Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

En stærkere stemme til den vigtige og vanskelige barndomspædagogik

Det forunderlige børneliv. Hvad er det for noget? Og hvordan kan pædagoger bedst understøtte børn i at møde verden og blive menneske i sit eget liv og i det sociale fællesskab? Det er Line Togsverd faglig fordybet i, og hun vil som ny docent styrke UC SYDs fokus på barndomspædagogik.
 

Publiceret:

-. Noget af det mest væsentligste, man kan beskæftige sig med, er børn, fortæller Line Togsverd, - de måder børn er i verden på, hvordan de udforsker verden. Det er verdens vigtigste job at understøtte en god barndom, og derfor hviler der et stort ansvar på pædagoger.

Sådan forklarer Line Togsverd, hvorfor hun fagligt er optaget af barndomspædagogik. Hun har altid arbejdet med børn eller i pædagogiske institutioner – både før, under og efter hun uddannede sig og i hele sit arbejdsliv. Den 15. september 2020 starter hun i en ny stilling som docent for barndomspædagogik i UC SYD Forskning.

Pædagogikken omkring børns liv og opvækst er både utrolig væsentlig og virkelig vanskelig. For pædagogik drejer sig om at formidle værdier, der ikke nødvendigvis går op. Derfor  kræver pædagogisk arbejde med børn selvstændige fagprofessionelle, som har en veludviklet pædagogisk dømmekraft og kan begå sig taktfuldt.

Line Togsverd

Tiltrædende docent på UC SYD

Pædagoger står hele tiden i situationer, hvor de skal vurdere, hvad der er det bedste at gøre for alle børn. Den kabale kræver mange overvejelser og går sjældent lige op, men viden om pædagogik giver en retning at arbejde i. 

En ydmyg tilgang til den pædagogiske profession 

Som fagperson med viden på det pædagogiske felt ser Line Togsverd det som sin pligt at gå ind i diskussioner og projekter, der handler om at udvikle pædagoguddannelsen og kvalificere pædagogikken. Hun oplever en stor optagethed af det pædagogiske vidensgrundlag, som er et væsentlig og komplekst spørgsmål.

Line Togsverd tiltræder som ny docent ved UC SYD 15. september
Line Togsverd tiltræder som ny docent ved UC SYD 15. september

-    Mit udgangspunkt er, at der skal mere forskningsviden til. Men jeg har også en stor ydmyghed for den pædagogiske profession. Derfor vil jeg gerne nuancere vores forestillinger om det pædagogiske vidensgrundlag. En forskningsbaseret pædagoguddannelse er godt, men pædagogers viden er altid situeret og afhænger af de problemstillinger, de støder på i praksis – eksempelvis etiske spørgsmål. Det kræver en god dømmekraft. Hvordan kan forskning bidrage med viden her?, spørger Line Togsverd.

Opbygning af kapacitet på tværs

Line Togsverd glæder sig til at starte på UC SYD. Hun kommer til en organisation, hvor der er mange kollegaer, der er optaget af det samme, og hun ser frem til at sætte endnu mere fokus på barndomspædagogikken og understøtte, lytte og bidrage til og bygge videre på det, der allerede er i gang. 

-    Jeg glæder mig til at etablere nye samarbejdsflader internt og på tværs i UC SYD med forskere, undervisere og studerende, så vi kan opbygge vores kapacitet, men jeg ser også frem til at få udbredt vores viden eksternt med samarbejdspartnere i forvaltninger og offentlig organisationer lokalt og nationalt. 

En stærkere stemme på det pædagogiske felt

På UC SYD byder kollegaerne Line Togsverd velkommen med stor fornøjelse. 

-    Line er en stor kapacitet inden for det pædagogiske felt. Hun har stor erfaring med forskning i dagtilbud og har et bredt netværk i hele Danmark indenfor barndomspædagogik. Hun brænder for pædagogikken og for at bidrage til, at forskning og undervisning i pædagogik spiller sammen til gavn for studerende, praksis og forskningen. Jeg glæder mig til, at UC SYD får en stærkere stemme i det pædagogiske felt, og vi får styrket forskningen indenfor et stort og vigtigt forskningsfelt, fortæller Lene Mosegaard Søbjerg, forskningschef på UC SYD.

Line Togsverd tiltræder sin stilling som docent ved UC SYD den 15. september 2020 med kontor på Campus Kolding. Hun bliver docent på Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme sammen med Jesper von Seelen.

Fakta om Line Togsverd

Line kommer fra en stilling som lektor og ph.d. på Pædagoguddannelsen på VIA. Her har hun haft fokus på Barndomspædagogik, etik og dannelse og på den faglighed, der skal til for at udøve pædagogik. Hun har en stor interesse i den pædagogiske faglighed og udviklingen af pædagoguddannelsen 

Line Togsverd er cand.mag i pædagogik og soicialvidenskab fra RUC. Hun har arbejdet med pædagogik og pædagoguddannelsen, siden hun i 2002 blev ansat som timelærer på på Københavns Pædagogseminarium. Her blev hun senere adjunkt og i en kortere periode konstitueret studieleder og herfra blev hun ansat som lektor på VIA. I 2012 startede hun på sin ph.d. om kvalitetsstyring på daginstitutionsområdet fra RUC på Cen-ter dagsinstitutionsforskning.

Privat bor hun i Silkeborg lidt endnu – pr. 1. august flytter hun til Århus. Line er gift og har tre børn sammen med sin mand. Det ældste barn er flyttet hjemmefra og de to yngste tvillinger går på efterskole. 

Kilder:

 • Line Togsverd
  Tiltrædende docent på UC SYD
  8755 3436 | lto@via.dk
 • Lene Mosegaard Søbjerg
  Forskningschef UC SYD
  7266 5228 | lmso@ucsyd.dk