Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Flere plejefamilier får mulighed for kompetenceløft

Fordybelse, bearbejdning og afprøvning af viden. Fra 2022 får plejeforældre med en videregående uddannelse også mulighed for at efteruddanne sig gratis med Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier (PUP) 

Publiceret:

Plejefamilier løfter et stort ansvar for udsatte børn og unge. Familierne står ofte med mange komplekse problemstillinger, der kræver stærke kompetencer hos plejeforældrene. 


Indtil nu har plejefamilier med en baggrund som faglært eller ufaglært haft mulighed for at efteruddanne sig uden egenbetaling på PUP. Ny politisk aftale giver nu også plejeforældre med en videregående uddannelse muligheden for efteruddannelse uden egenbetaling.

Det er med stor glæde vi ser den politiske bevågenhed, der er på anbragte børn. Og samtidig ser vi det som en anerkendelse af det arbejde, som plejefamilier uanset uddannelsesbaggrund udfører i Danmark.

Hildur Edelberg

Uddannelseskonsulent for De Pædagogiske ArbejdsMarkedsUddannelser på UC SYD

Faglig fordybelse og afprøvning af viden i fællesskab

På PUP kan plejeforældre tage et 2-årigt uddannelsesforløb, hvor plejeforældre én dag om ugen har mulighed for at lære om nyeste viden, få faglig fordybelse og bearbejde og afprøve det lærte i fællesskab med andre plejeforældre.

Mange plejeforældre har en videregående uddannelse måske som sygeplejersker, pædagog eller et helt andet område, og de har selv skulle betale, hvis de ville klædes godt på som plejeforældre. Vi glæder os over, at vi nu kan løfte indsatsen for flere udsatte børn og unge med ny viden og kompetencer til en ny gruppe af plejeforældre.

Elsa Munch Carlsen

Lektor og udviklingskonsulent fra VIA.

Fakta om ansøgningspuljen til PUP

Bred politisk aftale sikrer udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024. 

Under temaet udsatte børn er det afsat midler til at finansiere en række uddannelsespladser til plejefamilier på Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier (PUP)

 • PUP er gratis for faglærte og ufaglærte plejeforældre
 • Aftalen gør det muligt for plejeforældre med en videregående uddannelse at tage uddannelsen, uagtet om kommunen vurderer, at det er nødvendigt for den aktuelle anbringelse. 
 • Der afsættes 16,6 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden 2022-2024. De fleste pladser kan søges i 2023 og 2024
 • Uddannelsen udbydes af Professionshøjskolerne VIA, UC SYD og i samarbejde med UC SYD på ZBC.

Læs mere  om PUP hos AMU. 

Kilder:

 • Hildur Marianne Edelberg
  Uddannelseskonsulent for De Pædagogiske ArbejdsMarkedsUddannelser 
  UC SYD AMU
  7266 3121 | hmed@ucsyd.dk
 • Elsa Munch Carlsen
  Lektor og udviklingskonsulent 
  VIA University College
  8755 1975 | emc@via.dk