Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Dorte Buxbom Villadsen (DBVI)

Dorte Buxbom Villadsen

Dorte Buxbom Villadsen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Dorte Buxbom Villadsen er uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i sygeplejevidenskab og en master i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og læring.

Hun underviser på Sygeplejerskeuddannelsen og arbejder samtidig med udviklingsprojekter af pædagogisk karakter og forskningsprojekter om mundhygiejne hos mennesker med alvorlige sindslidelser.

Telefon: 7266 4243
E-mail: dbvi@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: dorte-buxbom-villadsen-ba942817

Udviklingsprojekterne har overvejende været af pædagogisk karakter i form af udvikling af koncept for

  • kontaktlærersamtaler
  • læring i psykiatrisk sygepleje
  • betydningen af sociale medier klasserummet
  • innovationsforløb med fokus på infektionshygiejne og udvikling af håndhygiejneapp.

Forskningsprojekterne har mundhygiejne hos mennesker med alvorlige sindslidelser som omdrejningspunkt.

Hvordan bliver voksne med skizofreni og orale sundhedsmæssige udfordringer mødt i psykiatrien?

Et igangværende forskningsprojekt indenfor Forskningsprogrammet sundheds- og socialfaglig praksis, undersøger Dorte Buxbom Villadsen sammen med Marie Toftdahl Sørensen, hvordan voksne med skizofreni oplever, at deres orale sundhedsmæssige udfordringer bliver mødt i psykiatrien.

Sammen har de formidlet forskningsresultater både indenfor og udenfor Danmarks grænser og deres samarbejde har ofte ført til innovative løsninger på sundhedsfaglige udfordringer.

App med fokus på infektionshygiejne

Eksempelvis har de sammen udviklet en app til smartphones der, som den første i Danmark (2011) satte fokus på infektionshygiejne. Et fremtidigt forskningsfokus bliver sundhedsprofessionelles brug af smertevurderings-værktøjer hos mennesker, som lider af moderat til svær Alzheimers Demens.

Netværk

Dorte Buxbom Villadsen deltager i netværk for undervisere i kommunikation i regi af Selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet.

Vil du vide mere?

Se Dorte Buxbom Villadsens forskerprofil.

Det er motiverende og meningsfyldt både at kunne undersøge praksisrelaterede problemstillinger systematisk indenfor en forskningsmæssig ramme og siden videreformidle sin viden til praksis og studerende på grunduddannelsesniveau

Dorte Buxbom Villadsen

Underviser og forsker hos UC SYD


Udgivelser

Mundpleje I: Sygepleje og klinisk beslutningstagen. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl, 2019. S. Hundborg (red.). FADL, IN PRESS

Mundhygiejne – en udfordring i et voksenliv med skizofreni. Villadsen, Dorte Buxbom & Marie Toftdahl Sørensen I: Best Practice Psykiatri, Januar 2018    

Mundhygiejne hos sindslidende: et væsentligt samarbejdsområde mellem tandplejere og sygeplejersker, Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl I: Tandplejeren, 8, s. 8-11

Oral Hygiene: A Challenge in Everyday Life for People with Schizophrenia. Villadsen, Dorte Buxbom & Sørensen, Marie Toftdahl I: Issues in Mental Health Nursing, 38, 8, s. 643-649

Hvem sidder der bag skærmen? Studerendes brug af sociale medier i undervisningsrummet. Hansen, Lisbet Vestergaard, Sørensen, Marie Toftdahl & Villadsen, Dorte Buxbom. 2016 I: Uddannelsesnyt, 2. s. 4-7.

Væske og Ernæring. Villadsen, Dorte Buxbom, 2015 I: Sygeplejebogen 5: procedurer og teknikker. Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.). Kbh.: GAD, s. 191-197    

Sondeernæring. Villadsen, Dorte Buxbom 2015 I: Sygeplejebogen 5: procedurer og teknikker. Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.). Kbh.: GAD, s. 179-190.

Sengeredning. Villadsen, Dorte Buxbom 2015 I: Sygeplejebogen 5: procedurer og teknikker. Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.). GAD, s. 43-52.

Mund- og tandpleje. Villadsen, Dorte Buxbom, 2015 I: Sygeplejebogen 5: procedurer og teknikker. Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.). Kbh.: GAD, s. 87-97.

Lejring. Villadsen, Dorte Buxbom, 2015 I: Sygeplejebogen 5: procedurer og teknikker. Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.). Kbh.: GAD, s. 271-280.