Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Børn og unges trivsel skal i fokus

Et langsigtet arbejde mellem Esbjerg Kommune og UC SYD skal bane vejen for bedre trivsel i en generation, hvor mange har det svært.

Publiceret:

To af de helt store aktører i det syd- og vestjyske, nemlig Esbjerg Kommune og UC SYD, lægger nu helt konkrete planer for, hvordan de gennem et øget samarbejde kan sikre en bedre trivsel blandt unge mennesker. 

Sagen er den, at børn og unge oplever en stigende mistrivsel, og det kræver en langsigtet strategi at gøre op med, så derfor er der også tale om et langsigtet samarbejde, der skal strække sig over fem til syv år. 

- Børn og unges trivsel er desværre gennem de sidste 10-20 år blevet dårligere. Det gælder både på landsplan og i Esbjerg Kommune. Det betyder, at vi har med et større samfundsudfordring at gøre, som vi ikke kan løse ved en enkelt løsning, men vi skal, som ansvarlige voksne, tage opgaven på os. Nogle børn og unge har gennem historien ”slået” sig på de kommunale institutioner, men årsagerne findes andre steder. Vi skal dog alligevel ved vores kompetente faglige personale arbejde for at skabe god trivsel for alle børn og unge. Derfor er det vigtigt med fokus på faglighed i forhold til trivsel i samarbejdet med UC SYD og Esbjerg Kommune, siger direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune René Nielsen.

Tidlig indsats giver bedre trivsel
Ambitionen i samarbejdet er, at trivsel skal have et større fokus i planlægning og gennemførelse af hverdagen for de yngste, så de fremover kommer i bedre trivsel.

- Vi ved at fundamentet for at trives i ungdoms- og voksenlivet skabes længe før de studerende kommer til os. Derfor er et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og os om børn og unges trivsel vigtigt, siger direktør for samfund og sundhed på UC SYD, Anette Nicolaisen og fortsætter.

- Fokus er todelt. Vi uddanner de kommende pædagoger, lærere og socialrådgivere, som alle er professioner, der skal understøtte børn og unges udvikling. Samtidig har vi også en institution med ungevoksne studerende, hvis trivsel er afgørende for deres læring.

Der er som et eksempel opmærksomhed på, at få den forskning, der i dag bedrives på UC SYD, yderligere i spil i Esbjerg Kommunes praksis.

Et virkeligt bredt samarbejde
Partnerskabsaftalen er en del af et større initiativ om børn og unges trivsel i Esbjerg Kommune med skabelse af en alliance med flere parter. Der vil gennem partnerskabsaftalen og alliancen blive fælles indsatser, øget erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og forskning, som vil inddrage både kommunens og UC SYDs medarbejdere og studerende.

- Et strategisk samarbejde i et partnerskab vil understøtte fokus på børn og unges trivsel i både den kommunale praksis og i UC SYD. Et konkret fokus på børn og unges trivsel vil give synergier i professionsuddannelserne, efteruddannelser og forskningsaktiviteterne, som vil komme den kommunale praksis til gavn. Jeg glæder mig til at partnerskabet over de næste år udvikler sig, siger direktør for Borger & Arbejdsmarked Lise Plougmann Willer.

Billedtekst: Tre direktører fra venstre er det René Nielsen, Anette Nicolaisen og Lise Plougmann Willer.