Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD har modtaget 1399 ansøgninger

Publiceret:

Rigtigt mange potentielle studerende ønsker stadig at tage en uddannelse på Syd- og Sønderjyllands største uddannelsesinstitution, og det glæder rektor sig over.

5. juli er altid en meget spændende dag for landets uddannelsesinstitutioner, for det er her, der er kvote 1-ansøgningsfrist. Dermed er det muligt at få overblikket over, hvor mange personer, der totalt set ønsker at læse på de forskellige uddannelsessteder.

- Vi har fået 1399 førsteprioritetsansøgninger, og det er vi utroligt glade for, siger rektor Ale-xander von Oettingen fra UC SYD, der særligt hæfter sig ved en markant fremgang på hele 48 procent på sygeplejeuddannelsen i Aabenraa og en fremgang på ti procent på socialråd-giveruddannelsen i Esbjerg.

De fire største uddannelser er stadig pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske, og det er vigtige professioner.

- Det er svært at forestille sig et samfund, hvor vores børn ikke kan blive passet, hvor de ikke lærer noget i skolen, hvor man ikke kan få hjælp, hvis man er på kanten af samfundet eller pleje, når livet nærmer sig sin afslutning, og derfor er jeg glad for de mange ansøgere her, forklarer rektoren.

Der er tale om et forventet fald
Der er ingen hemmelighed, at der er tale et fald i antallet af ansøgere sammenholdt med sidste år, hvor UC SYD modtog 1576 førsteprioritetsansøgninger. Faldet er dermed på 11,2 procent, hvilket blot fortsætter en tendens, der har været de senere år.

- Faldet har hele tiden været forventet, men det er altid lidt spændende at se, hvor stort det er blevet, siger Alexander von Oettingen og uddyber.

- Det er meget svært præcist at sige, hvorfor vi oplever faldene på de enkelte uddannelser, men det er en national tendens i disse år, og vores demografiske udvikling i Syd- og Søn-derjylland gør det ikke bedre. Vi har en øget fraflytning fra landsdelen, og vores uddannel-ser har det, vi kaldet et fald i attraktivitet.

Og netop det, om uddannelserne er attraktive, er rigtig svært for en institution som UC SYD at gøre noget ved.

- Det drejer sig om, at politikerne gennem mange år har bedt vores yngre generationer om at søge mod universiteterne sammenholdt med mange negative historier om lav løn og dårligt arbejdsmiljø. Det er en farlig cocktail, hvis vi rent faktisk ønsker at få flere unge ind på velfærdsuddannelserne, vurderer Alexander von Oettingen.

Mens vi venter på reformen
Der er tale om en national tendens, hvor mange af velfærdsuddannelserne er under pres. Derfor ser UC SYD sammen med landets øvrige professionshøjskoler frem mod efter som-merferien, hvor en uddannelsesreform forhåbentligt bliver landet.

- Det er svært at drive professionshøjskole med mindre og mindre hold, så derfor håber vi, at politikerne snart bliver færdige med den reform, de har lovet det sidste halve år. Men det er ikke en let opgave, og det er nok også derfor reformarbejdet trækker ud, siger Alexander von Oettingen.

UC SYD håber, at politikerne husker at indtænke, at der er behov for uddannelsestilbud i alle egne af Danmark, da alle de lokale tal viser, at en institution uddanner mennesker, der allerede bor i regionen, og at de færdige dimittender også oftest bliver i området.

Derfor fokuserer vi primært på førsteprioritetsansøgningerne
Når man søger ind via optagelse.dk, kan man søge mere end en uddannelse og vælge flere forskellige studiesteder. I den forbindelse bliver man bedt om at prioritere sine ansøgnin-ger.

UC SYD fokuserer primært på førsteprioritetsansøgerne, da UC SYD er relativt sikre på, at netop disse ansøgninger konverteres til studerende.

ind oversigt over ansøgninger til UC SYD i 2023 HER