Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Helle Feddersen (HFED)

Helle Feddersen

Helle Feddersen

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Helle Feddersen er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, kandidat i pædagogisk sociologi samt ph.d. i sundhedsvidenskab.

Hun forsker i hverdagslivet med kronisk sygdom og er optaget af, hvordan kronisk syge bliver mødt i velfærdsstatens institutioner af de professionelle – hvordan deres ønsker og behov for rehabilitering imødekommes.  

Telefon: 7266 5733
E-mail: hfed@ucsyd.dk
By: Aabenraa
UC Viden: Se profil

Hun har desuden mange års erfaring med undervisning i flere forskellige fagområder især på Sygeplejerskeuddannelsen. 

Ph.d. om kvinder med leddegigt

I sin ph.d.-afhandling har hun undersøgt, hvordan kronisk sygdom påvirker det sociale liv i forhold til, hvordan kvinder med leddegigt håndterer dobbeltrollen som mor og arbejdstager.

I den forbindelse har hun også undersøgt, hvordan den ambulante samtale i sygeplejekonsultationen tilgodeser målgruppens behov for evt. samtale af disse aspekter.  

Rehabiliteringsindsats for borgere med inflammatoriske gigtsygdomme

Aktuelt forsker Helle Feddersen i, hvad der henholdsvis hæmmer og fremmer sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen for borgere med inflammatoriske gigtsygdomme. 

Studiet udføres som tre delvist sammenhængende og overlappende delstudier med hvert sit fokus. 

Studiet udføres i samarbejde med Forskningsenheden på Dansk Gigthospital i Sønderborg, Forskningsenheden i Almen Medicin på Syddansk Universitet samt to patientforskningssamarbejdspartnere.

Camilla Vestergaard Aarøe, adjunkt, sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa og Helene Haargaard Kragh, adjunkt, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg, bidrager også til studiet.

Vil du vide mere?

Se Helle Feddersens forskerprofil.

Læs mere om Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis og i videnstemaet rehabilitering.