Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lukker VUC, giver det velfærdsmæssige konsekvenser

Publiceret:

Det er alvorligt for fremtidens velfærd, hvis der ikke er målrettede undervisningstilbud som eksempelvis VUC. Derfor er UC SYD bekymret over manglende klarhed på området.

Der er i øjeblikket store forhandlinger om fremtidens uddannelsessystem i gang. Sidste år kom en stor universitetsreform, og i over et halvt år har hele professionssektoren ventet på en målrettet reform for det område, der uddanner til de store professioner i Danmark herunder sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

UC SYD holder også skarpt øje med forhandlingerne på ungdomsuddannelsesområdet, hvor VUC hører under. Ikke meget kommer ud fra forhandlingsrummene, men der kunne være en frygt for, at VUC bliver svækket fremover. Det vil være stærkt uhensigtsmæssigt for hele velfærden i blandt andet Syd- og Sønderjylland, da cirka hver femte studerende på UC SYD i dag kommer direkte fra VUC.

- Hvis UC SYD skal indfri det stigende behov for arbejdskraft indenfor velfærdsfagene, er det vigtigt at inddrage nye målgrupper og få alle med. Her er VUCs fleksible uddannelsessystem en meget vigtig faktor, forklarer Alexander von Oettingen, der er rektor på UC SYD.

Målrettet uddannelse giver samfundsmæssig gavn
Der er ingen tvivl om, at VUC’erne på tværs af hele landet spiller en væsentlig rolle. Således blev 5660 HF-studenter fra VUC i 2019 optaget på landets universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Faktisk viser det sig, at ni ud af ti studerende med en HF-eksamen fra VUC inden for to år efter endt uddannelse har kastet sig over nyt arbejde eller en uddannelse på professionshøjskolerne, hvor særligt pædagog- og socialrådgiveruddannelserne er populære.


Derfor er den målrettede indsats på området vigtig, fordi VUC også samler mange individer op, som har afbrudte uddannelser bag sig og derfor har brug for en ny uddannelsesstart. Hver fjerde HF-studerende har således hjemmeboende børn, og mange er i arbejde. Det fleksible tilbud er derfor med til at sikre, at endnu flere kommer videre ad uddannelsesvejen.

Ifølge en analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd lavet for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening viser, at de offentlige finanser forbedres med cirka 250.000-300.000 om året, når man løfter en ung kontanthjælpsmodtager uden uddannelse til beskæftigelse gennem en faglært uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Bekymring hos de lokale VUC’ere
De langstrakte politiske forhandlinger er også noget, de lokale VUC’ere er bekymrede over.

- HF burde være en politisk øjesten. Men i skitseringen af det nye uddannelseslandskab får det karakter af en nyresten, man i reformiveren helst vil af med. Det undrer, når VUC’ernes  2-årige hf og hf-enkeltfag er succeshistorier i forhold til social mobilitet og hurtige, fleksible veje videre til de pressede velfærdsuddannelser på landets professionshøjskoler, siger Frauke Siemer Jørgensen, der er rektor på HF & VUC VEST.

Hun suppleres af kollegaen, rektor Anja Pedersen fra Kolding HF & VUC.

- Hf-enkeltfag er den hurtigste vej til velfærdsuddannelser. Men det er også den eneste uddannelse, der er omfattet af brugerbetaling. Det hænger ikke sammen. Der skal ikke pålægges barrierer, når samfundet har behov for at flere tager en uddannelse, ligesom det også er urimeligt at kortuddannede personer skal betale, mens andre ikke skal. Vi har brug for et fleksibelt uddannelsessystem, som sikrer hurtig og lige adgang til kvalitetsuddannelse. Det har den enkelte og fremtidens arbejdsmarked brug for.

Alle lokale VUC’ere og UC SYD arbejder derfor i stigende grad sammen for både at sætte fokus på alle uddannelsesveje samt at skabe en synlighed om, at man sagtens kan skifte spor eller få sig en uddannelse senere i livet.