Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
  • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kim Lee (KLBA)

Kim Lee

Kim Lee

Lektor - Fysioterapeutuddannelsen

Kim Lee er uddannet ergoterapeut og har en master i sundhedsantropologi fra Københavns Universitet. Desuden har han en erhvervsph.d. i antropologi fra Århus Universitet, hvor han har forsket i sygefravær i den offentlige plejesektor.

Telefon: 7266 2927
E-mail: klba@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: kim-lee-042a651a

Kim Lee har undervist på ergoterapeut uddannelsen og på eftervidereuddannelses området og har haft særligt fokus på videnskabsteori og kvalitativ metode. 

Organisationskulturens betydning for sygefravær

De seneste år har Kim forsat sin forskning inden for arbejdsmiljøområdet, hvor han har undersøgt organisationskulturens betydning for sygefravær. Herunder hvordan medarbejderne inden for sundhedssektoren oplever at være fanget mellem forskellige krav til dem, og hvordan dette bidrager til medarbejdernes oplevelse af stress.

Kim har også foretaget feltarbejde og forskning inden for psykiatri og handikap området, hvor han har forsket i bruge af velfærdsteknologi og professionsidenditeten.

Udover sin ansættelse på UC SYD er Kim også ekstern lektor på SDU, hvor han underviser på kandidat uddannelse i fysioterapi.

Se Kim Lees forskerprofil på UC Viden.

Netværk

Kim Lee er affilieret til enheden for brugerperspektiv, SDU og forskningsenheden for almen praksis, SDU og forsknings initiativet for aktivitetsvidenskab. Ligeledes deltager Kim i netværket for antropologisk sundhedsforskning, Humbolt universitet Berlin”

Udgivelser

Cutting through the layers: Alternating perspectives and co-laborative analytic approaches to understanding occupation and its objects i Journal
Journal of Occupational Science, Volume 24, 2017 - Issue 4.