Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Anne-Marie Tyroll Beck (AMTB)

Anne Marie Tyroll Beck

Anne-Marie Tyroll Beck

Lektor - Socialrådgiveruddannelsen

Ekspert i tværprofessionelt samarbejde, borgerinddragelse, udsathed og sundhed.

Anne-Marie Tyroll Beck har solid erfaring med forsknings-praksis samarbejdsprojekter. I sin ph.d.-afhandling forskede hun i samarbejdskonstruktioner ud fra et casestudie om tværfaglig praksis og stilladseret læring.

Telefon: 7266 4235
E-mail: amtb@ucsyd.dk
By: Aabenraa
UC Viden: Se profil


Undervisning og forelæsninger

Anne-Marie arbejder som forsker, konsulent og vejleder på UC SYD og har desuden undervist på Socialrådgiveruddannelsen på UC SYD og på SDU, Odense.

Anne-Marie har formidlet sin forskning internationalt f.eks. på University of Lancaster, og har sammen med kollegaer formidlet socialfaglige viden på Saixon University og på University of Birmingham, især med fokus på ´Experts-by-Experience´. 

Hun har skrevet ph.d.-afhandling om samarbejdskonstruktioner ud fra et casestudie om tværfaglig praksis og stilladseret læring. 

Solid forsknings-praksis erfaring

Anne-Marie har solid erfaring med forsknings-praksis samarbejdsprojekter med flere syddanske kommuner. Det drejer sig bl.a. om:

  • Følgeforskning på stilladsering af sociale fællesskaber i STU
  • Kortlægning og analyse af handleplaner som grænseobjekter på tværs af Handicap & Psykiatri-, udsathed-, beskæftigelse- og børn- og ungeområderne i Aabenraa og Esbjerg Kommuner.
  • Følgeforskning på det tværprofessionelle samarbejde omkring én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger, Faaborg-Midtfýn kommune
  • Design og gennemførelse af kommunale projekter på sundhed og udsathed i Middelfart, Fredericia og Esbjerg kommuner
  • Social mobilitet, klasser og coping

Vil du vide mere?

Se Anne-Marie Tyroll Beck forskerprofil på UC Viden.

Nye udgivelser

Fællesskaber i STU skal stilladseres. Beck, A. M. T., Nøttrup, J., & Jones, S. P. (2020). Tidsskriftet Specialpædagogik.nr.2.

Action Plans as Boundary Objects. Beck, A.M., Rasmussen, B.M. & Nielsen, T.K.H. (2020). The Special Issue Child & Adolescent Social Work Journal (15.9.2020 under review)

Action Plans as Boundary Objects. A Comparative Study of Action Plans across the four Service Areas in Denmark. Cooperation in child and family services. Beck, A.M., Rasmussen & B.M. (2021). 2nd International Scientific Conference of Research on Family Services. University of Toruń, 21rd to 23th of March 2021.