Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Millioninvestering skal styrke børn og unges maddannelse

Publiceret:

For at fremme maddannelse blandt hos børn og unge skal pædagoger og lærere i hele landet over de kommende to år efteruddannes i målrettede indsatser om mad, måltider og sundhed.

En investering på 3,5 mio. kr. skal de kommende to år være med til at sikre, at børn og unge får bedre grundlæggende oplevelser, erfaringer og forståelse for mad, måltider og sundhed.

Målet er at fremme gode mad- og sundhedsvaner, lyder det fra Børne- og Undervisningsministeriet, som står bag investeringen i det ambitiøse projekt. Det skal ske gennem efteruddannelse i maddannelse, måltider og sundhed af flere hundrede pædagoger og lærere landet over.

- Mad- og sundhedsvaner bliver grundlagt i barndommen. I den periode spiller dagtilbud og grundskolen en stor og væsentlig rolle. Halvdelen af børn og unges daglige energiindtag finder sted i daginstitutioner og skoler. Derfor er det vigtigt at involvere alle børn og unge uanset deres sociale baggrund, siger Morten Kromann, projektleder og seniorforsker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

800 pædagoger og lærere bliver efteruddannet
På landsplan kommer mindst 800 pædagoger og lærere igennem minimum et af tre udbudte kursustrin i løbet af de næste par år. Projektet søsættes nu med åbning for tilmeldinger til kurserne på dagtilbudsområdet, senere i 2020 lanceres kurserne til grundskolen.

- Pædagoger og lærere skal være bevidste om både det dannelsesmæssige og sundhedsmæssige potentiale ved at arbejde pædagogisk med mad og måltider og i langt højere grad turde involvere børnene i forhold til mad- og sundhedsvaner. Det er der brug for i en tid, hvor børn både har mange valgmuligheder, men hvor der også er meget fokus på forbud, og hvad man skal holde sig fra, når det kommer til mad, siger Morten Kromann.

- Dagtilbud og skole har store muligheder for at lære børn og unge hvordan de træffer kvalificerede madvalg og kan udtrykke sig om mad og sundhed, uanset om der er frokostordning eller om børnene har madpakker med hjemmefra. Derfor skal børnene i lystfyldte, legende og lærende miljøer fx. tilegne sig flere håndværksmæssige kompetencer, så de kan deltage i madlavning og kvalificeres til at kunne håndtere den store del af livet, der drejer sig om mad og måltider. Alt sammen for, at de kommende generationer bliver dannet til at kunne træffe deres egne valg i forhold til gode mad- og sundhedsvaner, siger han.

- Kursusforløbene giver pædagogerne og lærerne flere professionelle redskaber til at styrke børn og unges lyst og mod til i langt højere grad gennem konkrete erfaringer og oplevelser at danne deres egne holdninger og kompetencer i forhold til mad, siger Morten Kromann.

Projektets billede

Faglige netværk skal styrke arbejdet med sundhed
På de første kurser, der udbydes nu, er det pædagoger og madprofessionelle i dagtilbud, der er mål for efteruddannelsen.

- Deltagerne på kurserne kan blive rustet til en konkret måde at arbejde med de nye styrkede pædagogiske læreplaner i samarbejde med forældrene. Det kan være alt fra, hvordan man arbejder med madglæde, kræsenhed, og rammerne for det gode måltid til, hvordan man inddrager naturen og fødevareproducenter og -virksomheder i børns maddannelse, siger Morten Kromann.

- Samtidig vil vi med projektet også opbygge faglige netværk. Det skal være med til at fastholde og styrke fagpersonalets arbejde med at omsætte deres nye kompetencer i praksis, siger projektlederen.

Det er landets seks professionshøjskoler, der de kommende to år udbyder kurserne for lærere og pædagoger i hele landet.

Fakta om projekt Maddannelse, måltider og sundhed
Børne- og Undervisningsministeriet har taget initiativet til projektet Maddannelse, måltider og sundhed.

I alt er der afsat 7,2 mio. kr. til projektet. Heraf er 3,5 mio. kr. sat af til kompetenceudviklingsindsats for pædagoger og lærere i daginstitutioner og skoler samt udvikling af inspirationsmateriale om madkultur, maddannelse og sundhed til grundskolen.

Landets 6 professionshøjskoler udbyder kursusforløbene i hver deres region. Det drejer sig om:

·         Københavns Professionshøjskole

·         Professionshøjskolen Absalon

·         UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

·         UC SYD

·         VIA University College

·         Professionshøjskolen UCN

Kilder:

  • Hvis du vil vide mere om projektet Maddannelse, måltider og sundhed kontakt: Morten Kromann, projektleder og seniorforsker ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, 40 32 93 41, mokn@ucl.dk Hvis du vil vide mere om projektets kurser på dagtilbudsområdet kontakt: Ellen Ravn Habekost, teamleder og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 20109113, elrh@ucl.dk Hvis du vil vide mere om projektets kurser på grundskoleområdet kontakt: Connie Greffel Frerks, teamleder og lektor ved UC Syd 50693051, cgfr@ucsyd.dk  Læs mere om projektet og kurserne på www.styrkmaddannelse.dk