Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Større behov for professionelle projektledere med virkningsfulde værktøjer

Flere og flere virksomheder har brug for menneskelige blæksprutter. Dem, som kan lede og løse projekter – og få virksomheder til at vokse. Derfor tilbyder UC SYD nu en diplomuddannelse i projektledelse. Og for at favne flest foregår undervisningen online.

Publiceret:

Nogle af Syddanmarks største virksomheder ved det. De ved, hvor stor værdi en projektleder kan skabe for en virksomhed. En projektleder med værktøjet i orden. Naturligvis. 

Derfor tilbyder de også deres ansatte kurser i projektledelse. Men hvad nu hvis den enkelte medarbejder kan få hele pakken – en reel uddannelse – som han/hun selv kan tilrettelægge? Hvor det ikke kræver fysisk fremmøde, men i stedet tager højde for både arbejds- og familieliv. 

Fleksibel undervisning – online

Dét behov vil en ny online diplomuddannelse i projektledelse på UC SYD imødekomme. 

-Vi tror på, det kan give de studerende mulighed for at fordybe sig, når de selv kan disponere deres tid. Og fordi undervisningen foregår online, kan de selv vælge, om de vil studere i hjemmet eller på arbejdspladsen, siger Søren Meinert, som er en af underviserne på den nye diplomuddannelse.

Portræt af Søren Meinert, der er lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse.
Søren Meinert er lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse. Han har arbejdet med projektledelse i praksis i kommuner og på uddannelsesinstitutioner.

Professionelle projektledere er i høj kurs

I første omgang er uddannelsen kommet til, fordi virksomheder endnu mere end før tørster efter professionelle projektledere. 

Flere organisationer har flyttet sig over i et projektorienteret fokus. Man lægger mere ud til medarbejderne. Og så skal de også være bedre til at lede deres projekter. Hvis de kan det, har du en mere selvkørende organisation, og det kan i sidste ende være med til at gøre en organisation stærk.

Søren Meinert

Lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse på UC SYD

Og ligesom behovet for projektledere er blevet større, er problemerne, de kan støde ind i, heller ikke blevet mindre. Søren Meinert har selv erfaring med projektledelse – og med problemerne. Da han var var med til at udvikle et læringsforløb om kultur og historie til børn i en kommune, var der mange samarbejdspartnerne, som der skulle tages hensyn til. 

Lærer at tackle forskellige projekter

-Samarbejdspartnerne kom fra forskellige kulturer og baggrunde og var selvfølgelig låst fast til deres egen dagsorden og budgetter. Så dét at skulle få dem til at arbejde sammen og sikre, at alle var tilfredse med resultatet, var både udfordrende, men også utroligt spændende, uddyber han. 

Mennesker har ikke de samme behov. Det gælder sådan set også for de studerende. Mens nogle har svært ved at træde ind i lederrollen og skære igennem, har andre det sværere med den psykologiske del – at aflæse og forstå de mennesker, som de arbejder både for og sammen med. Og nogle kæmper med en helt tredje, fjerde eller femte ting. 

Derfor er der på uddannelsen også mulighed for at vælge blandt 25 forskellige moduler. Fra foråret 2021 kan den studerende dygtiggøre sig inden for blandt andet coaching, agile projekter, fundraising og strategisk risikostyring. 

Selvom den studerende selv kan sammensætte rækkefølgen på uddannelsens moduler, anbefaler Søren, at man starter med selve værktøjskassen, som udbydes i forbindelse med uddannelsens opstart allerede i efteråret 2020. Her arbejder man sig langsomt og kronologisk ind i projektledelsens faser, så man ikke glipper en af de vigtigste – indledende – faser. Her, hvor flere måske iler videre for at komme hurtigt i gang. Research- og planlægningsfasen:

Det er altafgørende vigtigt, at man som projektleder får planlagt og bearbejdet projektet, inden man går i gang med at styre og gennemføre det.

Søren Meinert

Lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse på UC SYD

-Man kan møde problemerne meget bedre, hvis man har sat sig ind, hvilke betingelser et projekt har. Og hvad man skal være særligt opmærksom. Ingen projekter er ens, og derfor skal de heller ikke styres ens, tilføjer han.

Mixet af studerende er en fordel

Her er det en fordel, at de studerende kommer fra forskellige baggrunde og brancher. For på den måde får alle et indblik og kendskab til mange forskelligartede projekter. Og de mange synspunkter vil Søren Meinert og de øvrige undervisere forsøge at bringe i spil. Blandt andet gennem plenumdiskussioner, som er en fast del af undervisningsformen.

Diskussionen er vigtig i forhold til at få nye perspektiver på projektledelse. For det bliver ikke undervisning, hvor den studerende bare skal sidde og lytte bag en skærm, selvom der sikkert er nogle, som tænker ”webinar”, når de hører ordet ”online-undervisning”.

Søren Meinert

Lektor på Diplomuddannelsen i projektledelse på UC SYD

Problembaseret læring

I stedet kommer undervisningen til at veksle mellem forskellige læringsformer. Udover plenumpræsentationer og -diskussioner vil der også være case-øvelser, erfaringsudveksling, refleksion og iscenesatte øvelser. En vekselvirkning mellem teori og praksis, der også går under navnet "problembaseret læring". 

-Undersøgelser og erfaringer viser, at vi lærer bedst ved at prøve teorien af på autentiske problemer. Og derfor er problembaseret læring relevant i forhold til udvikling af deltagernes viden, færdigheder og kompetencer til at lede og gennemføre projekter, siger Søren Meinert og fortsætter: 

-Derfor ved vi, at deltagerne kommer ud som professionelle projektledere – og med virkningsfulde værktøjer.

Diplom i projektledelse

Vil du have kompetencerne til at lede projekter med succes i forskellige typer virksomheder? Og vil du lære at påtage dig rollen, gå forrest og håndtere de komplekse og udviklingsorienterede opgaver professionelt? Så er Diplomuddannelsen i projektledelse lige noget for dig.