Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lyttekompetence - en vej til faglig læring i danskfaget

Hvordan bliver skoleelever gode lyttere, når de deltager i samtaler i danskfaget? Det er et underbelyst emne, der mangler fokus, forskning og læringsstrategi. Nyt ph.d.-projekt kortlægger forskningen og undersøger teori og praksis inden for mundtlighed og lytning i folkeskolens danskfag. 

Publiceret:

Fælles beskeder, introduktion til opgaver, faglige oplæg, klassekammeraters præsentationer og gruppearbejde. Elever i folkeskolen deltager hver dag i mange forskellige lyttesituationer. 

-  Men hvordan er du en god lytter? Folkeskolen har strategier for, hvordan du lærer at læse og skrive, men ikke for hvordan du lærer at lytte. Så hvilke kompetencer har eleverne brug for, når de skal være gode til at lytte til dansklæreren og klassekammeraterne? Og hvilken lyttepraksis foregår der på skolerne? Det skal jeg undersøge de kommende tre år, fortæller Lene Illum Skov fra UC SYD.

Det usynlige skal gøres synligt

1. september starter Lene Illum Skov med at kortlægge den forskning, der er findes på lytning og lyttekompetencer. Og så skal hun ud i folkeskolen og lytte til tre dansklærere, der åbner deres undervisning for projektet. De underviser på mellemtrinnets 4.-6- klasse på tre skoler i Aabenraa, Kolding og Esbjerg og er en del af Universitetsskoleprojektet sammen med Lene Illum Skov

Jeg skal finde en måde at gøre noget usynligt synligt på. Lytning er ikke et fysisk produkt ligesom f.eks. skrivning, og hverken lærere eller elever har fokus på lytning som en kompetence.

Lene Illum Skov

Ph.d. studerende

Derfor laver hun observationsstudier i klasserne og videointerviews med lærerne og eleverne - for at undersøge, hvordan de tænker, hvorfor de gør som de gør, og hvad deres refleksioner er.

Er gode læsere gode til at lytte? 

Forskningen kan på sigt bidrage til, at eleverne får et bedre fagligt udbytte af deres undervisning i dansk.

-    Om du er god til at lytte i undervisningen, i klassesamtaler eller i gruppearbejde har betydning for dine deltagelsesmuligheder i faget. Det er en generel uddannelseskompetence, der kan være med til at nedbryde barrierer for læring. Noget forskning peger f.eks. også på, at hvis elever har en svag lytteforståelse, så har de ofte også en svag læseforståelse. Så tingene hænger sammen, fortæller Lene Illum Skov.

Lene Illum Skov skal med sin ph.d. forske i lyttekompetence i danskfaget.
Lene Illum Skov skal med sin ph.d. forske i lyttekompetence i danskfaget.

Didaktik for lytteforståelse

Hun har i sit ph.d.-projekt fokus på lytning i danskfaget, men hun håber, at hendes forskning på længere sigt kan give anledning til udvikling af lytteforståelse i alle fag.

Lige nu er lytning ikke-eksisterende didaktisk i undervisningen i folkeskolen, og der findes heller ikke mange læremidler med fokus på  emnet.

-    Her er et hul i undervisningen, som meget få har tænkt over. Derfor vil jeg gerne bidrage til at udvikle en læringsstrategi eller læringsprincipper for, hvordan man didaktisk kan få lytning ind i undervisningen, så elevernes faglige læring styrkes, fortæller Lene Illum Skov.

Overblik og indblik 

Projektet handler altså om at kortlægge forskningen og få et indblik i lærernes og elevernes praksis. Og måske kan lærerne, der deltager i projektet, være med til at udvikle principperne, fungere som sparringspartnere eller teste prøvehandlinger af i projektet.

-    Jeg har et rigtig godt samarbejde med de skoler der er med i Universitetsskolen, og jeg glæder mig til at komme i gang og koncentrere mig om projektet. Det bliver spændende at se hvilke refleksioner, jeg møder, og hvilke anbefalinger undersøgelserne giver anledning til, slutter Lene Illum Skov.

Om ph.d. projektet

Om Lene Illum Skov

Lene Illum Skov er cand.mag. i dansk, fransk og dramaturgi. Hun har undervist på UC SYDs Læreruddannelse i flere år, og været ansat i UC SYD Forskning siden 2013. Lene Illum har arbejdet med lytning gennem flere år i Universitetsskoleprojektet.