Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Fra jordemoder til fuldmægtig: Med en kandidat fik Sandra endnu flere jobmuligheder

Efter fire år som jordemoder har 34-årige Sandra Boel bygget oven på med en kandidatuddannelse. Dét har sikret hende et job som fuldmægtig på Sydvestjysk Sygehus, hvor hendes jordemoderkompetencer stadig kommer i spil.

Publiceret:

Sandra Boel er uddannet jordemoder. Dét er hun, fordi kontakten til andre mennesker altid har været vigtig for hende. Og siden uddannelsens afslutning i 2014 er det også hér, hun har fået nogle af de fedeste og mest adrenalinpumpende oplevelser. Både på fødegangen i Bergen i Norge og på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

-Jordemoderfaget er både enormt udfordrende, men også enormt givende. De adrenalinkick, jeg får som jordemoder, ville jeg have svært ved at få andre steder, siger Sandra.

Men da Sandra i 2017 pludselig er dén, som ligger med en nyfødt baby i armene, bliver der vendt op og ned på hendes verden. Tiden på barsel minder hende om en lyst, som begyndte at spire, allerede mens hun læste til jordemoder.

På jordemoderstudiet kommer du tidligt ud i praktik og prøver kræfter med arbejdslivet, og det er vildt fedt. Det gjorde så også, at jeg fik en nysgerrighed på at vide mere, og den nysgerrighed spøgte stadig i mit baghoved, da jeg var på barsel. Jeg fik lyst til at bygge nogle flere kompetencer på min uddannelse og finde ud af, hvordan jeg kunne arbejde med sundhed på en anden måde.

Sandra Boel

Sundhedsfaglig kandidat tæt på familien i Esbjerg

Sandra begynder derfor at undersøge muligheden for at bygge en kandidatuddannelse oven på sin professionsbachelor. Hun leder blandt de sundhedsvidenskabelige kandidater, fordi sundhed stadig er dét emne, som interesser hende mest. Og i sidste ende falder valget på Folkesundhedsvidenskab, som hun søger ind på i 2018.

-Folkesundhedsvidenskab tiltalte mig mest, fordi det er en meget bred sundhedsfaglig uddannelse, hvor du stadig kan tage forskellige specialiseringer undervejs, og du har mulighed for at komme i praktik. Med den ville jeg kunne gå fra at have den der helt, helt nære patientkontakt som jordemoder til at se det hele mere fra oven og være en del af planlægningen, fortæller Sandra.

Som et ekstra plus ligger uddannelsen på Syddansk Universitet i Esbjerg – i samme by, hvor Sandra bor med sin mand og to børn. 

Mine børn var små på det tidspunkt, så selvfølgelig var det også et stort plus, at uddannelsen ligger i Esbjerg. Men rigtig mange af mine medstuderende kom langvejs fra, fordi undervisningen netop er tilrettelagt sådan, at pendlerne også kan nå at være med.

Sandra Boel

Sandra Boel på fødegangen på Sydvestjysk Sygehus, hvor hun netop har taget imod et barn.
Som jordemoder har Sandra også haft glæden af at tage imod sin venindes datter. Privatfoto.

Kan koble teori på praksiserfaring

Ligesom det kan være udfordrende at gå fra bachelor- til kandidatniveau, kræver det også noget at gå fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse. Hér handler det særligt om lære at tænke og arbejde akademisk.

-Der er nogle kompetencer inden for statistik og metode, som man ikke i samme omfang har på en professionsbacheloruddannelse, som man har på en almindelig bachelor. De kompetencer fik jeg dog mulighed for at tilegne mig på et adgangskursus, som jeg skulle tage hen over sommeren op til studiestart. Det var én uges intens undervisning, og det var fint allerede hér at blive forberedt på niveauet, og hvad der forventes af én, siger Sandra.

På kandidatstudiet er de en god blanding af studerende med professionsbachelor- og med bachelorbaggrund. Nogle kommer direkte fra skolebænken, mens andre har været væk fra studierne i flere år. I Sandras tilfælde er der gået fire år, og selvom dét at studere i første omgang virker fjernt, ender arbejdserfaringen med at blive hendes største fordel på kandidatstudiet.

Det bliver hurtigt abstrakt, hvis du ikke kan knytte teorien til noget konkret, men fordi jeg havde haft en masse oplevelser på fødegangen, evnede jeg at koble teorien til praksis. Så dét, at jeg havde viden og faglighed med i rygsækken, viste sig at blive en kæmpe fordel for mig.

Sandra Boel

Fra specialist til generalist – og flere jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab giver Sandra mulighed for at dykke ned i emnet ”risikokommunikation”, som hun har beskæftiget sig meget med som jordemoder. Hér ligger der et stort ansvar i at fortælle den gravide om risikoen for misdannelser, fosterskader og komplikationer.

