Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Studieportræt

Josefine læser til bioanalytiker

- man kan få rigtig meget ansvar, hvis man selv søger det 

Publiceret:

Josefine skiftede fra kemiingeniør til bioanalytiker 

- og nu er hun halvvejs på uddannelsen
 

Fakta

Josefine Andrea Hallum er 27 år og læser til bioanalytiker på UC SYD i Esbjerg.

 
På bioanalytikeruddannelsen får Josefine udfordret sine grænser samtidig med at der er plads til livet ved siden af skolen – og så har uddannelsen også ført hende på et spændende ophold i udlandet.    

Hvorfor har du valgt at uddanne dig til bioanalytiker? 

Det var egentlig lidt et tilfælde. Jeg ville oprindelig gerne ind på farmakonomuddannelsen, men der var ikke plads og jeg ville ikke vente et helt år mere, så jeg gik på ug.dk og ledte efter en uddannelse i Esbjerg, der havde noget med biokemi, som har min store interesse.

Der faldt jeg over bioanalytikeruddannelsen og rigtig meget passede godt på mine interesser med analyser, laboratoriearbejde, biokemi, anatomi og sygdomslære og så kunne det ikke være anderledes – og et par måneder efter startede jeg på uddannelsen på UC SYD.

Josefine Andrea Hallum

Bioanalytikerstuderende

Jeg har tidligere været i gang med uddannelsen til kemiingeniør og blev faktisk oplyst, at jeg kunne få merit for dele af bioanalytikeruddannelsen, men det valgte jeg fra.
Dels er det rart at få tingene genopfrisket, men det er også godt at få dem lært i den kontekst, som de er relevante for, for det er jo en anden kontekst, når det ikke længere er ingeniørarbejde, men bioanalytikerarbejde.  

bioanalytikerstuderende, Josefine, studieportræt

Hvordan oplever du hverdagen på bioanalytikeruddannelsen? 

Skolehverdagen er rimelig overskuelig. Selvfølgelig med noget ekstra pres op til eksamener, men det er jo lige meget hvilken uddannelse, man går på, tænker jeg. Det er udfordrende, men også spændende. Jeg oplever en god balance i hverdagen, hvor uddannelsen også giver plads til mit ret hektiske fritidsliv. I forbindelse med praktik udenbys kan jeg selvfølgelig blive lidt udfordret, men det løser sig. I den normale skolehverdag er der god tid til fritid også.  

Jeg bruger ca. 25 timer om ugen på campus, men det skifter i perioder, hvor der fx er gruppeprojekter. Dertil kommer lektielæsning.

Jeg oplever, at samarbejde fylder rigtig meget på bioanalytikeruddannelsen. Man arbejder sjældent helt alene. Man kan godt arbejde selvstændigt, men der er stadig nogen omkring en. Det gælder både på skolen og i praktikken.

Josefine Andrea Hallum

Bioanalytikerstuderende

På uddannelsen er der også rigtig gode muligheder for at komme til udlandet i enten praktik eller som del af specifikke programmer. Jeg har været afsted i en uge, hvor jeg blev introduceret for en masse teori, hvor efter vi valgte et emne at fokusere på. Her blev vi givet en problemstilling, som vi så skulle lave et produkt og en løsning ud fra. Det var utroligt givende både fagligt og personligt.   

Hvordan oplever du sammenhængen mellem teori og praksis? 

Min oplevelse er, at der er en god sammenhæng mellem teori og praksis. Teorien vi får på skolen giver mening, når vi kommer ud i praktik. Forud for praktikken på første semester har man ikke nået at lære ret meget og derfor giver det også god mening, at det først og fremmest er en ”kigge-praktik”, man kommer ud i. Særligt i praktikken på tredje semester bruger man rigtig meget, hvad man har lært på skolen.  

Min oplevelse er, at der er god plads til at være studerende, når man kommer ud i praktik. Den første praktik er som sagt ”kigge-praktik”, hvor man mest af alt er vedhæng, men efterfølgende bliver man kastet ud i ting, som man selv er ansvarlig for. Undervejs er der selvfølgelig en vejleder, der guider, men man kan få rigtig meget ansvar, hvis man selv søger det. Vejlederne antager, at du langt hen ad vejen selv siger til og fra. At du selv mærker efter dine egne grænser, så hvis man ikke siger, at man gerne vil have ansvaret, så får man det heller ikke.

For mig handler praktikken rigtig meget om hele tiden at skubbe til mine egne grænser, men stadig være tro mod dem. Det er meget lærerigt.  

Josefine Andrea Hallum

Bioanalytikerstuderende

Hvad drømmer du om at bruge din uddannelse til? 

Jeg er stadig lidt splittet i forhold til, hvor jeg præcis gerne vil ende henne. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal arbejde som bioanalytiker. Jeg ved, at man kan få nogle kurser, hvis man fx gerne vil arbejde i patologien, så kan man få et skærekursus, hvor man lære hvordan man udskærer visse prøver. Det kunne jeg godt tænke mig, men med primært fokus på bioanalytisk arbejde.  

Foto af studerende

Læs mere om bioanalytikeruddannelsen

Bliv bioanalytiker

Tag uddannelsen til bioanalytiker og hjælp lægen med at stille en diagnose, og undersøg om en behandling virker. Bioanalytikerne er sundhedsvæsenets detektiver.