Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

CFU-kurser og arrangementer

Kontaktperson
Kursussekretær Pernille Viuff
psvi@ucsyd.dk I 7266 3312

ucsyd.dk/cfu
01

Faglige CFU-dage

Vi tilbyder faglige CFU-dage, så du kan opleve en hel dag fyldt med ny viden og konkrete undervisningsideer, du kan få med hjem til din klasse.

Matematikfagets dag 2024

08-08-2024 (Haderslev)

Matematikfagets dag

Samfundsfaglærerens dag

23-10-2024 (Jelling) | 24-10-2024 (Roskilde)

Historielærernes dag

Billede - Pixabay92758

29-10-2024 (Esbjerg)

Håndværk- og designfagets dag

Turen til Folketinget

04-11-2024 og 11-11-2024 (Folketinget)

Turen til Folketinget

Danskfagets dag 2024-2025

21-11-2024 (Esbjerg)

Danskfagets dag

Sproglærernes dag

05-03-2025 (Esbjerg)

Sproglærernes dag

Samfundsfaglærerens dag

18-03-2025 (Aarhus) | 19-03-2025 (Roskilde)

Samfundsfaglærernes dag

Musikfagets dag

2025 (Haderslev)

Musikfagets dag

02

Prøvekurser og gratis kurser

Vi har selvfølgelig prøvekurser på programmet, så du kan føle dig velforberedt til den del.
Ved du, at CFU også tilbyder kurser og arrangementer, hvor det er helt gratis at deltage? 

Dansk

Gulddrys til din årsplan, Indskoling - gratis kursus

Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer. Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Esbjerg 15-05-2024 - Pris: Gratis.

Kurset gennemføres – der er ledige pladser.

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Gulddrys til din årsplan, Mellemtrin - gratis kursus

Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer. Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Esbjerg 23-05-2024 - Pris: Gratis

Kurset gennemføres – der er ledige pladser.

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Klar til FP9 og FP10 prøverne

Et kursus for dig der skal have elever op til afgangsprøven og gerne vil være sikker på, der er styr på det hele. Vi vil, på dette kursus, gennemgå prøvevejledningen for afgangsprøven i dansk.

Haderslev 05-03-2025 | Esbjerg 06-03-2025
Pris: 600,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Matematik

FP9 i matematik – den skriftlige prøve - webinar

Med udgangspunkt i prøverne fra maj 2024 drøfter vi: Krav til elevernes besvarelser, bedømmelsen - hvad lægges der vægt på m.m.

Webinar 20-03-2025
Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

FP9 i matematik – den mundtlige prøve - webinar

Vi kommer bl.a. til at drøfte: Prøvevejledningen, kompetencerne i prøven, krav til bl.a. tekstopgivelser, prøveoplæg og elevernes arbejde med prøven, hjælpemidler og bedømmelsen.

Webinar 06-03-2025
Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Engelsk

Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk - gratis kursus

Besøg udlånssamlingen i Jels og se nye og kendte materialer til fremmedsprogs-undervisning, samt netværke og videndele og hør nyt fra engelsk og tysk.
Haderslev 18-06-2024 | Esbjerg 20-06-2024
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Prøverne i engelsk

Kom på kurset og få styr på de mundtlige og skriftlige prøver i engelsk, hvor vi tager udgangspunkt i den nyeste prøvevejledning.
Der vil være ny inspiration til din årsplan: tekster, film & tv, aktuelle temaer og forløb til aldersgruppen. Og sidst men ikke mindst tid til en god snak med andre kollegaer.

Haderslev 26-11-2024 | Esbjerg 05-12-2024
Pris: 600,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Vær på forkant med din årsplan - gratis kursus

Besøg CFU og se de spændende nye og kendte materialer til din fremmedsprogsundervisning fra vores udlånssamling. Der vil være mulighed for at netværke og videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.

Esbjerg 20-05-2025 | Haderslev 22-05-2025
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Tysk

Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk - gratis kursus

Besøg udlånssamlingen i Jels og se de spændende nye og kendte materialer til din fremmedsprogsundervisning. Der vil være mulighed for at netværke og videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.
Haderslev 18-06-2024 | Esbjerg 20-06-2024
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Startklar til prøverne i tysk - webinar

Få en kort orientering omkring prøveformen i kulturfagene, samt en gennemgang af prøveforløbet. Der vil også være mulighed for spørgsmål og evt. vidensudveksling mellem kolleger, samt tips og tricks.

Webinar 12-12-2024 | Webinar 07-01-2025
Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Vær på forkant med din årsplan - gratis kursus

Besøg CFU og se de spændende nye og kendte materialer til din fremmedsprogsundervisning fra vores udlånssamling. Der vil være mulighed for at netværke og videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.

Esbjerg 20-05-2025 | Haderslev 22-05-2025
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab

Prøven i historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Få en kort orientering omkring prøveformen i kulturfagene, samt en gennemgang af prøveforløbet. Der vil også være mulighed for spørgsmål og evt. vidensudveksling mellem kolleger, samt tips og tricks.

Esbjerg 20-02-2025 | Haderslev 25-02-2025
Pris: 600,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Læremidler til din undervisning i de 3 kulturfag - gratis kursus

Hurra så er sommerferien ovre og vi sprudler af virkelyst. Vi fejrer med læremidler, kaffe og kage! Så mød op hvis du vil opdateres på dit fag i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Esbjerg 21-08-2024 | Haderslev 28-08-2024
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Holocaust og andre folkedrab – gratis kursus

Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet - hvad er det nye? Holocaust er på historiekanon og er stadig oplagt at inddrage i andre fag. Få den nyeste viden og inspiration til konkret undervisningspraksis.

