Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Anne-Louise er underviser på jordemoderuddannelsen

- Oplevelsen af de studerendes kæmpe udvikling gør mig stolt 

Publiceret:

Oplevelsen af de studerendes kæmpe udvikling gør mig stolt 

Fakta

Anne-Louise Karstoft Klein har undervist på jordemoderuddannelsen på UC SYD i 13 år. Selv er hun uddannet jordemoder og cand. pæd. i pædagogisk psykologi. 

Hvad er det bedste ved at være underviser på jordemoderuddannelsen? 

Det bedste er at arbejde sammen med kommende jordemødre og være med til at gøre dem vidende, reflekterende og kompetente til at varetage omsorgen for gravide, fødende og nye familier. Det er både motiverende og meningsfuldt.

Hvordan ser en typisk undervisningsdag ud på jordemoderuddannelsen? 

På en typisk uge er der tre dage med undervisning i seks eller syv 45 minutters lektioner. En dag består af et eller to forskellige fag. Undervisningen er en blanding af oplæg, refleksioner, mindre øvelser og dialog. Derudover er der workshoplektioner med praktiske øvelser, hvor man fx på fantomer simulerer graviditetsundersøgelser eller håndgreb til fødsler. Den fjerde dag i ugen arbejder de studerende i grupper med opgaver, som underviserne i de forskellige fag har udarbejdet i relation til af undervisningen.  
Ugens sidste dag er en studiedag, hvor de studerende individuelt forbereder og fordyber sig. Derudover er der indimellem planlagt to-tre dage, hvor de studerende i grupper arbejder med skriftlige opgaver. To gange i løbet af uddannelsen skriver de studerende længere, akademiske opgaver. 

Jeg er glad for at få lov til at beskæftige mig med undervisning i psykologi i forhold til at være gravid, til at føde og blive en familie – både når det forløber helt ukompliceret og når noget er svært eller kompliceret.  

Anne-Louise Karstoft Klein

Underviser på jordemoderuddannelsen

Hvilke forventninger har du som underviser til de studerende? 

Jeg forventer, at de studerende tager ansvar for egen læring og bidrager til at gøre læringsmiljøet på deres hold godt. De to ting hænger tæt sammen. For mig er et godt læringsmiljø kendetegnet ved engagement, forberedelse, deltagelse, nysgerrighed og tryghed, for når man er tryg, tør man også stille ”de dumme” spørgsmål.  

Hvordan oplever du samspillet mellem dig som underviser og de studerende? 

Jeg oplever et godt samspil med de studerende. Ofte består en del af undervisningen af oplæg, hvor jeg gennemgår noget teori. Typisk lægger det op til dialog både de studerende imellem, men også mellem de studerende og mig.  
Når de studerende er på 3. eller 5. teoretiske semester har de forinden været i praktik i et semester, så jeg tilstræber at lade dem bringe oplevelser, eksempler og undren ind i undervisningen for på den måde at gøre det indhold, jeg har planlagt, så relevant og konkret som muligt. På jordemoderuddannelsen optager vi et hold med 32 studerende hvert semester, så vi er ikke nogen stor uddannelse. Derfor har undervisere og studerende også et godt kendskab til hinanden. De studerende ved, at de altid er velkomne på mit kontor med fx faglige spørgsmål eller behov for hjælp til at planlægge et valgfrit studieforløb i slutningen af uddannelsen, som jeg er koordinator på.  

En professionsuddannelse er både teori og praksis. Hvor meget og hvordan arbejder I med koblingen mellem de to på jordemoderuddannelsen? 

På jordemoderuddannelsen arbejder vi meget med at understøtte koblingen mellem teori og praksis. Underviserne holder jævnligt møder med de jordemødre, der koordinerer uddannelsen af jordemoderstuderende ude i praksis. Målet er netop at samarbejde omkring, hvordan vi bedst skaber sammenhæng mellem teori og praksis. Derudover er alle faste undervisere uddannede jordemødre, inden de har videreuddannet sig. Det betyder, at undervisningen altid er med udgangspunkt i den jordemoderfunktion og praksis, som vi uddanner til. Der indgår masser af eksempler i undervisningen og når de studerende arbejder med skriftlige opgaver er det ofte med udgangspunkt i cases, der omhandler kliniske- og eller praktiske problemstillinger.   

Hvad er din oplevelse af de studerende muligheder efter endt uddannelse? 

Jobmulighederne er gode. De fleste nyuddannede jordemødre får ansættelse ved et fødested på et hospital og arbejder primært med fødselshjælp, men også med jordemoderkonsultationer eller på barselsafdelinger, hvor forældre og det nyfødte barn kan være indlagt i nogle dage. En del jordemødre – også nyuddannede – rejser til udlandet, fx Grønland eller Norge, for at arbejde.  
Efter nogle års arbejde med fødselshjælp får nogle jordemødre job hos praktiserende læger, på fertilitetsklinikker eller bliver selvstændige jordemødre, der fx tilbyder akupunkturbehandling og fødselsforberedelse til gravide. Andre vælger at videreuddanne sig til fx sonograf, som er specialist i ultralydsscanning, eller på master- eller kandidatniveau. Jordemoderfaget i Danmark har sin egen kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. 

Hvornår har du som underviser været allermest stolt? 

Jeg bliver enormt stolt, når en studerende har kæmpet med noget på uddannelsen – det kan være noget, der har været udfordrende enten i den teoretiske uddannelse her på skolen eller i den kliniske uddannelse i praktikperioderne – og jeg så oplever, hvordan den studerende finder sin vej i det, der er svært og kommer videre.  
Det er ikke ualmindeligt, at man som jordemoder studerende, især under praktikperioderne, kan føle sig overvældet over fagets mange facetter og det ansvar, man skal varetage som færdiguddannet. At se den studerende vokse med opgaven i kraft af arbejdet med det teoretiske stof og se den kæmpe udvikling, der er sket, når jeg møder den studerende efter semestre med praktik og arbejde med de gravide, fødende og familierne, gør mig stolt.  

Jordemoderstuderende

Læs mere om jordemoderuddannelsen

Bliv jordemoder

Vil du spille en central rolle, når en ny familie bliver til? Lær alt om graviditet, fødsel og barsel. Tag uddannelsen til jordemoder.