Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

CFU-kurser og arrangementer

Kontaktperson
Kursussekretær Pernille Viuff
psvi@ucsyd.dk I 7266 3312

Book læremidler i mitCFU
01

DANSK

Indskoling

Gulddrys til din årsplan - Indskoling

Majbritt Sommer & Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer. Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Esbjerg 15-05-2024/ Haderslev 16-05-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Mellemtrin

Narrative fortællinger med Ozobotter

Majbritt Sommer & Merethe Haahr Francis
På dette kursus dykker vi ned i Ozobottens univers og udforsker, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i danskundervisningen.
Haderslev 31-01-2024/ Esbjerg 01-02-2024 - Pris: 1125,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Gulddrys til din årsplan - Mellemtrin

Majbritt Sommer & Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer. Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Haderslev 22-05-2024/ Esbjerg 23-05-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Udskoling

Grib litteraturen i udskolingen

Jan Frydensbjerg
Der er brug for nye måder at angribe litteraturundervisningen på, hvis vi fortsat skal holde de ældste elever fanget i litteraturarbejdet.
Esbjerg 06-03-2024 - Pris: 1175,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Digitaldannelse – hvordan får vi det ind i danskfaget?

Martin Bach Poulsen & Merethe Haahr Francis
Hvordan kan vi klæde vores elever på, så de kan begå sig i en digital verden?
På dette kursus vil vi se på forskellige muligheder for at klæde eleverne på i forhold til digital dannelse, kommunikation og etik på nettet som en del af danskundervisningen.
Esbjerg 09-01-2024/ Haderslev 18-01-2024 - Pris: 1125,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Filosofi med børn og unge - en undersøgende og dialogisk undervisning

Louise Nabe-Nielsen
På kurset præsenteres teoretiske og praktiske perspektiver på, hvad det vil sige at filosofere med børn og unge. Der gives eksempler på forskellige temaer, øvelser og materialer, som kan danne ramme om den filosofiske undersøgelse inden for fagenes rammer.Haderslev 30-01-2024 - Pris: 1575,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Klar til FP9 og FP10 prøverne

Majbritt Sommer & Martin Bach Poulsen
Et kursus for dig, der skal have elever op til afgangsprøven og gerne vil være sikker på, der er styr på det hele. Vi vil, på dette kursus, gennemgå prøvevejledningen for afgangsprøven i dansk.
Esbjerg 28-02-2024/ Haderslev 29-02-2024 - Pris: 600,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Gulddrys til din årsplan - Udskoling

Majbritt Sommer & Martin Bach Poulsen
Vi dykker ned i udlånssamlingen og finder spændende materialer. Vi præsenterer dem sammen med vejledninger og ideer til, hvordan de kan bruges i undervisningen.
Haderslev 24-04-2024/ Esbjerg 25-04-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

02

MATEMATIK

GeoGebra, undersøgelse og ræsonnement

Nada Meri Pedersen
Kan GeoGebra bruges til at fremme undersøgelse og ræsonnement hos eleverne? Det siger forskningen i hvert fald.
Esbjerg 29-02-2024 - Pris: 1025,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Den mundtlige prøve i matematik - kom godt i gang med egne prøveoplæg

Nada Meri Pedersen & Tina Mielke Ravn
Vi arbejder med at lave egne prøveoplæg, så du kommer hjem med noget, der er klar til prøven. I løbet af kurset kommer vi også kort omkring lovkrav og bedømmelse ved den mundtlige prøve.
Haderslev 06-03-2024 - Pris: 2075,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Webinar: FP9 i matematik – den skriftlige prøve

Nada Meri Pedersen
Vi gennemgår og drøfter prøverne fra maj 2023. Nye tendenser ved prøverne? Hvor er vi på vej hen? Hvad skal du være opmærksom på? Hvilke krav stilles der til elevernes IT-færdigheder, kompetencer og evne til at arbejde undersøgende?
Webinar 21-03-2024 - Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

03

FREMMEDSPROG - ENGELSK

Podcast, samtale og teknologi

Lise Fenger Poulsen
Vil du gerne i gang med at arbejde med podcast i engelsk? Her bliver du intro-duceret til, hvordan du nemt kan lave egne podcasts i din undervisning samt inspiration til de mange spændende podcast, der egner sig til at bruge i undervisningen.
Haderslev 16-01-2024 - Pris: 975,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Leg og fortæl med teknologi i engelsk

Lise Fenger Poulsen & Finn Faurbye
Vi arbejder legende med mundtlighed, elevproduktion og storytelling. I et engelskfagligt perspektiv vil vi udforske forskellige spændende teknologier, og hvordan du kan inddrage dem i din undervisning.
Esbjerg 26-02-2024 - Pris: 2075,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Working with English fiction

Lise Fenger Poulsen
Læsning af litterære tekster booster dine elevers sprogindlæring både mundtligt og skriftligt, men den fælles bog på klassen kan være en udfordring i en engelskundervisning med stor faglig spredning. Vi afprøver og arbejder med ideer, aktiviteter og ressourcer, så du er klar til tekstlæsning i udskolingen eller på mellemtrinnet.

