Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Forskning i udsatte børn og unge flytter fagligt miljø

Den nationale stemme for udsatte børn, unge og deres forældre bliver endnu stærkere, når sekretariatet for Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge flytter til UC SYD fra årsskiftet.

Publiceret:

Fra 1. januar 2022 flytter sekretariatet i NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge - til UC SYD.

Udflytningen er et udtryk for, at de danske professionshøjskoler gerne vil bidrage til at sprede viden og uddannelser ud til hele Danmark.

Poul Skov Dahl er direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling og formand for NUBU’s styregruppe
Poul Skov Dahl er direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling og formand for NUBU’s styregruppe

 - Med flytningen af NUBU viser de danske professionshøjskoler et stærkt engagement i at sikre, at forskning og viden ikke kun foregå i de store byer, fortæller Poul Skov Dahl, direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling og formand for NUBU’s styregruppe.

Konkret forskning og viden til praksis og studerende

NUBU tager afsæt i forskning, som socialrådgivere, lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle kan bruge i deres arbejde og samarbejde om udsatte børn og unge.

Forskning i tæt samspil med praksis er nødvendig for at give de bedste mulige vilkår for, at de fagprofessionelle, der er omkring udsatte børn og unge, kan iværksætte indsatser, der reelt gør en forskel i børnenes liv.

 - Med den nye aftale om Børnene først er det vigtigt også at prioritere praksisnær forskning. Det gør professionshøjskolerne i fællesskab i NUBU. Derfor er jeg meget optaget af, at vi har et fortsat stærkt NUBU, og at vi kan danne en rigtig god ramme for NUBU’s sekretariat i UC SYD, fortæller Lene Mosegaard Søbjerg, forskningschef i UC SYD og medlem af NUBU’s styregruppe.

UC SYD byder NUBU hjertelig velkommen

Lene Mosegaard Søbjerg er Forskningschef ved UC SYD og medlem af NUBU’s styregruppe
Lene Mosegaard Søbjerg er Forskningschef ved UC SYD og medlem af NUBU’s styregruppe

Beslutningen om flytningen af NUBU’s sekretariat til UC SYD er taget af professionshøjskolernes rektorkollegie. Og på UC SYD glæder kollegaerne sig til at tage godt imod de nye kollegaer i det nye år.

 - NUBU’s forskning bidrager til et stærk samspil med forskningsmiljøerne på alle landets professionshøjskoler. På UC SYD vil NUBU finde faglige miljøer på socialområdet, indenfor dagtilbud og skole og på sundhedsområdet, og min forventning er, at både UC SYD og NUBU vil opleve en stor synergieffekt i vores fælles forskning, når vi fysisk kommer tættere på hinanden, fortæller Lene Mosegaard Søbjerg.

Fokus på det problem, barnet står i, frem for barnet som problemet

Alle professionshøjskoler deltager i og bidrager til NUBU med finansiering og forskerkompetencer. NUBU’s mål er at skabe muligheder for, at alle mennesker kan skabe sammenhæng i deres liv, opleve tilhør og udvikle livsmuligheder. Det kalder på, at forskere ser problemerne i deres fulde sammenhæng, og ikke isoleret i børnene.

Derfor har NUBU ændret navn til Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge. Skiftet markerer et ønske om at styre blikket mod problemerne børnene står i frem for på barnet som problemet.

- Vi skal væk fra at sætte børn og unge i bås, når de har problemer. Som velfærdsprofessionelle og forskere kan vi og børnene samarbejde om at fastholde et fokus på de udfordringer, der skaber problemer. På den måde kan vi sammen finde frem til at undersøge, hvad der skal til for at mindske problemet, fortæller Rikke Brown, der er forsker i NUBU og ansat som lektor på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Om NUBU

NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for udsatte børn og unge.

Læs mere på NUBU’s nye hjemmeside

 

Kilder:

  • Styregruppeformand Poul Skov Dahl på 2183 4727 / psda@ucl.dk  
  • Forskningschef i UC SYD Lene Mosegaard Søbjerg på 7266 5228 / lmso@ucsyd.dk