Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Vi har brug for en mikro-overgangspædagogik fra børnehave til skole

Ane Bjerre Odgaard kom med ny viden om børns overgang fra
børnehave til skole, da hun forsvarede sin ph.d.-afhandling på SDU i Kolding.

Publiceret:

Ane Bjerre Odgaard, lektor på pædagoguddannelse hos UC SYD, har undersøgt og diskuteret børns overgang fra dagtilbud til skole.

Hun har analyseret en række konkrete pædagogiske aktiviteter med digitale teknologier i overgangen, hvor børn, pædagoger og lærere i fællesskab har produceret digitale bøger med fotos, lydoptagelser og tekster, der omhandler steder og ting, som børnene udpeger som væsentlige i henholdsvis børnehave, SFO og skole.

Fire dagtilbud og to skoler har bidraget til ph.d. projektet, hvor Ane Bjerre Odgaard har undersøgt overgangen i dens tre kontekster: børnehave, SFO forud for skolestart samt børnehaveklasse.

Det handler om børnenes etablering af forbindelser 

Overgange fra dagtilbud til skole er et relativt nyt forskningsfelt, og den nyeste forskning peger på, at skolelignende aktiviteter i børnehaven ikke hjælper børnene i overgangen til skolen.

I sit forsvar kom Ane Bjerre Odgaard bl.a. ind på, at en vellykket overgang ikke handler om at udligne forskellene mellem børnehave og skole, men derimod om at understøtte børnenes muligheder for at etablere forbindelser mellem de forskelligartede institutioner. 

Vi har brug for nye måder at forstå og håndtere overgangen på. Der er brug for en mikro-overgangspædagogik med fokus på de forandringer og deltagelsesbaner, som udspiller sig i børnehøjde, ikke med fokus på universelle begreber om skoleparathed.

Ane Bjerre Odgaard

Ph.d.

Rekvisitter til dialog og refleksion

Forskningsresultaterne viser, at pædagoger kan bruge teknologi i en mikro-overgangspædagogik. 

- Teknologi er ikke meningsskabende redskaber i sig selv, men de fælles, digitale produkter kan bruges som rekvisitter til dialog og refleksion, der kan understøtte børnene i at skabe mening og forbindelser i overgangen fra børnehave til skole, fortæller Ane Bjerre Odgaard.

Ane Bjerre Odgaard peger samtidig også på ulemper ved tilgangen. Børnene tilkendes ofte et ejerskab til de produkter, de laver, hvilket skaber en individuel proces, hvor man risikerer at miste blikket for børnefællesskabet. 

Ambitiøst projekt, der bidrager med ny viden

Jens Jørgen Hansen, SDU og formand for bedømmelsesudvalget, afsluttede forsvaret med en indstilling til Akademisk råd om at tildele Ane Bjerre Odgaard ph.d. graden.

Forsvaret er tilfredsstillende gennemført. Du er velartikuleret, har svaret godt og udfyldende, er meget selvrefleksiv i forhold til din afhandlings styrker og svagheder og er meget åben over for, hvad du bidrager med i dit ambitiøse projekt.

Jens Jørgen Hansen

SDU og fmd. for bedømmelsesudvalget

Efter det vellykkede forsvar var der reception for familie, venner og kollegaer.

Er du interesseret i mere information, er du velkommen til at kontakte Ane Bjerre Odgaard på 
7266 3117 | abod@ucsyd.dk Læs mere om UC SYDs Forskningsprogram for dagtilbud og skole.

Fakta om ph.d. forsvaret

Det Humanistiske Fakultet, Institut for Design og Kommunikation, har antaget Ane Bjerre Odgaards ph.d.-afhandling. 

Ph.d.-afhandlingen har titlen "Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og design-baseret studie".

Det mundtlige forsvar fandt sted onsdag den 13. november kl. 12.00 på SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Bedømmelsesudvalget bestod af

  • Lektor Jens Jørgen Hansen, SDU (formand)
  • Professor Ola Erstad, Oslo Universitet
  • Lektor Dorte Kousholt, DPU.

Ordstyrer var Marianne Wolff Lundholt, institutleder for Institut for Design og Kommunikation på SDU.