Udskolingen Esbjerg 14-03-2024 - Pris: 975,-
[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Mellemtrin Haderslev 09-04-2024 - Pris: 975,-
[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk

Besøg udlånssamlingen i Jels og se nye og kendte materialer til fremmedsprogs-undervisning, samt netværke og videndele og hør nyt fra engelsk og tysk.
Jels 25-04-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

04

FREMMEDSPROG - TYSK

Webinar: Startklar til prøverne i tysk

Susanne Ries
Bliv opdateret på de mundtlige og skriftlige prøver i tysk og få styr på de nyeste
bestemmelser og tiltag fra UVM.
Webinar 19-12-2023 - Pris: 500,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Ideenwerkstatt Deutsch

Susanne Ries
På dette kursus kommer du til at arbejde i forskellige værksteder, som tager afsæt i en kommunikativ tyskundervisning. I hvert værksted præsenteres du for en metode/et redskab, som skal danne grundlag for din egen ideudvikling og udarbejdelse af et undervisningsforløb.
Esbjerg 16-04-2024/ Haderslev 24-04-2024 - Pris: 2150,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Vær på forkant med din årsplan i engelsk og tysk

Besøg udlånssamlingen i Jels og se de spændende nye og kendte materialer til din fremmedsprogsundervisning. Der vil være mulighed for at netværke og videndele og høre nyt fra engelsk og tysk.
Jels 25-04-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Spielend Deutsch lernen

Hvordan fremmer vi elevernes engagement og deres aktive deltagelse i tyskundervisningen? Dette kursus sætter fokus på aktiviteter og metoder, der er med til at skabe et inspirerende læringsrum, hvor der er plads til at lege og eksperimentere med sproget.

Haderslev 22-05-2024 – Pris: 1200,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

05

DANSK SOM ANDETSPROG

Flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen

Malene Larsen
På dette kursus er der fokus på, hvordan vi gennem interkulturelle tilgange, sproglig stilladsering og sprogbaseret undervisning kan sikre flersprogede elever deltagelsesmuligheder i undervisningen.  Kurset er praksisnært og byder på en kombination af teori, eksempler fra praksis og masser af hands-on og faglige drøftelser. 
Esbjerg 19-03-2024 – Pris: 1950,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

06

KULTURFAG

Ny i faget? Fortvivl ikke! – Samfundsfag

Lasse Hollbaum Vinther
Er du ny underviser i samfundsfag, eller trænger du til nye inputs til din undervisning i faget? Vi danner et fagligt og fagdidaktisk overblik over faget, og hvordan man kan arbejde med forskellige temaer – både klassiske og nye.

Kurset er flyttet til erstatningsdatoen:
Esbjerg 23-01-2024 - Pris: 1475,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Ny i faget – fortvivl ikke! Kristendomskundskab

Kulturteknikker? Kilder? Årsplan? Prøve? Der er masser at tage stilling til, når man skal have kristendomskundskab i udskolingen. På kurset får du praksisafprøvet årsplan til 8. og 9., der leder frem mod prøveafholdelse.

Kurset er flyttet til erstatningsdatoen:
Haderslev 07-02-2024 - Pris: 1550,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Ny i faget? Fortvivl ikke! – Historie

Lasse Hollbaum Vinther
Ny i faget? – Trænger du til at få et overblik over historiefaget - hvorfor og hvordan man kan undervise i historie, og hvordan vi styrker elevernes kildekritiske kompetence? Så er dette kurset for dig.

Kurset er flyttet til erstatningsdatoen:
Esbjerg 08-02-2024 - Pris: 1475,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Digital dannelse i dansk og samfundsfag – hvorfor og hvordan!

Martin Bach Poulsen, Lasse Hollbaum Vinther & Finn Faurbye
Gennem oplæg, fagrettede workshops, hands-on erfaringer og masser af gode eksempler får du serveret, hvad og hvordan du konkret kan undervise i kildekritisk kompetence, teknologiforståelse, og digital myndiggørelse i dansk og samfundsfag.
Esbjerg 31-10-2023 - Pris: 2575,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Turen til Folketinget

CFU samarbejder med Folketinget om kurset "Turen til Folketinget". Mød op i Folketinget og få en spændende og inspirerende dag på Borgen. Oplæg fra et folketingsmedlem, omvisning, frokost i Snapstinget, mediernes rolle samt overblik over undervisningstilbud fra Folketinget.
København 20-11-2023 - Pris: 450,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Filosofi med børn og unge - en undersøgende og dialogisk undervisning

