Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Thomas Albrechtsen

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen

Docent - Forskning

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Telefon: 7266 4322
E-mail: trsa@ucsyd.dk
By: Esbjerg
LinkedIn: thomas-r-s-albrechtsen-a6052b5
UC Viden: Se profil

Thomas har ekspertise inden for to hovedspor på det pædagogiske felt. For det første beskæftiger han sig med det didaktiske område - det vil sige forskning i undervisning og læring.

Inden for didaktikken er han primært optaget af almendidaktiske problemstillinger i form af forskellige undervisningsmetoder som

  • Didaktik
  • Pædagogisk organisationsforskning
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Kollegial vejledning
  • Øvelse
  • Læreruddannelse

Professionelle læringsfællesskaber

For det andet beskæftiger Thomas sig med pædagogisk organisationsforskning  - hvad er med til at skabe gode dagtilbud og skoler?

Her er han primært optaget af opbyggelsen af professionelle læringsfællesskaber, som er kendetegnet ved et tæt og undersøgende samarbejde mellem pædagogisk professionelle med en intention om at understøtte børn og unges læring.

Det drejer sig også mere specifikt om, hvordan professionsdannelsen internt i pædagogiske organisationer kan styrkes og understøttes i form af kollegial vejledning og teamsamarbejde.

Vil du vide mere?

Se Thomas R.S. Albrechtsens forskerprofil.

Læs mere om Forskningsprogrammet Skole og undervisning og videnstemaet professionelle læringsfællesskaber, hvor Thomas er UC SYDs ekspert.

Udgivelser af Thomas R. S. Albrechtsen

Forskningsengageret skoleudvikling? Albrecthsen, T.R.S. i: Universitetsskolen - mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling, Thorgård, K. og von Oettingen, A, Dafolo (2019).

Beslutningskapital i professionelle læringsfællesskaber – eller hvordan vi sammen øver os i at undervise, Albrecthsen, T.R.S. i: Team, læringsfællesskaber og ledelse i skolen, Frode Boye Andersen, (red.) (2019).

Øvelse i undervisningen, Albrechtsen, T. R. S (2019). Dafolo.

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden, Albrechtsen, T.R.S. (red.) (2016). Dafolo.

Professionelle læringsfællesskaber: teamsamarbejde og undervisningsudvikling, Albrechtsen, T. R. S. (2013). Dafolo.