fagets elementer til praksis. De studerende skal opleve relevansen og vigtigheden af deres uddannelse, og det sker blandt andet gennem inddragelse af erfaringer fra arbejdslivet og bruge det som uddybning af eller supplement til de teoretiske elementer. Det kan både være mine arbejdserfaringer fra sundhedsvæsenet, men også erfaringer fra de studerende, som kan være med til at udfolde deres forståelse af det emne vi gennemgår.
Derudover arbejder vi med cases og eksempler ”fra det virkelige liv”, som de studerende bearbejder og analyserer i grupper. Gæsteforelæsere fra praksis har ligeledes været med til at give de studerende en indsigt i hvordan deres professionsuddannelse kan realiseres og ”omsættes” til en reel stilling. De ser profiler fra praksis de kan spejle sig i. 

Hvad er din oplevelse af de studerendes muligheder efter endt uddannelse?  

- Der er rigtig gode job- og udviklingsmuligheder for de studerende efter endt uddannelse. Der er stor efterspørgsel efter de kompetencer som den studerende kan byde ind med; inden for rammen af sundhedsadministration kan de bistå med koordinering og administration i mange sammenhænge.
De har en viden om jura, sundhed og sygdom, kommunikation samt teknologi og data. Et bredt felt af kompetencer, der kan give adgang til specialistfunktioner og stillinger indenfor blandt andet kvalitet og sundhedsdata, vagtplanlægning og driftskoordinering, superbruger for IT-systemer, sagsbehandling af patient- og erstatningssager, projektledelse og meget, meget mere.
Tilmed kan uddannelsen åbne op for stillinger både regionalt, kommunalt og i privat regi – hele det danske sundhedsvæsen.  

Hvornår har du som underviser været allermest stolt?  

Uha der er mange dejlige oplevelser, som gør mig stolt og glad. Den oplevelse, der i øjeblikket står klart og tydeligt i mine tanker, er oplevelsen af at komme ud til de studerende, når de er i praktik. Det er en fantastisk berigende oplevelse, når de studerende i den grad får lov til at shine i deres praktik.
Når den studerende får et selvstændigt ansvarsområde og får vist tillid fra praktikstedet, så vokser deres faglige selvværd, og de kan tydeligere se meningen med deres uddannelse. De kan se at de kommer ud og gør en forskel for patienterne. Når en studerende når dette punkt, så stråler de. Det er tydeligt for mig som underviser at se, at de har en følelse af at være på den rette hylde. Det er et fantastisk øjeblik. 

Sundhedsadministrativ Koordinator SAK

Læs mere om uddannelsen

Bliv sundhedsadministrativ koordinator

Vil du skabe sammenhængende forløb for patienter og borgere i sundhedsvæsenet? Tag uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.