Louise Nabe-NielsenPå kurset præsenteres teoretiske og praktiske perspektiver på, hvad det vil sige at filosofere med børn og unge. Der gives eksempler på forskellige temaer, øvelser og materialer, som kan danne ramme om den filosofiske undersøgelse inden for fagenes rammer.
Haderslev 30-01-2024 - Pris: 1575,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Prøven i historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Lasse Hollbaum Vinther
Få en kort orientering omkring prøveformen i kulturfagene samt en gennemgang af prøveforløbet. Der vil der være mulighed for spørgsmål.
Esbjerg 20-02-2024/ Haderslev 22-02-2024/ - Pris: 600,-.

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Holocaust og andre folkedrab

Lasse Hollbaum Vinther & Astrid Danielsen
Holocaust og andre folkedrab har fået ny aktualitet - hvad er det nye?  Holocaust er på historiekanon og er stadig oplagt at inddrage i andre fag. Få den nyeste viden og inspiration til konkret undervisningspraksis. Få en særlig gave med hjem.
Kolding 06-03-2024 - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Samfundsfagslærerens dag

Få spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og væsentlige samfundsfaglige profiler.
Århus 19-03-2024/ Roskilde 20-03-2024

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]
Program, pris og tilmeldingslink kommer senere.

07

NATURFAG

Smarthome

Tina Skivild & Chris Krogsøe Mienert
Smarte gadgets bliver der flere af i manges hjem. På kurset kigger vi både på, hvad der er smart, men tager også kritisk stilling. Der arbejdes også med dataopsamling, og hvad vi kan bruge data til.
Haderslev 25-01-2024 - Pris: 1375,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Naturfagsprøven - hvordan er det nu?

Tina Skivild
Her er den hurtige ”Tour de Naturfagsprøve” for dig, der for første gang skal have elever op til den fælles naturfagsprøve eller dig, der synes, det er længe siden … Få styr på problemstillinger, arbejdsspørgsmål og formalia omkring prøven, samt hvordan du vurderer elevernes naturfaglige kompetence.
Haderslev 07-03-2024 - Pris: 600,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

08

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Sæt fokus på robotteknologi – Cue the Cleverbot

Merethe Haahr Francis & Chris Krogsøe Mienert
Robotteknologi indfinder sig mere og mere i vores hverdag. På dette kursus vil vi sætte fokus på Cue the Cleverbot, som kan programmeres og chattes med.
Haderslev 10-01-2024 - Pris: 1075,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Sæt fokus på robotteknologi – Ozobot

Merethe Haahr Francis & Chris Krogsøe Mienert
Robotteknologi indfinder sig mere og mere i vores hverdag. På dette kursus vil vi sætte fokus på Ozobotter, som kan programmeres ved hjælp af farvekoder og ved hjælp af blokprogrammering.
Haderslev 24-01-2024 - Pris: 1275,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Maker teknologier i skolen

Merethe Haahr Francis & Chris Krogsøe Mienert
Har I en 3D printer eller laserskærer på skolen eller overvejer I at få fat i en? På kurset får du arbejdet med design af figurer, samt lærer hvordan de bliver printet eller skåret. Desuden ser vi på gode eksemplariske forløb, der fungerer i skolen.
Esbjerg 27-02-2024 - Pris: 2675,-

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Fokus på teknologiforståelse

Vi udbyder kurser i dansk, engelsk og naturfag, hvor teknologiforståelse også er inddraget.

Narrative fortællinger med Ozobotter (Dansk, Mellemtrin)

Majbritt Sommer & Merethe Haahr Francis
På dette kursus dykker vi ned i Ozobottens univers og udforsker, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i danskundervisningen.
Haderslev 31-01-2024/ Esbjerg 01-02-2024 - Pris: 1125,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Digitaldannelse – hvordan får vi det ind i danskfaget? (Dansk, Udskoling)

Martin Bach Poulsen & Merethe Haahr Francis
Hvordan kan vi klæde vores elever på, så de kan begå sig i en digital verden?
På dette kursus vil vi se på forskellige muligheder for at klæde eleverne på i forhold til digital dannelse, kommunikation og etik på nettet som en del af danskundervisningen.
Esbjerg 17-01-2024/ Haderslev 18-01-2024 - Pris: 1125,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Podcast, samtale og teknologi (Engelsk)

Lise Fenger Poulsen
Vil du gerne i gang med at arbejde med podcast i engelsk? Her bliver du intro-duceret til, hvordan du nemt kan lave egne podcasts i din undervisning samt inspiration til de mange spændende podcast, der egner sig til at bruge i undervisningen.
Haderslev 16-01-2024 - Pris: 975,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Leg og fortæl med teknologi i engelsk (Engelsk)

