Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Sonni underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Publiceret:

Fakta

Navn: Sonni Thelmark 

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Undervisererfaring: 2 år ved UC SYD og 15 år ved UC Lillebælt 

Uddannelse: Cand. Scient.  

- Min vigtigste rolle er at udvikle og flytte mine studerende fagligt og personligt 

 

Hvad er det bedste ved at være underviser på sygeplejerskeuddannelsen?  

Mødet med de studerende er det bedste ved at være underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Det er et privilegie at jeg som underviser kan være med til at facilitere, at de studerende flytter sig fagligt og personligt i løbet af den tid, de er studerende ved UC SYD.  

Hvordan ser en typisk undervisningsdag ud på sygeplejerskeuddannelsen?  

Alle dage er forskellige, men en typisk undervisningsdag kan starte kl. 8.15 og slutter kl. 15.30. Her har de studerende klasseundervisning mellem 2 til 8 lektioner, hvor der typisk vil være undervisning i forskellige fagområder på samme dag. 

De har også lektioner i simulationslokalerne, hvor de kan afprøve deres færdigheder i en simuleret situation. Desuden vil der typisk være en studiedag om ugen, hvor der er undervisningsfri og tid til, at man kan fordybe sig i bøgerne hjemme eller her på skolen - ligesom man kan forberede sig til kommende undervisning.  

Hvordan arbejder sygeplejerskeuddannelsen med koblingen imellem teori og praktik? 

Vi forsøger hele tiden at arbejde med en kobling mellem, hvad vores studerende lærer i undervisningen og det, de oplever ude i praksis. Man kan sige, at sygepleje er hovedfaget, og alle andre fag er støttefag til sygeplejen. Desuden har vi simulationslokaler, hvor teori og praksis hænger sammen. Her er der dels skemalagte lektioner, og dels kan de studerende bruge lokalerne i deres studietid.  

På sygeplejerskeuddannelsen kommer vores studerende hurtigt ud i praksis. Derfor er vores erfaring også, at de hurtigt får en god tilknytning til en klinisk vejleder, der kan sætte erfaring på teorierne.  

Sonni Thelmark

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Hvilke forventninger har du som underviser til de studerende?  

Jeg har overordnet en forventning om, at de er nysgerrige på at lære om det at være sygeplejerske. Det handler også om at være opsøgende og fordybe sig i de forskellige discipliner, som det kræver, når man uddanner sig til sygeplejerske.  

Jeg har også en forventning om, at de møder forberedte ind til undervisning.  

Hvordan er samspillet mellem dig som underviser og de studerende?  

Som underviser og studerende, har vi hver vores rolle. Der studerende skal være interesserede og nysgerrige på professionen - herunder de mange forskellige discipliner i faget. Mit ansvar er at have styr på det faglige niveau samt den pædagogiske tilgang, og ikke mindst at være hovedansvarlig for at skabe et klasserum, der bygger på gode relationer og tryghed: En vigtig forudsætning for, at en fornuftig læring kan finde sted.  

Hvad er din oplevelse af de studerendes muligheder efter endt uddannelse?  

Det danske sundhedssystem efterspørger vores kvalificerede sygeplejersker, som kan gøre en forskel, både på sygehusene og i kommunerne. Så mulighederne er mange og forskelligartede. Desuden har de mulighed for at læse videre på forskellige efteruddannelser og kandidatuddannelser, herunder kandidat i sygepleje, cand.cur.  

Hvornår har du som underviser været allermest stolt?  

Jeg har haft mange både små og store oplevelser i mine over 20 år som underviser. Men generelt giver det mig en god oplevelse, når jeg kan skabe forudsætningerne for, at dagen bliver god for mine studerende.  

Vi kan alle have en dårlig dag, og det bedste er, når jeg kan være med til at ændre frustrationer til glæde og smil efter fire lektioner.  

Sonni Thelmark

Underviser på sygeplejerskeuddannelsen

Jeg bliver også rigtig stolt, når jeg kan hjælpe mine studerende med deres personlige udfordringer gennem samtaler og øvelser, så de kan udvikle sig.  

Sygeplejerskestuderende

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.
Bliv sygeplejerske

Tag hovedparten af dit studie online

Læs til sygeplejerske på nettet

På den delvist digitale sygeplejerskeuddannelse får du både friheden til at tilrettelægge dine egne studier og praksistid til at øve faget.