Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ny forskning på vej om skoleskak

Siden slutningen af 2019 har Christian Quvang, forsker ved UC SYD, fulgt projektet Skoleskak for alle på 53 skoler i Danmark. Målet er at finde ud af, hvad det er, skoleskak kan, når vi snakker inklusion af børn med diagnoser.

Publiceret:

I projektet har Christian Quvang haft fokus på elever, der har en diagnose indenfor autisme spektret og/eller en diagnose indenfor området med kognitive udfordringer.

Eleverne har enten været integreret i en almindelig folkeskoleklasse, gået i specialklasse på en folkeskole, eller gået på specialskoler. Skoleskak for alle omfatter således også mange børn uden diagnoser.  

-    Eleverne er blevet præsenteret for almindelig skoleskak men med en helt bestemt didaktik. De har trænet de enkelte brikkers funktioner og arbejdet sig frem mod at spille et helt spil skak – nogle af dem viser sig at være meget dygtige og klarer sig rigtig godt, fortæller Christian Quvang

Hvilke ingredienser er det, der virker i skoleskak? 

Christian Quvang er i gang med de afsluttende analyser af sin forskning og skal præsentere sine resultater på Den nationale vidensdag om skoleskak, som Dansk Skoleskak afholder den 15. maj 2020 som online konference.

Skakspillet i sig selv skaber et fællesskab, defineret af de 64 felter, som er det rum, man har sammen. Og så er der et kodeks, der skal overholdes – du skal give hånd, du har øjenkontakt, du smider ikke med brikkerne, hvis du bliver sur. Det er trygge, men også svære rammer for mange børn med diagnoser at bevæge sig i.

Christian Quvang

Docent og forsker ved UC SYD

Bag projekt Skoleskak for alle står Dansk Skoleskak og Egmont Fonden. Målet med projektet er at dokumentere, at Skoleskak for alle er en indsats, der skaber inkluderende fællesskaber for elever, der har svært ved at være med i klassens og skolens fællesskaber socialt og læringsmæssigt.  

En måde at finde nye veje 

Det har været et kompakt forløb fra slutningen af 2019 og frem til maj 2020. Men Christian Quvang har hele sit professionelle liv været optaget af inkluderende og ekskluderende fællesskaber, og har derfor en stor faglig interesse i opgaven.

-    Jeg er optaget af den zone, der er mellem at have en diagnose og være ekskluderet i et eller andet omfang og så få undersøgt og fundet nogle veje, som børn med diagnoser kan bruge ind i fællesskaber, fortæller Christian Quvang.

Resultaterne skal bredes ud internationalt

Udover præsentation af resultaterne på National Vidensdag for skoleskak, skal resultaterne publiceres i et eller flere internationale tidsskrifter, der er fagfælle bedømt. Målet er at få anerkendt og udbredt forskningen internationalt, så børn i andre lande også kan få gavn af den nye viden. 

Hør Christian Quvang præsentere sin resultater på National vidensdag for skoleskak eller følg UC SYD på LinkedIn, hvor vi præsenterer resultaterne..