Lise Fenger Poulsen & Finn Faurbye
Vi arbejder legende med mundtlighed, elevproduktion og storytelling. I et engelskfagligt perspektiv vil vi udforske forskellige spændende teknologier, og hvordan du kan inddrage dem i din undervisning.
Esbjerg 26-02-2024 - Pris: 2075,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Smarthome (Naturfag)

Tina Skivild & Chris Krogsøe Mienert
Smarte gadgets bliver der flere af i manges hjem. På kurset kigger vi både på, hvad der er smart, men tager også kritisk stilling. Der arbejdes også med dataopsamling, og hvad vi kan bruge data til.
Haderslev 25-01-2024 - Pris: 1375,-
Fokus på teknologiforståelse

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

09

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB (SSF)

SSF Kickoff dag

Dagen indeholder et overblik over, hvad SSF-faghæftet indeholder, og I bliver derefter præsenteret for et analyseværktøj, som kan hjælpe jer med at belyse, hvor I på skolen er stærke i forhold til SSF, men også hvor I kan blive stærkere.
Ligeledes er der forslag til, hvordan I kan gribe det videre arbejde an. Deltag gerne med flere ansatte fra forskellige afdelinger, heriblandt også en ledelsesrepræsentant.

P.t. ingen dato, men kurset kan rekvireres - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Kursus i SSF på CFU eller på din skole

Bliv klædt på ift. faghæftet, didaktikken samt i tre udvalgte temaer (Krop og pubertet. Normer og idealer. Køn og seksualitet). Du får handouts med konkrete opgaver til alle trin og temaer samt tid til at kigge på SSF i egen praksis. Kurset er for lærere, pædagoger og sundhedsplejersker og kan også foregå på din skole, hvis I er tre eller flere, der deltager.
Kontakt Mia Lund Hartmann om kursus på skolen.

P.t. ingen dato, men kurset kan rekvireres - Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

Kursus i SSF for ressourcepersoner

Kurset er for lærere, pædagoger, tovholdere m.m., som vil gå dybere ned i det obligatoriske emne, eller som er eller skal være ressourceperson på skolen.
Kurset foregår på CFU og varer 15 timer, som fordeles over 3 mødegange med onlinesparring imellem. Der vil være fokus på faghæftet, læremidler, udvalgte temaer, egen praksis og erfaring samt vejledning af kolleger.

P.t. ingen dato, men afholdes næste gang efterår 2024.  Pris: Gratis

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]

SNUS, nikotinposer, tyggetobak, vaping, Elf bars, Puff bars...

Med et oplæg om SNUS og de nyeste nikotinprodukter har du mulighed for at få viden ud til en stor gruppe udskolingselever på kort tid. 

Vi kigger på, hvad snus (og lignende produkter) er, indeholder og gør ved kroppen. Vi snakker om de gængse myter, samt hvilke muligheder der er, hvis man ønsker at stoppe et forbrug. 

Pris: 3900,- + kørsel 

Kontakt Mia Lund Hartmann for flere oplysninger: 7266 5903 / mhar@ucsyd.dk

10

PRAKTISK/MUSISK FAG

Vi kender endnu ikke den endelige dato og pris for dagene. 

Hold øje med siden, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du får direkte besked.

Håndværk- og designfagets dag (Marts 2024)

For andet år i træk inviterer CFU, UC SYD til en dag, hvor lærere kan hente inspiration til et fag, som kræver nytænkning og en tilgang til at arbejde anderledes med faget og tænke ud af boksen - både som underviser og sammen med eleverne. Dagen vil være præget af, at deltagerne selv skal være en del af en designproces koblet med en faglig inspiration både i forhold til bløde og hårde materialer. Og der vil blive lagt vægt på, at deltagerne selv får arbejdet praktisk med materialerne.
Esbjerg - Marts 2024

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]
Program, pris og tilmeldingslink kommer senere.

Musikfagets dag (Maj 2024)

Traditionen tro afholder CFU, UC SYD Musikfagets dag, hvor vi sætter fokus på nye og inspirerende områder og materialer, som kan give nyt liv til musikundervisningen. Vi vil komme rundt om områder, der har fælles interesse for alle deltagere, men også tilbyde flere workshops, der retter sig specifikt til forskellige målgrupper og fagområder. Der vil blive lagt vægt på at finde frem til spritnye idéer og input, som kan styrke undervisningen på egen skole efterfølgende.
Haderslev - Maj 2024

[ Se kursusbeskrivelse og tilmeld dig ]
Program, pris og tilmeldingslink kommer senere.

11

Tilmelding via nemStudie

Vi håndterer nu tilmeldinger via nemStudie.dk. Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement, føres du derfor til nemStudie, hvor du skal logge ind og "ansøge" om optagelse på kurset.
Se her hvordan: