Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Realkompetencevurdering

Få adgang til videreuddannelse med dine individuelle kompetencer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

Få anerkendt de kompetencer, du ikke har papir på

Har du viden, færdigheder og kompetencer, som du ikke har papir på? Er du interesseret i en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse? Så er en realkompetencevurdering en mulighed for dig.

Du kan søge om at få anerkendt de kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem - f.eks. viden og færdigheder, du har erhvervet gennem erhvervsarbejde, tillidshverv, udlandsophold, deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter (f.eks. højskole og folkeoplysning), deltagelse i frivilligt arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter eller lignende.

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces, der består en af række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer med henblik på enten at få adgang til en uddannelse eller at få godskrevet enten et enkelt modul (fag) på en uddannelse eller en hel uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv.

Længere nede på siden finder du information om, hvordan du søger RKV.

Hvad er merit?

Hvad er merit?

Merit betyder at få godskrevet noget fra én uddannelse til en anden. Merit kan søges på baggrund af dokumenterede beståede uddannelseselementer fra en anden formel videregående uddannelse (ECTS og bekendtgørelsesbelagt). Det kan være både fra danske og udenlandske uddannelser. En forudsætning for godkendelsen er, at der er ækvivalens (høj grad af overensstemmelse) mellem det fag/modul, du har og det, du søger merit for.

Søger du merit, skal du dokumentere, at følgende nogenlunde svarer til hinanden:

 • ECTS-point
 • Læringsmål
 • Uddannelsesniveau

Du kan kun søge merit for et helt modul og du kan ikke søge merit for et afgangsprojekt.

Du kan først søge merit, når du er optaget på en uddannelse hos UC Syd. Det er gratis at søge om merit.

Du finder ansøgningsskema her

Hvad er et adgangs-, uddannelses- og kompetencebevis?

Adgangsbevis

Et adgangsbevis er et bevis, der giver dig adgang til en uddannelse, hvortil du ikke opfylder adgangskravene. Du kan få et adgangsbevis ved hjælp af en realkompetencevurdering. I realkompetencevurderingen skal du dokumentere, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kompetencebevis

Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul (fag).

Uddannelsesbevis

Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel uddannelse.

Adgangskrav til akademi- og diplomuddannelse

Adgangskrav til en akademiuddannelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Praktik under din erhvervsuddannelse tæller med som erhvervserfaring. Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget via en realkompetencevurdering.

Adgangskrav til en diplomuddannelse

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en relevant uddannelse, der som minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget via en realkompetencevurdering.

Kvalifikationsrammen

Kvalifikationsrammen er et redskab, der giver overblik over niveauet på uddannelserne i Danmark. Den viser hvilke niveauer, de offentligt godkendte uddannelser er placeret på i forhold til hinanden.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Du kan se de forskellige niveauer af uddannelser i det danske uddannelsessystem her.

Erhvervsuddannelse
En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et specifikt erhverv som fx tømrer, kok, social- og sundhedsassistent eller kontorassistent. Erhvervsuddannelser er placeret på niveau 4 i kvalifikationsrammen. Enkelte erhvervsuddannelser kan ligge på niveau 3 eller 5.

Gymnasial uddannelse
Med en gymnasial uddannelse mener der enten Højere handelseksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX), Alment gymnasium (STX) eller Højere forberedelseseksamen (HF). Alle de gymnasiale uddannelser er placeret på niveau 4 i kvalifikationsrammen.

Videregående uddannelse
En videregående uddannelse er en heltids- eller deltidsuddannelse, som bygger oven på en gymnasial eller erhvervsuddannelse. De videregående uddannelser er placeret på forskellige niveauer i kvalifikationsrammen.

 • Erhvervsakademi- og akademiuddannelser: niveau 5.
 • Bachelor, professionsbachelor- eller diplomuddannelser: niveau 6.
 • Kandidat- og masteruddannelser: niveau 7.
ECTS-point

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-point måler ikke det faglige niveau eller sværhedsgraden. Derimod angiver pointene hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

Læse mere om ECTS-point på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesretninger

Er du usikker på, hvilke akademi- og diplomuddannelser der findes, så læs mere på www.ug.dk under Voksen- og efteruddannelser.

Uddannelserne er grupperet i forskellige fagområder. Nogle akademi- og diplomuddannelser har forskellige retninger. Når en uddannelse har forskellige retninger, betyder det, at nogle moduler (fag) er fælles på uddannelsen, og nogle moduler (fag) er særlige for den enkelte retning. Fx har en akademiuddannelse i IT retningerne, "Udvikling" og "Drift". Den pædagogiske diplomuddannelse har mange retninger, fx "Læsevejledning i grundskolen", "Psykologi" og "Specialpædagogik".

Ansøgningsprocedure

Du kan søge om realkompetencevurdering ved at logge ind på nemStudie her.

Vælg realkompetencevurdering og søg Professionshøjskolen UC Syddanmark. Find den uddannelse, du ønsker at søge realkompetencevurdering til.

Du skal logge ind med MitID, når du vil ansøge om realkompetencevurdering.

Sådan gør du - step by step på nemStudie

Step 1: Screening

Ved alle typer af realkompetencevurdering skal du igennem en screening.

 • Log ind i nemStudie her.
 • I screeningen skal du oprette dig som ansøger og vælge, hvilken bevistype du søger om.
 • Du skal derefter udfylde ansøgningsskemaet trinvis. Hvis du har et CV, kan du vedhæfte det. Et CV er en oversigt over dine erhvervserfaringer, uddannelser, kurser og erfaringer fra dit arbejdsliv og fritidsliv. Hvis du ikke har et CV, kan du udfylde felterne om erhvervserfaringer og de øvrige felter.
 • I screeningen må du gerne vedhæfte dokumentation for din uddannelse, kurser og erfaringer, men det er ikke et krav.

Når du har været igennem alle trin i screeningen, skal du klikke på "Gennemse og godkend".

Når din screening er godkendt, kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.

Step 2: Ansøgning

Når du fortsætter din ansøgning, skal du logge ind i nemStudie igen og supplere din ansøgning med de oplysninger og den dokumentation, som uddannelsesinstitutionen har bedt dig om i din godkendte screening.

Når du har sørget for, at alle oplysninger og dokumentation er tilgængelige på din ansøgning, kan du indsende den til institutionen, som vil vurdere, om din ansøgning kan godkendes. Du kan som en del af vurderingen blive stillet en opgave eller blive indkaldt til en samtale undervejs i forløbet.

Institutionen kommunikerer til dig gennem nemStudie, så hvis der er brug for mere fra dig, vil du få besked om det der.

Step 3:  Afgørelse

Du får svar på din ansøgning, så snart vi har gennemført vurderingen. Din ansøgning bliver enten godkendt eller afslået. Når din ansøgning er godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis. Hvis du får et afslag, vil du få en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

Priser

Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering. 

Klagevejledning

Ønsker du at klage over et afslag, kan du sende en klage til Kvalifikationsnævnet, som er en uafhængig klageinstans, der behandler klager over afgørelser om anerkendelse af realkompetence.

Hvis du vil klage til Kvalifikationsnævnet, skal du indsende klagen til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Uddannelsesinstitutionen skal have din klage i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget afslag.

Hvis du får afslag på en ansøgning, vil det af afslaget tydeligt fremgå, hvordan du klager over afgørelsen.

Har du spørgsmål?

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder.

Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.