Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Birgitte Folmann (BFOL)

Birgitte Folmann

Birgitte Folmann

Docent - Forskning

Forsker i menneskers praksis, sanser og erfaring med atmosfære i rum. 

I flere år har hun lavet følgeforskning på design- og innovationsprojekter, der udvikler nye standarder for rum på hospitaler. Her har hun fokus på patienter, pårørende og personalets sanseoplevelser og deres forhold til ny teknologi. 

Telefon: 7266 4237
E-mail: bfol@ucsyd.dk
By: Kolding
LinkedIn: birgitte-folmann-4315a18
UC Viden: Se profil

Forsker og underviser

Birgitte Folmann er særligt interesseret i at forstå forholdet mellem mennesket og ting/design (materialitet) som en sameksistens forårsaget af oplevelsen af materialiteten i dens fulde udbredelse.

Udover at forske, underviser hun på professionsbacheloruddannelsen i Medie- og sonokommunikation på SONIC College og Grafisk kommunikation. Hun er også ekspert på UC SYDs videnstema om atmosfæreforskning

Aktuelle forskningsprojekter

2019-2021: Garderobens lydunivers
Et aktionsforskningsprojekt om lydens betydning for leg og læring i børnehavens garderobe.
  
2020-2021: Visuel/digital storytelling og kulturarvens fortællekraft.  
Fokus på audiovisuelle effekter i udviklingen af ny udstilling på Viborg Museum – hvordan kan viden om atmosfære i rum og sanseoplevelser skærpe formidlingspotentialet? 

2020-2021: Med musikken som redskab.
Et innovations-projekt med følgeforskning om musikmedicin som sundhedsfremme 

2020: Digital Storytelling
Afprøvning af metode til at organisere erfaring og finde mening gennem fortælling. 

Vil du vide mere?

Se Birgitte Folmanns forskerprofil

Udvalgte udgivelser

“What makes it nice, is also what makes it difficult” - how the introduction of an interactive patient room challenge care workers habitual practices. Folmann and Grytnes 2020: Forthcoming in Anthropology in Action

“You feel at home – you feel safe”. A phenomenological study of the birth environments impact on fathers’ experience of the birth of their first child. Folmann 2020

Nye standarder for rum på hospitalet? En antropologisk undersøgelse af rummets betydning hos indlagte forældre og personale på den interaktive barselsstue. Folmann, Meldgaard Pedersen og Grytnes 2018 Forskningsrapport. Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Herning og UCSYD, Forskning. 
 
Hjemlighed, Atmosfære, Foranderlighed. Den interaktive patientstue. Hospitalsenheden Vest. Folmann 2018.