Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Ofte stillede spørgsmål om optagelse på jordemoderuddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål, som vi oftest får i forbindelse med optagelse på jordemoderuddannelsen i Esbjerg. F.eks. hvad en motiveret ansøgning skal indeholde, hvad vi vægter ift udlandsophold mm. 

Hvad skal en motiveret ansøgning til jordemoderuddannelsen indeholde?

En motiveret ansøgning skal fortælle eller vise os, hvem du er, og ikke kun hvad du har lavet. Du skal lægge vægt på: 

 • Hvilke personlige egenskaber du har. 
 • Hvad der har betydet noget eller betyder noget for dig i dit liv. 
 • Hvad der har gjort indtryk på dig, og hvad du har lært af det.

En motiveret ansøgning skal indeholde en beskrivelse af dine kvalifikationer og din begrundelse for at søge uddannelsen, og vi skal kunne se en sammenhæng mellem dine kvalifikationer, erfaringer og dit ønske om at læse til jordemoder. Du kan med fordel reflektere over oplevelser, der beskriver dig som person, dine kvalifikationer og egenskaber og gerne relatere det til jordemoderfaget. 

En motiveret ansøgning er personlig, og derfor findes der ingen fast skabelon for, hvordan du skriver en god motiveret ansøgning. 

Den motiverede ansøgning vægter - sammen med studierelevant erhvervserfaring, udlandsophold og højskoleophold - højt i vores samlede vurdering af en kvote 2-ansøger. En motiveret ansøgning må helst ikke fylde mere end 1 A4-side, dog højest 2.

Hvad er studierelevant erhvervserfaring?

Det er arbejde med pleje og/eller omsorg af syge, handicappede, gamle mennesker eller børn før skolealder.

Generelt for studierelevant erhvervsarbejde gælder:

 • Arbejdet skal være lønnet, og det må gerne være spredt ud over to forskellige arbejdsgivere.
 • 18 til 27 timer om ugen tæller halv tid regnet som et gennemsnit over 4 uger.
 • 28 og op efter tæller fuld tid regnet som et gennemsnit over 4 uger. 
 • Erhvervsarbejdet skal være optjent efter det fyldte 18. år.
 • Erhvervserfaring som er erhvervet under uddannelse (praktik) medregnes ikke. 

Eksempler på studierelevant erhvervsarbejde:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper på handicaphjem
 • Faglært eller ufaglært assistent i hjemmeplejen eller på plejehjem
 • Sygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/ - assistent
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue eller børnehave eller børnehjem
 • Kommunalt ansat dagplejemor

Vi lægger vægt på, at du i det studierelevante erhvervsarbejde får udfordret din komfortzone og får skubbet til dine grænser. Derudover er det en fordel, at du har prøvet vagtarbejde på forskellige tidspunkter af døgnet. 

Vi vil gerne have dokumentation for erhvervsarbejde i form af en ”arbejdsgivererklæring”. Denne findes på optagelse.dk

Er det vigtigt, at jeg har prøvet en eller anden form for jordemoderarbejde inden jeg søger ind?

Det er på ingen måde nødvendigt, at du har beskæftiget dig med jordemoderfaget, inden du starter. Til gengæld lægger vi stor vægt på, at du har arbejdet med mennesker. Se i øvrigt spørgsmålet om studierelevant erhvervserfaring.

Hvad lægger I vægt på med hensyn til udlandsophold? 

Udlandsopholdet må gerne have et humanitært sigte, men det er ikke et krav, så rundrejser godtages også. En del af vores ansøgere vælger at kombinere udlandsopholdet med erhvervsarbejde for eksempel i form af frivilligt arbejde eller andet. Du skal være opmærksom på, at au pair-ophold ikke godtages, da et vigtigt udbytte af udlandsopholdet er at stå på egne ben. Praktikophold på udenlandske fødeafdelinger vægtes ikke højere end andre udlandsophold, og inden du betaler for et sådant praktikophold, bør du nøje overveje de etiske aspekter og risiciene for egen psykisk sundhed.

Hvad er en relevant erhvervsuddannelse?

Det vil i sidste ende komme an på et skøn fra uddannelsesinstitutionens side, hvad der er en relevant erhvervsuddannelse. Eksempler på relevante erhvervsuddannelser er: Tandklinikassistent, veterinærsygeplejerske eller redderuddannelsen. 

Hvad er andre studierelevante aktiviteter?

Andre studierelevante aktiviteter kan forgå i Danmark eller i udlandet som frivilligt arbejde.

Ved frivilligt arbejde forstår vi en indsats, der:

 • er frivillig, således man til enhver tid kan sige den fra.
 • ikke er lønnet, men man må gerne modtage godtgørelse for f.eks. transportudgifter.
 • udføres over for personer, man ikke er i slægt eller i familie med.
 • er formelt organiseret. Almindelig hjælpsomhed betragtes ikke som frivilligt arbejde.

Eksempler på hvor man kan udføre frivilligt arbejde:

 • Sociale foreninger
 • Humanitære foreninger 
 • Kirkelige/religiøse foreninger
 • Kulturelle foreninger
 • Politiske foreninger
 • Patientforeninger
 • Miljøforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Fritidsforeninger
 • Uddannelses- og forskningsforeninger
 • Selvejende institutioner og almennyttige fonde
 • Frivillig uden tilknytning til organiserede foreninger og organisationer
 • Events
 • Internetfrivillighed
Kan jeg som uddannet sygeplejerske få merit ved optagelse på jordemoderuddannelsen?

En egentlig meritvurdering foretages først i forbindelse med optagelsen på jordemoderuddannelsen. Der gives almindeligvis ikke meget merit, da alle fag på jordemoderuddannelsen har et særligt fokus på graviditet, fødsel og barselstid, som ikke findes tilsvarende på sygeplejerskeuddannelsen.

Af og til gives seks ugers merit for valgfri periode på 7. semester, hvis en ansøger har studierelevant erhvervserfaring fra svangre-, føde- eller barselsafdelinger. Tilsvarende kræves det ikke, at sygeplejersker gennemfører tværprofessionelle elementer igen, hvilket svarer til ca. tre uger fordelt i løbet af studietiden.

Dvs. som udgangspunkt kan det ikke forventes, at den samlede studietid på 3,5 år kan forkortes.