Haderslev kursusdag 1: 18-09-2024. Haderslev kursusdag 2: 05-11-2024
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)

SSF Kickoff dag - gratis kursus

Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold til egen og andres sundhed, seksualitet og trivsel?
På Kickoff-dagen får I hjælp til at starte en indsats og styrke jeres skoles arbejde med SSF som obligatorisk emne i folkeskolen.

Mandag d. 2. september 2024 kl. 13.00-16.00 på UC SYD campus Haderslev 
Tirsdag d. 3. september 2024 kl. 13.00-16.00 på UC SYD campus Esbjerg
Onsdag d. 4. september 2024 kl. 13.00-16.00 på CFU i Jels
Torsdag d. 5. september 2024 kl. 13.00-16.00 på UC SYD campus Aabenraa

Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Kursus i SSF på CFU eller på din skole - gratis kursus

Bliv klædt på ift. faghæftet, didaktikken samt i tre udvalgte temaer (Krop og pubertet. Normer og idealer. Køn og seksualitet). Du får handouts med konkrete opgaver til alle trin og temaer samt tid til at kigge på SSF i egen praksis. Kurset er for lærere, pædagoger og sundhedsplejersker og kan også foregå på din skole, hvis I er tre eller flere, der deltager.
Kontakt Mia Lund Hartmann om kursus på skolen.

P.t. ingen dato, men kurset kan rekvireres - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Kursus i SSF for ressourcepersoner. Med et særligt fokus på køn – et gratis forløb

Kurset er for lærere, pædagoger, tovholdere m.m., som vil gå dybere ned i det obligatoriske emne, eller som er eller skal være ressourceperson på skolen.
Kurset foregår på CFU og varer 15 timer, som fordeles over 3 mødegange med onlinesparring imellem. Der vil være fokus på faghæftet, læremidler, udvalgte temaer, egen praksis og erfaring samt vejledning af kolleger.

Bemærk: 3-dages forløb: Esbjerg 25-09-2024 | Esbjerg 06-11-2024 | Esbjerg 04-12-2024
Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

03

Gratis oplæg til din skole

Gode og gratis tilbud til din skole - oplæg, som du fx kan bestille til dit næste møde i dit fagudvalg. Vi vil nemlig gerne møde dig og dine kolleger og byde ind med inspiration, så du får mulighed for at variere din undervisning med forskellige læremidler.

Dansk

Undersøgende og eksperimenterende litteraturundervisning

Du vil med dette oplæg blive inspireret til, hvordan I kan arbejde med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til litteraturen i dansk. Der vil være bud på konkrete ideer med udgangspunkt i værker fra udlånssamlingen. 

Pris: Gratis

[ Se beskrivelse og bestil ]

Matematik

Fokus på matematisk tænkning og på kompetencerne gennem spil

Ved oplægget vil du finde inspiration til, hvordan du bruger forskellige slags spil til at fremme elevernes matematiske kompetencer, strategitænkning samt samarbejde og aktiv deltagelse. Oplægget vil byde på nogle spilleaktiviteter efterfulgt af kollektive didaktiske refleksioner.

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Oplægget har fokus på at rette opmærksomheden mod den matematik, der er allerede findes omkring os i hverdagslivet. Med udgangspunkt i CFU-materialet ”Alle er med - Matematikaktiviteter i børnehaveklassen” vil vi arbejde med konkrete aktiviteter, som har til hensigt at udvikle de fire elementer, der udgør matematisk opmærksomhed: tal, antal, figurer & mønstre og sprog & tankegang.

Engelsk

Leg og tidlig læsning i engelsk

Læsning i de yngste klasser kalder på nye metoder, en anderledes og legende tilgang til læsning i engelsk.
Udvalget af materialer er stort og farverigt: Nye billedbøger, spil, videoer fra YouTube, digitale værktøjer og mange andre sites på nettet. 

Få et kursus ud på din skole, som giver en hands-on intro til leg og tidlig læsning. Du får spændende ideer til din undervisning og forløb med fokus på læsning og ordforråd.

Pris: Gratis

[ Se beskrivelse og bestil ]

Læsning og tekster i engelsk

Læsning booster dine elevers sprogindlæring både mundtligt og skriftligt, men den fælles bog på klassen kan være en udfordring i en engelskundervisning med stor faglig spredning.

På kurset vil vi arbejde med ideer, aktiviteter og ressourcer, som kan klæde dig på til at arbejde med tekstlæsning i udskolingen.

Pris: Gratis

[ Se beskrivelse og bestil ]

Tysk

Spiele im Deutschunterricht

Denne workshop har fokus på spil i tyskundervisningen og undersøger især bræt- og kortspils potentiale.

Vi afprøver forskellige spil og reflekterer over, hvilke kognitive, sproglige og sociale færdigheder der fremmes gennem dette læremiddel.

Pris: Gratis

[ Se beskrivelse og bestil ]

Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab

Er du og dine elever klar til den postfaktuelle virkelighed?

Morgendagens samfund bliver så vild, at nærmest ingen har set det. Her får I oplæg krydret med læringsaktiviteter om den største udfordring til demokratiet, nemlig at teknologien overhaler dig, demokratiet og dine rettigheder indenom.

Pris: Gratis

[ Se beskrivelse og bestil ]

 

04

Tilmelding via nemStudie

Vi håndterer nu tilmeldinger via nemStudie.dk hvor du for at tilmelde dig et kursus skal logge ind og "ansøge" om optagelse på kurset. 

I PDF-dokumentet herunder kan du se hvordan du tilmelder dig:

05

Vores samarbejdspartnere udbyder

CFU-Dansk-Tysk-COLOURBOX51535796x450

Dato på vej

Dansk-Tysk lærerkonference

CFU-SandbjergGods

Dato på vej

PLCF Sandbjerg konferencen