Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Ny online uddannelse skal være med til at kvalificere indsatsen i det offentlige

Kommuner og regioner efterspørger selvstændige og analytiske medarbejdere, der kan løse opgaver på tværs af afdelinger og sektorer med et blik på hele organisationen. De kompetencer kan UC SYDs nye Diplomuddannelse i offentlig administration og forvaltning være med til at kvalificere.

Publiceret:

I mange år har kommuner og regioner arbejdet meget fagopdelt med stærke monofagligheder som f.eks. byggesagsbehandler, miljøingeniør eller administrative medarbejdere med dybde-gående viden og med ansvar for et faglige område. 

Indsigt i offentlighed som fagligt supplement

Men de seneste år er der opstået et behov for medarbejdere, der kan arbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorer. Det kræver medarbejdere, der har en 360 graders indsigt i hele den offentlige sektor fra dokumentation, organisering og til lokale arbejdsgange. 

Mange har en knivskarp faglighed, men mangler den kommunale indsigt i, hvordan man arbejder med offentlighed. Er du psykolog og arbejder med børnesager eller er du byggesagsbehandler, bliver du nød til også at være skarp på eksempelvis GDPR, borgernes retssikkerhed, inhabilitet, offentlighedsloven og ankesystemerne for at kunne indgå i den kommunale drift.

Line Berner

Lektor, UC SYD Efter- og videreuddannelse

Her kan UC SYDs nye Diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning være et fagligt supplement til den faglighed, du er ansat på. 

Dokumentation skal give mening, så den bliver brugt

Fakta

Du studerer online. 

Uddannelsen varer typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år.

Uddannelsen er på 60 ECTS og består af 

 • obligatoriske moduler
 • 2-4 valgfrie moduler 
 • ét afgangsprojekt

Uddannelsen kan også kvalificere dig til nye opgaver, der kræver analyse, planlægning og samarbejde med kollegaer. Den offentlige forvaltning arbejder med dokumentation i alle led. Men dokumentationen skal også give mening og den skal bruges. 

Målet med Diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning er bl.a. at kvalificere opgaveløsningen i det

offentlige. For eksempel at en ansat med HK baggrund kan gå fra at være sekretær til udviklingskonsulent.

-    Studerende på uddannelsen oplever, at de får mulighed for at løse andre opgaver, fortæller Line Berner, - for eksempel i arbejdet med dokumentation. Her får medarbejdere på uddannelsen viden om, hvad kommuner skal bruge dokumentationen til i driften og herudfra kan de løse opgaven, så den giver mening og så data bliver brugt – både internt i kommunen eller regionen og eksternt til styrelser og myndigheder. 

Læs uanset hvor du bor

UC SYD Efter- og videreuddannelse foregår undervisningen online. Det betyder, at du som studerende er ansvarlig for egen læring, men først efter en grundig introduktion til online platforme og it-værktøjer, så du er tryg, når undervisningen går i gang.

-    Der er valuta for pengene, for vi stiller et apparat til rådighed med undervisere, gruppearbejde, udfordringer og opgaver, der kombinerer den teoretisk fundering med ens egen praksis, fortæller Line Berner, - det handler om at udvikle sin skønne, kritiske fornuft og refleksion, så man både i uddannelsen og bagefter i sin egen praksis forholder sig til, hvordan man løser opgaverne bedst muligt. 

Fakta

På de obligatoriske moduler får du grundlæggende kompetencer til at identificere og vurdere problemstillinger i den offentlige administration samt løse praksisnære og komplekse opgaver.

På de valgfrie moduler og afgangsprojektet kan du specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Du kan tage en hel uddannelse eller læse et eller flere moduler.

Genetablering af tilliden til det offentlige

Line Berner ser diplomuddannelsen som et element i genetableringen af tilliden mellem borgerne og det offentlige. 

-    Du får kompetencer til at agere i en offentlig organisation, og du får viden om, hvad borgere har krav på og ret til. Med de kompetencer er du med til at sikre, at der ikke sker fejl, du kan vejlede borgerne mere kompetent og blive mere sikker i dialogen med borgerne - det øger borgernes tillid til arbejdet i kommunerne og regionerne, slutter Line Berner.

Læs mere om Diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning.

Kilder:

 • Line Berner
  Lektor, UC SYD Efter- og videreuddannelse
  7266 5240 | lber@ucsyd.dk