Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Tanja underviser på socialrådgiveruddannelsen

- Det er et privilegie at følge de studerendes dannelsesrejse ind i professionen

Publiceret:

Tanja underviser på socialrådgiveruddannelsen

Fakta

Tanja Juul Mikkelsen er underviser på socialrådgiveruddannelsen på UC SYD. Her har hun undervist i godt tre år. Selv har hun en professionsbachelor i socialt arbejde og en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi.

Hvad er det bedste ved at være underviser på socialrådgiveruddannelsen?

Det bedste ved at være underviser på socialrådgiveruddannelsen er at se den store udvikling, der sker fra de studerende starter på 1. semester til de færdiggør deres professionsbachelor på 7. semester. Der foregår en kæmpemæssig dannelsesrejse ind i socialrådgiverprofessionen og det er et privilegie, at man som underviser, kan følge denne udvikling og være med til at bidrage til, at den studerende går ud i verden med masser af mod på sit kommende arbejdsliv og virke som socialrådgiver. 

Hvordan ser en typisk undervisningsdag ud på socialrådgiveruddannelsen?

Undervisningsdagen består som regel af en vekselvirkning mellem oplæg med afsæt i dagens litteratur kombineret med forskellige gruppeøvelser og masser af dialog mellem underviser og de studerende. På socialrådgiveruddannelsen kører vi så vidt muligt med holdundervisning, hvor der bliver skabt et rum og en kultur omkring holdet, der gør det til et trygt læringsmiljø, hvor der er mulighed for at ytre tanker, ideer og spørgsmål hvis der er noget man synes er vanskeligt fx ved dagens litteratur.

Udover det individuelle arbejde, der ligger i at være studerende på en videregående uddannelse, prioriterer Socialrådgiveruddannelsen studiegruppearbejdet højt. Eksempler kan være Midtvejsopgaven på 1. semester, hvor man i studiegrupper arbejder med en socialfaglig problemstilling med afsæt i en case. Dette får studiegrupperne studiedage til, hvor man selv har ansvaret for at planlægge og tilrettelægge studiegruppearbejdet med de øvrige gruppemedlemmer. Min oplevelse som underviser er, at der er en god vekselvirkning mellem dels holdundervisning, arbejde i studiegrupper og selvstændige studiedage til fordybelse for den enkelte.

Hvilke forventninger har du som underviser til de studerende? 

Først og fremmest har jeg en forventning om, at man som studerende deltager aktivt i undervisningen og medvirker til at skabe en god kultur på holdet. Som undervisere har vi naturligvis et stort fokus på at sætte rammerne for en god holdkultur på studiet, men vi kan ikke gøre det alene. Vi skal have de studerende med. Derudover må man som studerende, i min optik, gerne mærke, at man går på en videregående uddannelse.

Nogle gange er det svært at være studerende, men der er det bare så vigtigt at være nysgerrig på egen læring og gøre det så godt man kan. Og så bidrager undervisningen forhåbentlig med at gøre det svære – mindre svært. Det er en dannelsesrejse at uddanne sig til en profession og den rejse kan nogle gange være udfordrende og der er det så vigtigt, at man som studerende ved, at man kan søge støtte både hos medstuderende, undervisere og studievejledningen

Tanja Juul Mikkelsen

Underviser på socialrådgiveruddannelsen

Hvordan er samspillet mellem dig som underviser og de studerende? 

Jeg er meget nysgerrig på, hvad de studerende gør sig af tanker om alle de spændende emner og problemstillinger, som vi berører i undervisningen. Derfor er det essentielt for mig at inddrage de studerende på en vedkommende og meningsgivende måde. Derudover bruger jeg en del tid på at evaluere på undervisningen sammen med de studerende. Hvad har fungeret godt, hvad har fungeret mindre godt osv. Derudover er min dør altid åben, hvis de studerende har spørgsmål om stort og småt, hvilket jeg også mærker, at de benytter sig af. 
En professionsuddannelse er både teori og praksis.

Hvor meget og hvordan arbejder I med koblingen mellem de to? 

Vi gør rigtig meget for at inddrage praksis i vores undervisning, for det bliver bare meget mere spændende og også forståeligt, når vi inddrager praksis i forbindelse med undervisningen. Og vi starter tidligt. Allerede på 1. semester har vi praktikerdag, hvor de studerende kommer til at møde repræsentanter for mange forskellige måder at arbejde med socialt arbejde på fx børn og familieområdet, beskæftigelsesområdet og voksen udsatte området. Når jeg underviser på 6. semester, benytter jeg mig i den grad også af praksis fx hvis vi skal blive klogere på en bestemt socialfaglig metode som fx IPS metoden (individuelt planlagt job eller uddannelse med støtte).  Der sker noget i undervisningslokalet, når de studerende har læst en fagfællebedømt artikel i ’Udenfor nummer’ omkring metoden og de så hører fra socialrådgivere fra praksis, hvordan de helt konkret arbejder ud fra denne metode i praksis. 

Hvad er din oplevelse af de studerendes muligheder efter endt uddannelse?

Jeg oplever heldigvis rigtig mange studerende, der allerede har jobs, når de bliver færdige med deres bacheloreksamen.

Tanja Juul Mikkelsen

Underviser på socialrådgiveruddannelsen

Helt aktuelle eksempler på stillinger har været socialrådgiver på sygedagpengeområdet, socialrådgiver i en børn- og familie afdeling, socialrådgiver på et botilbud og mange andre interessante stillinger både inden for forvaltnings og tilbuds regi. Derudover har jeg flere studerende, der er blevet optaget på Aalborg Universitets kandidatuddannelse i socialt arbejde, så mulighederne er mange. 

Hvornår har du som underviser været allermest stolt?

Jeg er allermest stolt, når jeg formår at formidle noget teori, der kan være vanskeligt, på en sådan måde, at de studerende dels forstår det, men også kan omsætte det til enten en case, deres egen praktikoplevelser eller en anden praksiskontekst, der giver dem en forståelse for det spændende felt, der udgør det sociale arbejdes praksis. 

Julie Jessen, socialrådgiver, banner 2

Læs mere om socialrådgiveruddannelsen

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.