Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Styring i den offentlige sektor

Skab overblik over de komplekse sammenhænge der er imellem styringsinstrumenter, strategier og organisationer i det offentlige

 • Få indsigt i hvordan styring har udviklet sig i den offentlige sektor over tid.
 • Bliv i stand til at håndtere udviklingen af styring på arbejdspladsen eller i organisationen.

Vil du være med til at motivere dine kolleger og skabe overblik over de begrænsninger og muligheder, der ligger i offentlige styringsredskaber i din organisation? Med dette modul får du indblik i de komplekse styringsmæssige udfordringer, der er i den offentlige sektor. Du får også mulighed for at analysere og forstå styring og styringsværktøjer i kontekst af din egen organisation og praksis.

Det offentlige er konstant i et krydspres fra politik, strategi, drift og borgere. Derfor skal du i din professionelle rolle, være i stand til at overskue dit arbejde og agere i din lokale virkelighed. Det bliver du bedre i stand til med viden fra dette modul, hvor du kommer omkring de væsentligste styringsinstrumenter og får indsigt i måden, de spiller sammen.
Som en vigtig del af modulet får du mulighed for at diskutere effekten af varierende styringsinstrumenter for den enkelte organisations udvikling. Herunder vil du også berøre betydningen på den enkelte arbejdsplads samt betydningen for ledelse og motivation.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teoretisk viden om udviklingen i styringen af den offentlige sektor over tid og den løbende værdimæssige og strategiske forankring.
 • Hvordan styringsinstrumenterne påvirker de forskellige niveauer i den offentlige sektor herunder krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger/bruger.
 • Hvilken betydning styringsredskaber har for medarbejdernes praksis i den offentlige sektor.
 • Lær at reflektere over din egen praksis og organisering i relation til styringsforholdene.
 • Bliv bedre til at indgå i samarbejdet om implementering af specifikke styringsredskaber i offentlige organisationer.
 • Hvordan du formidler viden om styringsforhold og deres betydning for opgaveløsning, samarbejde og motivation for kolleger eller medarbejdere.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til egen arbejdsmæssig praksis i det offentlige. Med dette modul er du både klædt på til at forstå fortiden og tegne nye horisonter for anvendelse af styringsværktøjer, hvor du undgår tidligere tilganges faldgruber.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Modulets formål er at give den studerende indsigt i de styringsmæssige udfordringer, der er i den offentlige sektor og sætte dem i stand til at håndtere komplekse styringshensyn i deres egen praksis. 

Indhold 
Den studerende introduceres til de seneste årtiers forandringer i den offentlige sektors styring. Modulet omfatter en præsentation af de væsentligste styringsinstrumenter og den måde de fungerer på. Den studerende får indsigt i hvordan styringsinstrumenterne spiller sammen, og hvordan de tilpasses den lokale virkelighed. I forlængelse heraf diskuteres hvilke effekter forskellige styringsinstrumenter har for den enkelte organisations udvikling og deres betydning på den enkelte arbejdsplads, herunder for ledelse og motivation. 

Læringsmål 

Viden 
Den studerende 

 • har teoretisk viden om udviklingen i styringen af den offentlige sektor 
 • har viden om de forskellige strategier for udvikling af den offentlige sektor, samt deres værdimæssige og strategiske forankring 
 • har viden om styringsinstrumenternes effekter på de forskellige niveauer i den offentlige sektor herunder krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger/bruger 
 • har viden om styringsinstrumenternes betydning for medarbejdernes praksis i den offentlige sektor 

Færdigheder 
Den studerende 

 • kan anvende viden om styringsforhold i den offentlige sektor og relatere denne viden til professionspraksis 
 • kan reflektere over egen praksis og organisering i relation til styringsforholdene i egen organisation 

Kompetencer 
Den studerende 

 • kan aktivt indgå i samarbejdet om implementering af specifikke styringsredskaber i offentlige organisationer 
 • kan formidle viden om styringsforhold og deres betydning for opgaveløsning, samarbejde, og motivation i egen organisation 
 • kan håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til egen arbejdsmæssig praksis.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.
 

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Styring i den offentlige sektor

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information