Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Sydslesvigs mindste får endnu dygtigere voksne omkring sig

Siden årsskiftet har den nye dagtilbudslov i Slesvig-Holsten stillet krav om, at pædagogmedhjælpere i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem også har en pædagogisk uddannelse bag sig. Det krav indfrier Dansk Skoleforening for Sydslesvig nu i samarbejde med UC SYD.

Publiceret:

Samtlige pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig skal de kommende år igennem et uddannelsesforløb, hvor de får løftet deres kompetencer.

Uddannelsesforløbet består af fire fagspor, der tilsammen skal sikre en pædagogisk sammenhængskraft, lokal forankring og understøtte pædagogmedhjælpernes kompetenceudvikling, videndeling og færdigheder. 

Nysgerrighed og refleksionskompetence

Dansk Skoleforening har 56 dagtilbud fordelt på 35 kommuner i Sydslesvig, hvor personalet løbende deltager på kurser med pædagogisk indhold. Personalet i foreningens dagtilbud er alle uddannet i Danmark, og de taler alle dansk.

Derfor har det været naturligt for Dansk Skoleforeningen at orientere sig mod Danmark og Den styrkede pædagogiske læreplan i den danske dagtilbudslov.

- Det første uddannelsesforløb er sparket i gang, og de første tilbagemeldinger fra lederne er positive. De oplever, at pædagogmedhjælperne har fået en væsentlig større refleksionskompetence, er blevet mere nysgerrige og spørgende, så de er anderledes klædt på til at bidrage til et godt børne- og læringsmiljø i vores dagtilbud.

Solveig Bendorff

Pædagogisk konsulent i Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Fra pædagogmedhjælpere til faglige fællesskaber

De fire fagspor skal understøtte det enkelte barn og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig taler det direkte ind i Den styrkede pædagogiske læreplan. 

På UC SYD er glæden ved det kommende samarbejde også stort. Og ambitionerne ligeså.

Vi har en ambition om at rykke ved deltagernes selvforståelse. De skal bevæge sig fra ”bare” at være pædagogmedhjælpere til blive en del af et fagligt fællesskab, der skaber trivsel, læring, udvikling og dannelse for de mindste i samfundet.

Palle-Emil Stouby

Underviser på forløbet fra UC SYD

- Det gensidige engagement er bare forrygende og et væsentligt bidrag til uddannelsesforløbets kvalitet og betydningen for det pædagogiske personale, og ikke mindst for børnene i Sydslesvig, fortæller Anja Anderskouv, uddannelseskonsulent ved UC SYD.

Samarbejdskontrakten er underskrevet, og de første pædagogmedhjælpere er allerede i gang i forløbet.

Fakta om uddannelsesforløbet

 • Uddannelsesforløbet starter i 2021 
 • Flere hundrede pædagogmedhjælpere får nye kompetencer
 • Den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grundlag er uddannelsesforløbets gennemgående indhold
 • Uddannelsesforløbet består af fire moduler om
  • Kulturelle udtryksformer og ICDP
  • Sundhed, kost og sanse motorik
  • Natur, udeliv og science
  • Specialpædagogik og digital dannelse

Uddannelsesforløbet er et samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig og UC SYD Efter- og videreuddannelse
 

Kilder:

 • Solveig Bendorff
  Pædagogisk konsulent dagtilbud
  Dansk Skoleforening for Sydslesvig
  +49 (0) 461 5047 182 / Solveig.Bendorff@skoleforeningen.org  
 • Anja Lyberth Anderskouv
  Uddannelseskonsulent 
  UC SYD Efter-og videreuddannelse
  7266 3042 | aand@ucsyd.dk