-Inden for jordemoderfaget og generelt inden for sygehusvæsenet har vi en kæmpe udfordring i at kommunikere risici. De gravide handler jo på baggrund af dét, som vi jordemødre fortæller dem, og derfor er det virkelig vigtigt at vide, hvordan du skal kommunikere til fødende, og hvordan de opfatter det, forklarer Sandra og tilføjer:

Vi jordemødre gør jo alting af bedste mening, men det er ikke altid, det, vi siger, bliver modtaget på den måde, som vi tiltænker det. Vi ønsker netop, at de gravide kan træffe nogle informerede valg, og derfor synes jeg, det var enormt oplagt, vigtigt og spændende at specialisere mig i risikovidenskab.

Sandra Boel

Men det er ikke kun risikovidenskab, som Sandra er blevet endnu skarpere på. Hun har også fået nye kompetencer inden for analyse og sundhedsplanlægning, som betyder, at hun også kan søge jobs uden for fødegangen. Blandt andet jobbet som fuldmægtig i Økonomi og Planlægningsafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, som bliver hendes i november 2020.

-Jeg havde egentlig glemt, at jeg havde søgt jobbet, da jeg blev indkaldt til samtale, for jeg troede ikke, jeg havde forudsætningerne for at sidde i en økonomi- og planlægningsafdeling. Men kandidaten giver mig netop en bred vifte af kompetencer, som gør, at jeg kan varetage mange flere funktioner. Jeg skulle lige minde mig selv om, at jeg er gået fra at være specialist til at være generalist, siger Sandra.

Sandras gode råd til dig, der overvejer en kandidat

  • Prøv først kræfter med virkeligheden: : Jeg kan anbefale at komme ud og prøve kræfter med praksis, inden du læser videre, for du kan tage så meget viden og erfaring med fra dit arbejdsliv og ind i dit studie.
  • Børn behøver ikke være en hindring: : Jeg læste, mens jeg havde små børn, og det var ikke et problem for mig. Tværtimod gav det mig mulighed for at have dem mere hjemme – og mindre tid i institution.
  • Mærk efter, inden du vælger: : Vil du fordybe dig i din faglighed og blive endnu mere specialiseret - eller vil du udvide tragten for at få flere karrieremuligheder? Det er vigtigt at mærke efter, inden du vælger din kandidatuddannelse.

Attraktiv hybrid for arbejdsgivere

I planlægningsafdelingen er Sandra tovholder på mange forskellige projekter og opgaver. Lige nu er hun for eksempel med til at udarbejde materialet for den kommende femårige strategi for Sydvestjysk Sygehus, og så sidder hun og laver store rokadeplaner for ansatte og afdelinger, som skal flyttes rundt og genhuses under ombygningen af sygehuset.

Jeg er involveret i mange forskellige opgaver og har mange samarbejdspartnere. Jeg arbejder meget løsningsorienteret, og min rolle er at få projekterne til at glide mellem de ansatte. Det relationelle var også rigtig vigtigt som jordemoder, hvor jeg skulle kunne kommunikere med mange forskellige mennesker og afkode dem lynhurtigt, når situationen pludselig ændrede sig på fødestuen. Så mine kommunikative evner og min omstillingsparathed bruger jeg rigtig meget i mit nye job.

Sandra Boel

I jobbet som fuldmægtig kommer hun også med værdifuld viden om anatomi og sygdomslære – og om dét at være en del af det udførende led på Sydvestjysk Sygehus.

-Jeg har en forståelse for, hvad det vil sige at være på gulvet, og jeg har en stor respekt for alle ansatte fra det udførende led. Dét er vigtigt, nu hvor jeg sidder i administrationen, som arbejder tæt sammen med ansatte fra både det udførende led og direktionen, siger Sandra og fortsætter:

-Fordi jeg skal servicere og arbejde tæt sammen med de forskellige afdelinger, er det samtidig utroligt rart, at jeg kommer med en viden om anatomi og sygdomme og forstår de latinske ord. Dét giver mig en vis tryghed, selvom jobbet er nyt, og jeg har skullet lære at være i stillingen. 

Én gang jordemoder, altid jordemoder

Lige nu er Sandra rigtig glad for jobbet som fuldmægtig. Men det betyder ikke, at hun ikke stadig finder glæde i sin titel som jordemoder. Og det betyder heller ikke, at tiden som jordemoder er lagt endegyldigt bag hende.

Jeg vil altid være jordemoder, og det kan godt være, jeg skal arbejde som jordemoder igen en dag. Jeg føler ikke, at det ene udelukker det andet, og jo mere erfaring jeg får, jo flere muligheder ser jeg måske også. Men jobbet som fuldmægtig giver mig en stor glæde, fordi jeg får lov til at være en del af så mange store projekter, som jeg aldrig havde forestillet mig. Og det gør mig glad at vide, at jeg nu bare har endnu flere strenge at spille på.

Sandra Boel

Jordemoder

Du lærer alt om graviditet, fødsel og barsel. Uddannelsen udvikler dig både personligt og fagligt.

Optagelse: Kvote 1 og kvote 2