Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Når den normale skala bare ikke er stor nok!

Udmærkelser til to nyudklækkede socialrådgivere

Publiceret:

I dag har 19 nye dimittender fra socialrådgiveruddannelsen på UC SYD Aabenraa modtaget en rose som det synlige bevis for, at de nu kan kalde sig færdiguddannede socialrådgivere. Selve eksamensbeviset kommer elektronisk, og for to af de nyuddannede er det med en særlig udmærkelse. Det drejer sig om Bettina van Buren og Malene Christiansen Bonefeld. De har nemlig hele studiet igennem udvist stor flid, og i deres afsluttende eksamensprojekt har de præsteret mere, end man kan forvente, hvilket de nu er blevet hædret for.

Eksamensprojektet handler om, hvordan fædre i langt højere grad end normalt antaget bliver udsat for partnervold, og hvordan denne mangel kommer til udtryk på blandt andet socialrådgiveruddannelsen. Det viser sig blandt andet, at fædre udsat for vold rammes af forskellige barrierer i samfundet, hvilket gør, at der ikke kan sættes godt nok ind med hjælp og støtte.

-  Vi er bare megaglade for anerkendelsen og prisen, for der er tale om et problem her, lyder det fra de to studerende.

Der er brug for socialrådgivere
Kernen i hyldesttalerne var, at der virkeligt er brug for de nyuddannede socialrådgivere, og at alle kan forvente, at de både vil præge andre mennesker men også selv blive præget af deres kommende arbejde.

- I har været på en dannelses- og uddannelsesrejse under hele jeres uddannelse, og I har lært at gøre ret, overholde lovgivningen samt vide, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det skal I bruge til at handle etisk og professionelt overfor de borgere I møder, siger Camilla Moesgaard, der er studieleder på socialrådgiveruddannelsen på UC SYD.

Hun suppleres af Mie Vode Moll, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening i Syddanmark.

- Der er mange, der venter på jer. Både borgere og kommende kolleger. Og I skal vide, at der er uendeligt mange eksempler på, hvor I kan gøre jeres virke fremover, da I kommer til at udføre en nøglerolle i velfærdssamfundet, siger hun og fortsætter.

- Socialrådgiverarbejdet er fantastisk, og selv med 20 års erfaring har jeg aldrig haft en kedelig dag.

Billedtekst
Malene Christiansen Bonefeld (tv) og Bettina van Buren har netop modtaget en udmærkelse for deres flid gennem socialrådgiveruddannelsen samt deres afsluttende eksamensopgave.