Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Vejledning og vejleder

Bliv en bedre vejleder ved at forstå vejlederrollens metodiske og etiske grundlag

 • Få viden om teorier og metoder inden for karrierevalg og vejledning. 
 • Forstå din rolle som vejleder i dag og de overvejelser, som ligger bag moderne vejledning.
 • Få færdigheder og kompetencer til at håndtere de komplekse problemstillinger og opgaver som vedrører vejlederrollen.

Hvordan bliver du en bedre vejleder, og hvad er dit mål som vejleder?  Det får du svar på via dette modul.

Ud over en række praktiske vejledningsfærdigheder, så bliver du i modulet også sat ind i en række vejledningsteorier og det videnskabsteoretiske grundlag, som har været med til at skabe dem. Den viden er med til at styrke din praksis som vejleder, og giver dig en øget forståelse for etikken og rollen som professionel vejleder.

Modulet giver dig ikke kun en bedre forståelse for din rolle som vejleder, men klæder dig også på til at indgå fagligt og tværfagligt i samarbejde om vejledningsopgaver og til at evaluere vejledningsforløb.

Kommunikation og formidling er en af kernekompetencerne som vejleder, og derfor lærer du ikke bare at håndtere komplekse vejledningsproblematikker, men du bliver også uddannet til at formidle dem til fagfæller og ikke-specialister, som ønsker forståelse for faget og din praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teorier og metoder inden for karrierevalg og vejledning. 
 • Hvordan du planlægger, udfører og evaluerer vejledning i den professionelle rolle som vejleder. 
 • Lær at udvikle dine kommunikative færdigheder og forstå, hvor du har læringsbehov og behov for udvikling.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning af børn, unge og voksne.   

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Undervisningsform

De obligatoriske moduler under Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning vil altid blive gennemført som almindelig undervisning med fremmøde. Ved små hold er det dog muligt, at undervisningen gennemføres som blended learning. Bemærk også, at modulerne udbydes som digital undervisning.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 
 
Viden 

 • Skal have viden om teorier, metoder og praksis inden for karrierevalg og vejledning. 
 • Skal have viden om det historiske og det videnskabsteoretiske grundlag for forskellige karriere- og vejledningsteorier samt vejledningsmetoder. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem teori, metode og praksis. 
 • Skal have viden om fagområdets etik. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 
 • Skal kunne anvende og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 
 • Skal kunne evaluere vejledningsaktiviteter. 
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til både fagfæller og ikke-specialister. 

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejlednings- praksis under hensyntagen til fagområdets etik. 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om vejledningsopgaver. 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer. 

Indhold

 • Teorier og metoder inden for karrierevalg og vejledning
 • Forskellige vejledningsteorier og deres videnskabsteoretiske grundlag
 • Vejlederens professionalitet, rolle og funktion
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledning
 • Vejlederens kommunikative færdigheder
 • Etik i vejledning 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Vejledning og vejleder

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information