Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Sundhedsfremmende kampagner kan styrke skoleklassers sociale sammenhæng

En grøn frisbee i hånden. Sådan indledes et ph.d. forsvar sjældent. Men torsdag inden vinterferien gav det mening. Her forsvarede Julie Dalgaard Guldager sin ph.d. efter tre års forskning i implementeringen af sundhedskampagnen Aktiv Året Rundt i den danske folkeskole.

Publiceret:

Det skal være sjovt at være sund. Men alligevel bliver danske børn mere inaktive. 59% af trettenårige piger og 56% af trettenårige drenge bevæger sig ikke den anbefalede time om dagen. Og det trækker spor ind i voksenlivet. Skolen er blevet set som et oplagt sted at få børn til at være aktive. Det gælder også for Aktiv Året Rundt (ÅÅR).

350.000 elever med en frisbee i hånden

ÅÅR er en tre uger lang landsdækkende gratis skolebaseret sundhedsfremmende kampagne, der er blevet tilbudt årligt til alle danske skoleklasser siden 2006. Her får de tilmeldte klasser tilsendt en kasse med materialer, plakater, en frisbee, vurderingsskema til børnene, materiale og guide til lærerne og info til forældrene.

Kampagnen er udviklet af Videncenter for sundhedsfremme i UC SYD. Nordea fonden har støttet projektet med fondsmidler. 350.000 skoleelever var i 2017 tilmeldt kampagnen, hvor de havde den grønne frisbee i hænderne.

Flere faktorer påvirker implementeringen

Til forsvaret præsenterede Julie Dalgaard Guldager de kontekstuelle faktorer, der kan påvirke implementeringen af en sundhedskampagne som ÅÅR. Afhandlingens data er er baseret på et spørgeskema udsendt til 5892 lærere suppleret med interviews.

- Resultaterne viser, at konteksten har betydning i forhold til, hvor effektiv lærerne opfatter implementering – f.eks. om skolen prioriterer sundhedsfremme i forvejen, om ledelsen bakker op og skolens fysiske miljø, fortalte Julie Dalgaard Guldager.

Behov for enkelt materiale

Andre resultater viser, at lærerne fandt det nemt at arbejde med kampagnen, og at barriererne for implementering var få. Den største udfordring hos lærerne var tid til kampagnen, hvilket peger på et behov for enkelt materiale, der er nemt at gå til.

Undersøgelsen viser, at alle elever kunne deltage i kampagnen, fordi eleverne havde samme udgangspunkt for frisbee’en som aktivitet. Det var ikke fodbold eller gymnastik, hvor nogle elever ville have en fordel. Det peger på, at selve aktiviteten spiller en rolle i implementeringen.

Julie Dalgaard Guldager

Ph.d.

 Styrkede og nye sociale relationer

En andet positivt resultat viste, at ÅÅR har fremmet den sociale sammenhæng i klassen. Eleverne interagerede mere på kryds og tværs, og kampagnen var med til at ændre etablerede relationer og skabe nye relationer i klassen.

Efter forsvaret trådte bedømmelsesudvalget sammen, og returnerede kort efter med en indstilling til godkendelse.

- Tillykke. Du har leveret et meget tilfredsstillende, tydeligt og forståeligt forsvar og en god præsentation, berettede Lars Breum Christiansen, Associate Professor, PhD  fra SDU.

Herefter var der lækkerier til den nyslåede ph.d., bedømmelsesudvalget, familie og venner og kollegaer.

Fakta om ph.d.’en

Vejleder på projektet er Professor Anja Leppin, Department of Public Health, SDU

Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Associate Professor, PhD Emily Darlington, Health Services and Performance Research, Claude Bernard University Lyon 1
  • Associate Professor, PhD Mette Aadahl, Department of Public Health, KU
  • Associate Professor, PhD Lars Breum Christiansen, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, SDU (chairman)

Ph.d. projektet har titlen “It has to be fun to be healthy” - Assessing the implementation and teacher-perceived effectiveness of a school-based physical activity program".

Kilder: