Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ny docent styrker den sundhedsfaglig forskning på UC SYD

Det tværfaglige samarbejde og at inkludere undervisere i forskningen bliver fokuspunkterne for Bodil Bjørnshave Noe, der tiltræder som docent og faglig leder af Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis på UC SYD den 1. august.

Publiceret:

Vejledning og støtte til nye forskere

Samarbejdet og videndeling mellem forskere og undervisere er en af de ting, Bodil Bjørnshave Noe gerne vil styrke i UC SYD. Efter knap fem år som lektor på sygeplejeuddannelsen, hvor hun også har forsket, har Bodil solid erfaring med at inddrage forskningsviden i sin undervisning.

-  Det er meget givende for din faglige og personlige udvikling, når du som underviser bliver optaget af og inddraget i relevante praksisnære forskningsprojekter, som du kan bruge i din undervisning, fortæller Bodil Bjørnshave Noe, - som docent vil jeg derfor knytte mig tæt til projekterne i programmet for at vejlede og støtte undervisere, der gerne vil i gang med forskning.

Det handler om at finde faglige relevante forskningsemner på tværs af UC SYD, der giver mulighed for samarbejde om fælles projekter internt i UC SYD. Og samtidig udvikle projektsamarbejdet med de syd- og sønderjyske kommuner og sygehuse.

Åbner døren til forskning mere op

For Bodil handler det om at åbne døren mere op og invitere undervisere med ind i forskningsmiljøerne og forskningskulturen for, at de også får del i den viden, der bliver skabt sammen med praksis.

Forskning og undervisning er ikke to forskellige verdener. Derfor giver det mening at inddrage flere undervisere i forskning og udvikling, så nye metoder, modeller og viden bliver en del af i undervisningen. På den måde arbejder vi hen imod evidensbaseret undervisning og praksis, når vi uddanner nye fagprofessionelle.

Bodil Bjørnshave Noe

Docent ved UC SYD

En anden måde at stimulere interesse for forskning også blandt studerende er at stille empiri og data i forskningsprogrammets forskellige projekter til rådighed for studerende, så de kan bruge dem i bachelorprojekter – også gerne tværfaglige bachelorprojekter på tværs af uddannelser som f.eks. pædagogiske, sundheds- og socialfaglige uddannelser.

Skoleeksempel på sundhedsvæsnet udfordringer

I sit ph.d.-studie undersøgte Bodil effekten af implementeringen af rehabilitering til mennesker med kronisk lungesygdom (KOL). 

Bodil er stadig optaget af KOL, som hun ser som et skoleeksempel på de problemstillinger, borgerne oplever i vores sundhedsvæsen.

Det handler om manglende inddragelse, komplekse og usammenhængende patientforløb, social ulighed, og tværprofessionelle og tværsektorielle udfordringer, der tilsammen bidrager til at borgere ikke altid føler sig mødt og set i sundhedsvæsnet både i regionerne og i kommunerne.

 - Vi uddanner til professionerne, så vores studerende bliver ansat i kommuner og regioner, og derfor er det vigtigt, at de kan arbejde sammen med og forstå borgernes og pårørendes komplekse problemstillinger og behovet for at kende og inddrage andre fagligheder, så det tværfaglige samarbejde kan lykkes til gavn for borgere og pårørende. Derfor er jeg glad for, at jeg er docent på hele det sundhedsfaglige område, så jeg kan fortsætte det tværfaglige samarbejde, der hele tiden har været en del af min faglighed, fortæller Bodil Bjørnshave Noe. 

Som docent vil Bodil knytte sig tæt til projekterne i programmet for at vejlede og støtte undervisere, der gerne vil i gang med forskning.
Som docent vil Bodil knytte sig tæt til projekterne i programmet for at vejlede og støtte undervisere, der gerne vil i gang med forskning.

Rehabiliteringens effekt

Bodil beskæftiger sig både med kvalitativ og kvantitativ forskning. Den samlede overskrift for hendes forskning er rehabilitering, hvor hun arbejder ud fra en biopsykosocial tilgang. Hun har et særligt fokus på implementering, fordi et er teori og et andet er praksis, og det er ikke altid let at implementere evidens i praksis.

 - For mig er rehabilitering et målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk, der skal resultere i, at den enkelte borger kan klare sig og komme sig med sygdom og efter sygdom, fortæller Bodil Bjørnshave Noe.

Her ser hun ICF (International Classification of Functioning) som en model, der kan bidrage til en forstå-else af og kommunikation om det komplekse samspil, der er mellem menneskers helbred, funktionsevne, psykologiske helbred og deres omgivelser.

Rammer og relationer

Når nu det faglige engagement i undervisningen ikke mangler, hvorfor så docent nu? Bodil nævner UC SYD’s forskningsstrategi, der skaber en god ramme med relevante programmer og udviklede forskningsmiljøer. Og så er der de gode relationer, hvor Bodil har et godt fundament at starte ud på efter næsten fem år i organisationen.

 - Jeg kan godt lide samarbejdet og samspillet i forskning. Relationer er meget vigtige for mig, og er det, der driver mig. For forskning er relationer og teamsamarbejde - ingen forsker alene. Og jeg vil gerne understøtte en fordomsfri og ligefrem måde i samarbejdet om forskning i UC SYD, fortæller Bodil Bjørnshave Noe. 

Forskningschefen i UC SYD glæder sig til at samarbejde med Bodil. 

Bodil arbejder både kvalitativt og kvantitativt og kan bidrage med sparring og input til mange forskellige projekter på tværs af de sundhedsfaglige uddannelser. Hun er engageret i uddannelsesudvikling og har blik for forskningsprojekters kompleksitet, så hun kommer med et godt bidrag til udvikling af UC SYD’s vidensgrundlag til fordel for både forskningen og uddannelserne.

Lene Mosegaard Søbjerg

Forskningschef på UC SYD

Fakta om docent Bodil Bjørnshave Noe

Oprindeligt er Bodil uddannet sygeplejerske og har arbejdet på Århus Universitetshospital. 
Hun har uddannet sig til
•    intensiv sygeplejerske
•    pædagogisk diplom
•    cand.scient.san fra Århus Universitet
•    ph.d. Århus Universitet og Hospitalsenheden Horsens

Desuden har Bodil været post.doc i et samarbejde mellem Århus Universitet og Hospitalsenheden Midt i Viborg.

Her kan du møde Bodil

Bodil Bjørnshave Noe har kontor på Campus Esbjerg i bygning 3 i lokale 3110, hvor hun er tæt på sundhedsuddannelserne sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, sundhed og ernæring, bioanalytiker og laborant. Desuden vil hun være tæt på SDU, som UC SYD udvikler tættere forskningssamarbejde med.

Hun kommer til at dele kontor med Heidi Klakk Egebæk, der også er docent i Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis (SUPRA).

Du kan læse mere om Bodil Bjørnshave Noe og Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis.