Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lulu Johanne Hjarnø Pedersen (LJHP)

Lulu Johanne Hjarnø Pedersen

Lektor - Socialrådgiveruddannelsen

Lulu er uddannet cand.scient.soc og har en lang karriere indenfor forskning på det sociale- og sundsvidenskabelige område.

Hun har en ph.d. i sundhedsfremme fra SDU. Her har hun forsket i muligheder og barriere i adgangen til sundhedsfremme på arbejdspladsen for søfolk, som er en særlig udsat erhvervsgruppe i forhold til sundhed. 

Udover at forske, underviser Lulu på Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg.

Telefon: 7266 2973
E-mail: LJHP@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: lulu-hjarnø-55952b8
UC Viden: Se profil

Lulus uddannelse som cand.scient.soc. er en kombineret kandidatuddannelse som socialrådgiver fra Den sociale højskole i Esbjerg med sidefag fra psykologiuddannelsen ved Aalborg universitet.

Social ulighed 

Lulu har en bred interesse og viden indenfor fænomenet social ulighed. Hun har forsket i social ulighed blandt marginaliserede grupper i samfundet; som bl.a. flygtninge, indvandrere og socialt udsatte voksne i forhold til særligt sundhedsmæssige, kulturelle og socioøkonomiske forskelle. 

I sin forskning har hun afdækket særligt de sociale og strukturelle processer og mekanismer med betydning for den sociale ulighed. Målet var at give anbefalinger til bedst muligt at reducere og forebygge fænomenet social ulighed. 

Forskningsprojekt om forråelse i socialt arbejde

I øjeblikket arbejder Lulu med forskningsprojektet Forråelse i socialt arbejde.

Formålet med forskningsprojektet er at afdække forekomsten af forråelse i socialt arbejde, dets omfang og udtryksform. Desuden identificerer hun anvendelige tiltag og strategier, som kan bidrage til at afhjælpe fænomenet i praksis. 

Som et bidrag til den forebyggende indsats mod forråelse, bliver forskningsresultaterne en del af vidensgrundlaget i undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen på UC SYD.

Begrebet ’forråelse’ henviser til en proces, hvor mennesker bliver gradvist mere rå og kyniske. Risikoen for forråelse findes i samarbejdet mellem mennesker og øges i situationer, hvor fagligheden ikke slår til, og afmagten overtager. Forråelse kan komme til udtryk ved at skælde ud, afvise, latterliggøre, ignorere og sanktionere.

Vil du vide mere?

Se mere i Lulu Hjarnøs forskerprofil.