Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lærerstuderendes kompetencer i seksualundervisning styrkes

Publiceret:

Studerende på UC SYDs læreruddannelse har udsigt til at få styrket kompetencerne, når det gælder seksualundervisning i grundskolen. En helt nødvendig styrkelse af uddannelsen i kraft af samfundsudviklingen. Og en anden didaktisk tilgang.

Baggrunden for den øgede indsats for at give de lærerstuderende et bedre udgangspunkt for seksualundervisning i grundskolen skal findes i, at kravene til kompetencerne på netop det felt ikke er udviklet i samme hastighed som samfundet.

Rektor
Rektor

 

 

 

 

 

 

- I en tid hvor børn og unge i stigende grad bliver mere og mere kropsfikseret, som sex og samfund også har opmærksomheden på her i uge seks, stilles der fra mange sider krav om, at vores læreruddannelse skærper undervisningen i forhold til dette emne. Seksualundervisningen halter måske efter ude i skolerne, men nu vil vi give vores studerende de bedste forudsætninger for at løfte opgaven, når de selv indtræder på arbejdsmarkedet, siger UC SYDs rektor, Birthe Friis Mortensen. 

Til at stå i spidsen for opgaven står Helle Juel Johansen, som er lektor, men som også har en master i sexologi. Hun fortæller, at styrkelsen kommer fordi, kravet til at være klædt på til netop den opgave er vokset mere end uddannelsen på feltet, men tilgangen er kendt fra UC SYDs pædagoguddannelse, hvor hun arbejder med samme tilgang.

I hendes optik er det en naturlig udvikling af læreruddannelsen, som er helt nødvendig.

Helle Juel Johansen
Helle Juel Johansen

 

 

 

 

 

 

- Det handler om viden og om at turde. Hvis undervisningen i seksualitet styrkes på uddannelsen, så vores lærerstuderende får den faglige indsigt, som mange undersøgelser viser, at de mangler, vil de sandsynligvis have lettere ved at tale om seksualitet i en faglig sammenhæng. Dermed aftabuiseres seksualundervisningen, og det bliver naturligt at arbejde med seksualitet. Både her hos os som uddannelsesinstitution, men også der, hvor vores dimittender kommer til at arbejde, når de er færdige med deres uddannelse, siger Helle Juel Johansen.

Hun fortæller også, at selv om seksualundervisning naturligvis handler om kønnet, så er det meget mere end det.

- Seksualundervisning som undervisning i sex hører ikke til i de tidligste klassetrin, fordi de ikke forstår den voksne seksualitet. De er børn og meget nysgerrige på egne og andres kroppe, men forstår ikke seksualitetens betydning, som vi gør. Men seksualundervisningen har alligevel sin plads der. Det handler blot om sundhed, venskaber, hvordan vi har det med os selv og hinanden m.m.. Det er noget, vi måske ikke forbinder med seksualundervisningen, men som hører hjemme der, siger Helle Juel Johansen.

Sundheds- og seksualundervisning og familieplanlægning har været obligatorisk i grundskolen siden 1970, men er et timeløst fag, som dermed ikke har sin faste plads i undervisningen. Men netop ved at inddrage og klæde de lærerstuderende på, så de kan tage fat på seksualundervisningen i et professionelt lys, bliver det naturligt at arbejde med emnet op gennem hele skolegangen uafhængigt af fag. Seksualundervisningen bliver en integreret del i såvel tysk som natur og teknik. 

 

 

Kilder:

  • Lektor, Helle Juel Johansen, Telefon: 7266 3130 eller hjjo@ucsyd.dk