Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD og VIA University College modtager 3.4 millioner til et fælles forskningsprojekt om anbringelser af børn og unge

Publiceret:

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) har tildelt UC SYD og VIA University College 3.4 millioner kroner til at forske i muligheder og handlinger, når børn og unge anbringes ved familie eller netværk.
De næste tre år skal UC SYD i samarbejde med VIA University College forske i børns anbringelser – nærmere bestemt de muligheder og udfordringer der er, når børn anbringes ved andre i deres egen familie eller i deres nære netværk.
Leder på projektet på UC SYD er docent Bo Morthorst Rasmussen:

- Projektet har til formål at forbedre livsvilkårene for anbragte børn ved at styrke viden om netværksanbringelser, de socialfaglige beslutningsprocesser og samarbejdet med familie og netværk, fortæller Bo Morthorst Rasmussen.

Forløbet lige inden anbringelsen og det første år i anbringelsen er særligt kritiske faser for børn og unge. Derfor skal projektet undersøge tre kritiske faser ved anbringelser:

  • før anbringelsen besluttes
  • når typen af anbringelse besluttes
  • det første år af anbringelsen

I de tre kritiske faser er det afgørende, at det socialfaglige og socialpædagogiske personale har viden om og redskaber til at håndtere samarbejdet med og anbringelser i slægt og netværk. Derfor vil forskningsprojektet i samarbejde med centrale aktører i to kommuner undersøge de kritiske faser i netværksanbringelser for at bidrage med forskningsbaseret viden til gavn for alle aktører involveret i netværksanbringelser.

- I Danmark er det relativt få netværksanbringelser i samarbejde med slægt og netværk. Kun 8 procent af anbringelser hvert år er netværksanbringelser. Det er ret få i forhold til vores nordiske nabo, Norge med over 30 procent, som vi ellers ynder at sammenligne os med. Forskningen på området har allerede vist, at børn der anbringes i slægt eller netværk klarer sig relativt godt i forhold til børn, der anbringes i familiepleje og institutioner. Derfor er det også enormt spændende at afdække yderligere muligheder og udfordringer, når vi taler om netværksanbringelser, siger Morthorst Rasmussen.

Fakta
Lead på forskningsprojektet: Anbringelse i slægt og netværk – Udfordringer, muligheder og handlinger ved UC SYD og VIA University College er: Lene Mosegaard, dekan ph.d. ved VIA. Deltagere i projektet er Anthon Sand Jørgensen, lektor ph.d. ved VIA, Lise Jönsson Koumaditis, lektor ph.d. ved VIA, Stinne Tornøe, lektor ved VIA, Bo Morthorst Rasmussen, docent ved UC SYD, Sabina Jæger, lektor ved UC SYD og Charlotte Ørnskov, lektor ved UC SYD.