Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Pia Lysdal Veje (PVEJ)

Pia Lysdal Veje

Lektor - Sygeplejerskeuddannelsen

Pia Lysdal Veje er uddannet sygeplejerske, cand.cur og er nu ph.d.-studerende. Hun underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa, hvor hun er ansvarlig for 7. semester og bachorlorforløb.

Desuden er Pia vejleder og har arbejdet med egne forskningsprojekter og innovationsprojekter.  

Telefon: 7266 4409
E-mail: pvej@ucsyd.dk
By: Aabenraa
UC Viden: Se profil

Fagligt fokus på infektionshygiejne og personlig pleje 

Pia har udviklet valgfag i infektionshygiejne og har været med til at belyse undervisningen i infektionshygiejne på alle sygeplejeinstitutionerne i samarbejde med SSI. 

Hun har medvirket i udviklingen af instruktionsvideoer af kliniske færdigheder. Pia har skrevet kandidatspeciale om nedre toilette og forsker i personlig pleje med fokus på sengebad og nedre toilette.

Traditionelt sengebad versus engangsbad

I sit ph.d.-projekt forsker Pia i traditionelt sengebad versus engangsbad – med fokus på patientens perspektiv, indvirkning på patientens bakterieflora og omkostningseffektivitet.

Projektet skal kortlægge patienters præferencer, i forhold til at blive vasket med vand og sæbe eller vaskeservietter over flere dage og at opnå viden om hvilken af de to vaskemetoder, der er mest effektiv til at fjerne bakterier, under udførelse af nedre toilette. Derudover vil Pia bidrage med et litteraturstudie, der giver en systematisk oversigt over omkostningerne ved de to vaskemetoder.

Baggrunden for projektet er, at det at blive vasket har afgørende betydning for patienters livskvalitet, sociale image og velvære. Ud over at føle sig ren og frisk, kan fjernelse af synligt snavs og reduktion af antallet af potentielt patogene mikroorganismer på huden medvirke til forebyggelse af sundhedssektorerhvervede infektioner.

Immobile patienter tilbydes ofte sengebade, hvilket tidligere primært har været udført ved anvendelse af vand og sæbe. Nu anvendes i stigende grad præimprægnerede vaskeservietter ved den personlige hygiejne.

På trods af et stigende forbrug af engangsklude, er området kun sparsomt belyst på flere essentielle områder, både nationalt og internationalt - bl.a. i forhold til viden om

  • patienters præferencer
  • vaskemetodernes effekt på patientens bakterieflora, der eventuelt kan forårsage urinvejsinfektioner
  • en systematisk oversigt og vurdering af ressourceforbruget ved de to metoder.  

Publikationer

Bed bath with soap and water or disposable wet wipes: Patients’ experiences and preferences. Veje, P. L., Chen, M., Jensen, C. S., Sørensen, J., & Primdahl, J. (2019).  Journal of clinical nursing, 28(11–12), 2235–2244.

Effectiveness of two bed bath methods in removing microorganisms from hospitalized patients: A prospective randomized crossover study. Veje, P. L., Chen, M., Jensen, C. S., Sørensen, J., & Primdahl, J. (2020).  American journal of infection control, 48(6), 638–643.

Costs of Bed Baths: A Scoping Review. Veje, P. L., Primdahl, J., Chen, M., Jensen, C. S., & Sørensen, J. (2020). . Nursing Economics, 38(4), 194–202.

Sygeplejeprocedurer og -teknikker - Menneskekroppen. Redigeret af: Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje. 3. udgave 2019. ISBN: 9788712058274. Gads Forlag (2019).
   
Se Pias forskerprofil på UC Viden.