Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Syd- og Sønderjylland i direkte dialog med politikerne på Christiansborg

Publiceret:

Tirsdag den 28. november mødes en delegation fra Syd- og Sønderjylland med folketingspolitikere for at drøfte en udfordret fremtid for velfærdsuddannelserne samt i fællesskab finde frem til løsninger, der sikrer, at der også vil være nok velfærdsuddannede i det sydlige Danmark fremover.

Syd- og Sønderjylland har stærke erhvervsklynger, globalt orienterede virksomheder, som skaber så mange jobs, at der dagligt pendler cirka 12.000 personer ind fra Nordtyskland for at arbejde i landsdelen.
Men mindre ungdomsårgange samt mange unges fraflytning fra regionen giver store udfordringer for landsdelens velfærdsuddannelser. Derfor trækker en samlet landsdel nu i arbejdstøjet for at vende udviklingen og sikre, at der også i fremtiden bliver uddannet den nødvendige arbejdskraft til et velfungerende velfærdssamfund i det syd- og sønderjyske.
Det sker tirsdag, hvor en delegation fra UC SYD, Udviklingsråd Sønderjylland og Education Esbjerg har fået foretræde for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. 

- Der er udfordringer flere steder i landet med faldende ungdomsårgange, fraflytning og vigende optag på velfærdsuddannelserne. Vi ved, at det kræver noget af os selv at ændre på tingene, men vi har også brug for en hjælpende hånd fra Christiansborg, hvis ikke både offentlige og private virksomheder skal komme til at mangle arbejdskraft i fremtiden, vurderer rektor på UC SYD, Alexander von Oettingen, og uddyber.
- Der er særligt tale om uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, som mangler studerende – men vi begynder at se en tendens til, at også andre uddannelser bliver berørt.

UC SYD, Udviklingsråd Sønderjylland og Education Esbjerg peger på, at der fra politisk hold skal skabes et bæredygtigt økonomisk fundament for stærke uddannelser i hele landet. Det er ikke tilfældet lige nu, hvor der i det store og hele afregnes efter samme model i hele landet.

Mangel på arbejdskraft
Analyser viser, at der er mangel på flere faggrupper i store dele af Danmark. Men særligt områder uden for de fire største byer er hårdt ramte, når det kommer til både velfærd og teknologi. Derfor er Udviklingsråd Sønderjylland også stærkt interesseret i tirsdagens møde på Christiansborg.

- Udvikling inden for alle former for virksomheder kræver, at der er gode institutioner, stærke skoler, dygtige sundhedsprofessionelle og en veldrevet ældrepleje, som en del af at tiltrække arbejdskraft. Så det er helt naturligt for os at bakke op om budskaberne og den direkte dialog i Folketinget, siger Claus Schmidt, der er direktør i Udviklingsråd Sønderjylland.

Også Education Esbjerg bakker op om initiativet – og dermed ønsket om at sikre et bedre økonomisk grundlag for, at UC SYD også i fremtiden kan udbyde stærke uddannelser med høj faglig kvalitet. 

- Ved at styrke det økonomiske grundlag vil det give UC SYD mulighed for at vende udviklingen i fællesskab med områdets virksomheder og de offentlige institutioner. Vi har allerede i dag et tæt samarbejde med UC SYD om at gøre uddannelserne mere praksisnære og øge trivslen for på den måde at mindske frafaldet, ligesom vi ønsker at vende fortællingen om uddannelsesinstitutionen i mere positiv retning blandt de unge. Det er initiativer, som vi tror på og forventer os meget af, men det er selvfølgelig ikke gratis at vende udviklingen, siger direktør Lone Saaby, Education Esbjerg.

Vi giver ikke op
Der er ikke tale om nyopståede problematikker, men det er noget nyt, at de tre stærke aktører fra Syd- og Sønderjylland teamer op med en fælles front.

- Vi bliver nødt til at stå sammen som landsdel, men udviklingen er ikke enestående for vores del af landet, vi ser tilsvarende problematikker andre steder også, siger Alexander von Oettingen og forklarer, at han gerne ser en løsning, der kan bruges i hele landet uden for de store byer.

Mødet med Uddannelses- og Forskningsudvalget er en naturlig forlængelse af en møderække i efteråret, hvor UC SYD, Udviklingsråd Sønderjylland og Education Esbjerg ved forskellige lejligheder har mødtes med de folketingspolitikere, der er valgt i vores landsdel. Der er dermed tale om, at der nu er en dialog med alle politiske partier – både med de lokale fra vores område men også dem, der sidder med det specifikke politikområde.

- Jeg håber, at vi nu kan få leveret nogle budskaber, som kan være med til at skabe reelle ændringer, for det skal til at være, hvis vi ikke skal tabe flere landsdele fremover, vurderer Alexander von Oettingen, som dog også aner et lys forude.
- Det er ikke sort i sort, og hvis vi sørger for gode partnerskaber samt en finansiering, der kan være med til at udligne forskellen mellem land og by, skal vi nok klare det.