Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD lukker skatteuddannelse og AMU-aktiviteterne

Publiceret:

Fra sommeren 2024 bliver uddannelseslandskabet i Syd- og Sønderjylland slanket, da UC SYD sætter professionsbachelor i skat på pause samt lukker alle AMU-aktiviteter.

Som et led i den store plan, der frem mod 2027 skal skabe balance i økonomien ved at finde besparelser for yderligere 30-40 millioner kroner i Syd- og Sønderjyllands største uddannelsesinstitution, UC SYD, har bestyrelsen netop besluttet at sætte professionsbachelor i skat i bero samt at lukke de forskellige AMU-kurser, der også bliver udbudt i øjeblikket.

Det betyder helt konkret, at det fra sommeren 2024 ikke længere er muligt at blive optaget på skatteuddannelsen, som derfor i løbet af de kommende år vil lukke helt ned, når de nuværende studerende er blevet færdige.

- Alle får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, men herefter er det slut, siger rektor for UC SYD, Alexander von Oettingen.

Baggrunden for lukningen af skatteuddannelsen er, at der kun er blevet optaget et par håndfulde elever de sidste to år, og at forsøget med at oprette et hold i Esbjerg heller ikke har båret frugt.

- Vi kan ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis vi skal holde liv i de små uddannelser, så det her er en direkte konsekvens af nedgangen i antal studerende generelt. Derudover er det også svært at bevare et godt fagligt miljø for både studerende og undervisere, når der er så få studerende, forklarer Alexander von Oettingen.

AMU lukker også
Selv om UC SYD er en professionshøjskole, har institutionen gennem flere år udbudt AMU-kurser på det pædagogiske område. Men det er tabsgivende.

- AMU er et rigtigt vigtigt felt, da det er med til at opkvalificere mange ufaglærte til at varetage eksempelvis pædagogiske opgaver. Men det passer ikke så godt ind i vores struktur, og da det tilmed giver underskud, vælger vi at lukke det ned, begrunder Alexander von Oettingen.

I forhold til AMU-aktiviteterne er der dog flere aktører i Syd- og Sønderjylland, så der er en forventning om, at andre blot vil byde ind.

- Det håber jeg, for AMU fungerer også som en fødekæde ind til vores PAU-uddannelser og dermed på sigt også til pædagoguddannelsen, vurderer Alexander von Oettingen.

UC SYD lukker AMU-kurserne løbende efterhånden som de forskellige kurser bliver afsluttet, og fra sommer 2024 udbyder UC SYD ikke uddannelserne længere. 

Totalt set vil lukningerne medføre en besparelse på 4,9 millioner kroner om året, når det er fuldt indfaset. Det vil dermed også få personalemæssige konsekvenser, men hvor mange, det reelt kommer til at dreje sig om, er endnu usikkert.